ggg
ggg ggg

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wszyscy dyrektorzy placówek edukacyjnych, prowadzonych przez Gminę Łochów i wyróżnieni nauczyciele uhonorowani zostali okolicznościowymi nagrodami, przyznanymi przez burmistrza Łochowa Roberta Gołaszewskiego.

Dyrektorzy szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Łochów otrzymali nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej. Jednocześnie, przyznane przez burmistrza Roberta Gołaszewskiego nagrody stanowiły podziękowanie za trud, jaki dyrektorzy włożyli w organizację i funkcjonowanie placówek oświatowych. Burmistrz, na wniosek dyrektorów szkół, przyznał również nagrody nauczycielom.
Nagrodę Burmistrza Łochowa otrzymali: Magdalena Sobiczewska Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Baonu „Nadbużańskiego” Armii Krajowej w Łochowie, Renata Jaczewska Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie, Adam Mioduszewski Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie, Agnieszka Pyźlak Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie, Renata Zapaśnik Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku, Joanna Świętochowska Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 1 w Łochowie, Elżbieta Jarząbek Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gwizdałach, Agnieszka Mućko nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 im. Baonu „Nadbużańskiego” Armii Krajowej w Łochowie, Jolanta Prochacka – Cyrych nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie, Elżbieta Kondruś nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie, Magdalena Bańska – Moleń nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie, Monika Damętko nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Gwizdałach, Justyna Sewerynik nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie, Iwona Jusińska nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku i Jolanta Abramczyk nauczyciel Samorządowego Przedszkola nr 1 w Łochowie.
W trakcie uroczystości, która odbyła się w SP nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego AK w Łochowie Burmistrz Robert Gołaszewski, Zastępca Burmistrza Małgorzata Łotarska oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Ryszawa podziękowali nauczycielom za zaangażowanie w pracę nad rozwojem edukacji w Gminie Łochów, za codzienny trud, wrażliwość na potrzeby młodych ludzi, za poświęcenie i twórcze działanie. Życzyli sukcesów w nauczaniu oraz wychowaniu dzieci i młodzieży.
Spotkanie prowadził Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Jacek Niewiadomski.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!.

/Info/

130 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
270 tysięcy zł na dofinansowanie działalności Kół Gospodyń Wiejskich powiatu węgrowskiego

11 października 2021 r. w sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie odbyło się uroczyste wręczenie promes dofinansowujących działalność KGW...

Zamknij