ggg ggg ggg ggg

Dofinansowanie dla gmin powiatu wyszkowskiego

W dniu 11 czerwca 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wyszkowie odbyło się podpisanie umów na dofinansowanie 49 projektów złożonych przez samorządy gmin powiatu wyszkowskiego ze środków Województwa Mazowieckiego z zakresu czterech instrumentów wsparcia: Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu, Wsparcia dla strażaków – ochotników, Budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego umowy podpisywały: Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc, przy obecności radnego Sejmiku Mirosława Augustyniaka i dyrektora Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce Mariusza Popielarza, a ze strony samorządów wójtowie wraz ze skarbnikami – przedstawiciele gmin: Brańszczyk, Rząśnik, Długosiodło, Zabrodzie, Somianki i Wyszkowa. Dofinansowanie do Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw otrzymały wszystkie gminy w wysokości 10.000 zł. Pozostałe projekty w różnym stopniu odpowiadały na potrzeby gmin.
W trakcie podpisywania umów samorządowcy wyrażali wdzięczność za udzielenie pomocy w ważnych dla nich dofinansowaniach. Jednak stwierdzenie wójta Długosiodła Stanisława Jastrzębskiego okazało się chyba daleko idące w krytyce, ponieważ wyraził nadzieję, że rząd weźmie przykład z Mazowsza i również będzie środki dzielił sprawiedliwie, dla wszystkich samorządów. Poniżej podajemy kwoty wsparcia od Samorządu Województwa i Marszałka Adama Struzika i fakty są nieco inne. Największe wsparcie otrzymała Gmina Somianka (250.000 zł), Gmina Zabrodzie (230.950 zł) i Gmina Długosiodło (228.000 zł), które od wielu lat są lubiane, odwiedzane i dotowane przez Marszałka. Co prawda, jeśli podliczyć łącznie Gminę Rząśnik to ona z powodu dofinansowania drogi jest liderem korzyści (594.461zł). Najmniejsze kwoty trafiły do Gminy Brańszczyk (75.500 zł). Jeśli liczyć ilość dofinansowań dla sołectw – najwięcej do projektów, bo 10, otrzymała Gmina Długosiodło. Poniżej przedstawiamy kwoty i zostawiamy je do oceny naszym Czytelnikom

Gmina Brańszczyk – dofinansowania w kwocie: 74.500 zł.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw
– wykonanie termomodernizacji w budynku OSP Udrzyn, 10 000 zł
– remont i wyposażenie budynku komunalnego w Knurowcu, 10 000 zł
– modernizacja oświetlenia ulicznego w Białymbłocie-Kurza, 10 000 zł
Mazowieckie Strażnice OSP-2021
– Poręba, remont strażnicy, 25 000 zł
Doposażenie OSP
– Poręba, komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka, 9500 zł
– Trzcianka, sprzęt specjalistyczny,10 000 zł

Gmina Długosiodło – dofinansowania w kwocie: 228.000 zł zł.
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw
– modernizacja oświetlenia ulicznego Kornaciskach, 10 000 zł
– modernizacja oświetlenia ulicznego w Nowej Pecynie, 10 000 zł
– modernizacja oświetlenia ulicznego w Starej Pecynie, 10 000 zł
– modernizacja oświetlenia ulicznego w Łączce, 10 000 zł
– modernizacja oświetlenia ulicznego w Wólce Grochowej, 10 000 zł
– Długosiodło – aktywizacja sołectwa Przetyczy Włościańskiej, 10 000 zł
– modernizacja oświetlenia ulicznego oraz aktywizacja sołectwa Prabuty, 10 000 zł
– modernizacja oświetlenia ulicznego oraz aktywizacja sołectwa Budy Przetycz,10 000 zł
– zagospodarowanie terenu w sołectwie Ostrykół Dworski,
10 000 zł
– modernizacja oświetlenia ulicznego oraz aktywizacja sołectwa Olszaki, 10 000 zł
Doposażenie OSP
– komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka, 9 000 zł
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
– przebudowa drogi gminnej nr 440229W w Przetyczy Włościańskiej, 119 000 zł

Gmina Rząśnik – dofinansowania w kwocie: 155.461 zł
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw
– rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej wsi Stary Lubiel,
10 000 zł
– zakup i montaż wiat przystankowych Janowie, 10 000 zł
– urządzenie i wyposażenie terenu rekreacyjnego Wielątek,
10 000 zł
– rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Rogoźna,10 000 zł
– rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Grodziczna, 10 000 zł
Doposażenie OSP
– sprzęt specjalistyczny, 15 461 zł
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
– modernizacja drogi transportu rolnego w Komorowie,
90 000 zł
Razem: 155.461 zł

Dodatkowo gmina Rząśnik otrzyma unijne wsparcie w wysokości blisko 439 tys. zł w ramach PROW 2014-2020 na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Starym Lubielu.

Gmina Somianka – dofinansowania w kwocie: 250.000 zł
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw
– montaż oświetlenia ulicznego w Somiance-Zaszosiu, 10 000 zł
– zagospodarowanie terenu w Nowych Wypychach poprzez ustawienie drewnianej altany, 10 000 zł
– zagospodarowanie placu zabaw w Skorkach,10 000 zł
– remont dachu na budynku w Starym Mystkówcu,10 000 zł
– zagospodarowanie placu zabaw przy szkole w Woli Mystkowskiej, 10 000 zł
Doposażenie OSP
– nowy lekki specjalny samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, 80 000 zł
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
– Somianka – przebudowa drogi wewnętrznej w Jasieńcu, 120 000 zł

Gmina Zabrodzie – dofinansowania w kwocie: 230.950 zł
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw
– uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Dębinki 10 000,00 zł
– uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Mościskach, 10 000 zł
– uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Niegowie, 10 000 zł
– uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Wysychach, 10 000 zł
– uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Zazdrości, 10 000 zł
Doposażenie OSP
– komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka, sprzęt specjalistyczny,
19 950 zł
– Słopsk, komplety odzieży ochrony indywidualnej strażaka, sprzęt specjalistyczny, 20 000 zł
Mazowieckie Strażnice OSP-2021 –
– Słopsk, modernizacja strażnicy, 25 000 zł
Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu –
– urządzenie skweru w Niegowie, 66 000 zł
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
– przebudowa drogi gminnej w Płatkowie, 50 000 zł

Gmina Wyszków – dofinansowania w kwocie: 82.000 zł
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw
– kształtowanie ładu przestrzennego sołectwa Leszczydół-Działki poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne, 10 000 zł
– kształtowanie ładu przestrzennego sołectwa Rybienko Nowe poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne, 10 000 zł
– kształtowanie ładu przestrzennego sołectwa Sitno poprzez wymianę opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne, 10 000 zł
– kształtowanie ładu przestrzennego sołectwa Puste Łąki poprzez budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Jadowskiej – etap II, 10 000 zł
– kształtowanie ładu przestrzennego sołectwa Świniotop poprzez budowę elektroenergetycznej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej – etap III, 10 000 zł
Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu –
– „Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Wyszków poprzez realizację działań z zakresu przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej”, 32 000 zł

Powiat Wyszkowski – dofinansowania w kwocie: 100.000 zł
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
– powiat wyszkowski – modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 4326W
w miejscowości Obrąb, etap II, do granicy Powiatu, 100 000 zł.

/J.Cz./

1 430 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Podpisanie umów na dofinansowania zadań ze środków Budżetu Województwa Mazowieckiego

W dniu 11 czerwca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie odbyło się podpisanie umów na dofinansowanie zadań ze środków...

Zamknij