ggg ggg ggg ggg

Dotacja na nakładkę asfaltową ul. Laskowskiej w Łochowie

Gmina Łochów otrzyma dofinansowanie do wniosku na remont drogi – dotacja wyniesie 645 tys. zł. Zadanie będzie zrealizowane jeszcze w tym roku.

Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To dodatkowy 1 mld zł przeznaczony wyłącznie na remont dróg lokalnych, dzięki którym rządowe wsparcie uzyskają 1 463 zadania, w tym 421 powiatowych i 1 042 gminne. Wśród zatwierdzonych wniosków znalazł się również ten złożony przez Gminę Łochów. W bieżącym roku zostanie wykonana nakładka asfaltowa na ul. Laskowskiej w Łochowie.
Dzięki dodatkowemu dofinansowaniu w całym kraju planowany jest remont 1 660 km dróg: ponad 700 km powiatowych i prawie 950 km gminnych. Na dofinansowanie zadań gminnych trafi 422,4 mln zł, na zadania powiatowe przeznaczonych zostało 577,6 mln zł.
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg przede wszystkim przeznaczony jest na budowę, przebudowę i remont dróg powiatowych i gminnych. Między 2019 a 2023 r. z Funduszu na inwestycje na drogach lokalnych trafiło ponad 15 mld zł. Z pieniędzy tych dofinansowano14 tys. zadań na drogach gminnych i powiatowych o łącznej długości ponad 21 tys. km. W samym 2023 roku na dofinansowanie zadań gminnych i powiatowych ze środków RFRD przeznaczono 2,65 mld zł, co pozwoliło na realizację prawie 1,8 tys. inwestycji. Zadania te obejmują budowę, przebudowę i modernizację dróg powiatowych i gminnych o łącznej długości prawie 2,8 tys. km.
Dodatkowym komponentem, który zostanie objęty dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w naborze wniosków na 2023 rok, jest realizacja zadań na drogach gminnych i powiatowych mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczono na ten cel 1 mld zł.
Przekazując informację burmistrz gminy Łochów Robert Gołaszewski dziękował Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz parlamentarzystom m.in. senator Marii Koc i posłowi Maciejowi Górskiemu za uruchomienie dodatkowego wsparcia dla samorządów na bardzo potrzebne remonty dróg.
/J.Cz./

432 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Kino Łochów Sierpień 2023

Zamknij