ggg ggg ggg ggg

Dzień bibliotekarza i Bibliotek

8 maja obchodzono Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Z okazji tego święta Wójt Gminy Andrzejewo Beata Ponichtera oraz Sekretarz Robert Rosiak odwiedzili Bibliotekę Publiczną Gminy Andrzejewo.

Władze wręczyły Kierownikowi Biblioteki Pani Elżbiecie Rostkowskiej pięknego storczyka oraz list gratulacyjny, w podzięce za wykonywaną pracę bibliotekarza oraz trud wkładany w szerzenie czytelnictwa wśród mieszkańców gminy. Biblioteka Publiczna Gminy Andrzejewo będąc instytucją kultury, służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, kulturalnych, informacyjnych, edukacyjnych i rozrywkowych osób korzystających z dóbr tego miejsca. Gromadzi i daje czytelnikom bezpłatny dostęp do księgozbiorów, czasopism, gier planszowych, co przyczynia się do rozwoju społeczności lokalnej. W 2022 roku w bibliotece zarejestrowano 611czytelników aktywnie korzystających z biblioteki. Liczba wypożyczeń wyniosła – 15864 woluminów, w tym dla: dzieci – 4832 vol; dorosłych – 8076 vol; literatura popularnonaukowa – 1576 vol.
W ciągu roku 2022 zakupiono 1186 nowości wydawniczych za kwotę 36 000zł, z czego połowę kwoty pozyskano z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Biblioteka pozyskała również grant z Grupy Lokalnego Działania w kwocie 8000 zł. Biblioteka Publiczna organizuje różne formy zajęć skierowane dla różnych grup wiekowych: najmłodszych, osób dorosłych, seniorów. Dla dzieci zorganizowano: ferie zimowe, warsztaty plastyczne z okazji Dnia Babci i Dziadka, spektakle teatralne, warsztaty plastyczne, m.in. ,,Dekorowanie ozdób choinkowych oraz stroików wielkanocnych , zajęcia muzyczno-ruchowe, akcję Noc w bibliotece – spotkanie z magikiem Maciejem Piskorzem. Dla osób dorosłych zorganizowano m.in. spotkanie z policjantem, spotkanie z p. Wójt Gminy Andrzejewo Beatą Ponichterą, spotkanie ze Strażakiem; Dzień Kobiet wspólnie z Klubem Seniora; lekcję historyczną z pasjonatem historii p. Jarosławem Strękowskim z okazji 83. rocznicy bitwy pod Andrzejewem i Łętownicą; Narodowe Czytanie ,,Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Biblioteka co jakiś czas zaprasza mieszkańców na przegląd nowości wydawniczych. Tworzone są również wystawki tematyczne z okazji rocznic historycznych, a także odbywają się zajęcia gry w szachy.
/Info UG Andrzejewo/

336 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Spotkanie sołtysów powiatu ostrowskiego w Zarębach Kościelnych

W czwartek, 11.05.2023 r. odbyło się spotkanie sołtysów z terenu powiatu ostrowskiego dotyczące praktycznego wymiaru państwowego wsparcia rozwoju lokalnego, w...

Zamknij