ggg ggg

Drugi etap zakupu obiektów na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie

Powiat Węgrowski kontynuuje inwestycje mające na celu poprawienie warunków lokalowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie, który finalnie ma zostać przeniesiony do budynków po byłym Gimnazjum Gminy Liw.

W pierwszym etapie Powiat Węgrowski zakupił część dydaktyczną byłego Gimnazjum. Wartość inwestycji wyniosła wówczas 4 214 319,00 zł z czego aż 2 500 000,00 zł pochodziło z rezerwy celowej budżetu państwa, a 1 714 319,00 zł z budżetu Powiatu Węgrowskiego.
W dniu dzisiejszym zawarty został akt notarialny w ramach drugiego etapu na zakup obiektów sportowych. Wartość tej inwestycji to 3 150 000,00 zł, z czego 2 000 000,00 zł pochodziło z rezerwy celowej budżetu państwa, a 1 150 000,00 zł z budżetu Powiatu Węgrowskiego.
Całość inwestycji opiewała na kwotę 7 364 319,00 zł z czego 4 500 000,00 zł pozyskano w ramach dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa, a 2 864 319,00 zł stanowiło środki własne Powiatu Węgrowskiego.
Samorząd Powiatu Węgrowskiego składa serdeczne podziękowania Premierowi RP Mateuszowi Morawieckiemu za dużą empatię wobec potrzeb osób niepełnosprawnych i dostrzeżenie wagi realizowanego przez Powiat Węgrowski przedsięwzięcia.
Ogromne podziękowania kierujemy także względem Senator RP Marii Koc, która od samego początku wspiera koncepcję utworzenia Regionalnego Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnością i Zagrożonych Wykluczeniem, będąc jego ambasadorką, czego efekty widzimy już dzisiaj.

/Starostwo Powiatowe
w Węgrowie/

106 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Działania Miasta w czasie pandemii

Samorząd Miasta Ostrów Mazowiecka podjął szereg działań, mających na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii koronawirusa. Zarówno ostrowski szpital jak i funkcjonariusze...

Zamknij