ggg ggg ggg

Czas podsumowań, czas planów…

Doroczne spotkanie ostrowskich władz samorządowych zgromadziło blisko 200 osób – przedstawicieli społeczności ostrowskiej, jednostek i instytucji, przedsiębiorców i urzędów.

W ubiegły piątek 23 stycznia 2015 r. w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej w odświętnej atmosferze odbyło się XXIII Spotkanie Noworoczne. Wśród gości zaproszonych burmistrz Ostrowi Mazowieckiej Jerzy Bauer serdecznie witał gości: posła na Sejm RP Henryka Kowalczyka, ks. proboszcza Jana Okułę, radnego Województwa Mazowieckiego Mirosława Augustyniaka, kierownik Delegatury Maz. Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Wiesława Opęchowskiego, Honorowego Obywatela Ostrowi Maz. i profesora Uniwersytetu w Białymstoku Adama Dobrońskiego, dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych w Ostrowi (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku) dr Dorotę Ostrowską, dyrektor Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska w Radomiu Romana Balcerzaka, członków Zarządu Starostwa Ostrowskiego na czele z Urszulą Wołosiewicz, przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Krycha, radnych, wójtów, burmistrzów poprzednich kadencji: Bogumiła Brzóskę, Andrzeja Andersz, Mieczysława Szymalskiego, Władysława Krzyżanowskiego, przedstawicieli, prezesów i dyrektorów instytucji rządowych i samorządowych, przedstawicieli Związków Zawodowych, prezesów i przewodniczących organizacji pozarządowych, rad nadzorczych, szkół i przedszkoli oraz z-cę burmistrza Zbigniewa Chrupka, skarbnik Annę Wilczyńską oraz naczelników i pracowników Urzędu Miasta.

 

 

 

 
W pierwszej części zebrani wysłuchali koncertu zespołu PLATEAU z gościnnym udziałem Krzysztofa Kiljańskiego – PROJEKT GRECHUTA AKUSTYCZNIE (więcej na kolejnej stronie).
W następnej części spotkania głos zabrał burmistrz Ostrowi Mazowieckiej Jerzy Bauer. Podzielił się swoimi przemyśleniami z blisko 1,5 miesięcznej pracy w ratuszu. Jak przypominał kampania wyborcza była prowadzona przez wszystkich kandydatów w sposób godny, a on szedł do wyborów z czytelnym hasłem: „Zgoda – rozwój – praca”. W tym krótkim czasie (urzędowanie rozpoczął 9 grudnia 2014 r.) starał się wprowadzić i np. zaproponował wszystkim komitetom wyborczym udział w pracach samorządu. Wszystkie mają swoich przedstawicieli w prezydium Rady Miejskiej. Przytoczył nazwiska osób zasiadających w radzie i objęte przez nich funkcje. Zgoda to również sprawnie i szybko, JEDNOGŁOŚNIE przyjęty budżet na 2015 r., który radni uchwalili na sesji 30 grudnia 2014 r. z autopoprawką burmistrza. W budżecie znalazły się wszystkie postulowane przez radnych i niezrealizowane ulice, zaplanowano 4,5 mln zł., z których większość rozpisano na konkretne ulice. z tego 1,4 mln zł będzie podzielone przez radnych na potrzebne ulice w trakcie tego roku. Została również podwojona kwota na miejskie chodniki o 300 tys. do kwoty 600 tys. zł. Będą nowe punkty świetlne. W grudniu została podpisana nowe porozumienie – umowa zbiorcza dla wszystkich jednostek miejskich na dostawę energii elektrycznej, co przyczyni się do dużych oszczędności. Wspólne zakupy materiałów to kolejna możliwość oszczędności. Wyrównano stawki za wodę i ścieki dla wszystkich mieszkańców, przywrócono zwyczaj spotkań z mieszkańcami i samorząd robi wszystko by spory sądowe zostały zakończone. Powraca również sprawa inwestycji w gospodarkę odpadami – wysypisko przy Lubiejewskiej. Dzięki staraniom samorządu chcą uzyskała dla wysypiska status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Jak podkreślił burmistrz Jerzy Bauer wybór na zastępcą inżyniera z wieloletnim doświadczeniem Zbigniewa Chrupka nie był wcale przypadkowy. Zgoda to również współpraca, aby miast stało się przyjazne dla inwestorów i przedsiębiorców stąd pomysł Forum Ekonomicznego. Prowadza wzmożone prace w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego oraz przeprowadzają inwentaryzację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, stanu dróg. Kolejna sprawa budowy i przebudowy S-8 i S-61, która będzie poruszana na najbliższej sesji Rady. Plany GDDKiA, likwidacja węzła na Lubiejewskiej, wywołają gigantyczną blokadę komunikacyjną. Miasto będzie debatować nad koniecznością budowy obwodnicy i węzła na Podborzu.
Do wysłuchania wypowiedzi burmistrza Jerzego Bauera zapraszamy na stronę internetową gazety www.kurier-w.pl, gdzie zamieścimy całe nagranie.
Następnie głos zabrali goście. Poseł na Sejm RP Henryk Kowalczyk stwierdził, e dobrze, iż padają słowa troski o miasto z jednej strony i słowa sprawozdania z działań. Życzył, aby te zmierzenia do wspólnej, zgodnej współpracy rady i Pana Burmistrza ziściły się. W podobnym tonie wypowiadali się Mirosław Augustyniak radny wojewódzki oraz Wiesław Opęchowski kierownik delegatury, który dodatkowo zażartował nawiązując do wcześniejszych występów, że życzy na koniec kadencji zaśpiewania „Oprócz błękitnego nieba nic nam więcej nie potrzeba”. Pani z-ca starosty Urszula Wołosiewicz gratulowała burmistrzowi jednogłośnie przyjętego budżetu, a Honorowy Obywatel Ostrowi zapewniał, że te wichry wyborcze nie były tak straszne – Jego brat pracy nie stracił. Słowa burmistrza potwierdził Krzysztof Swaczyna – prezes Ostrowskiego Towarzystwa Inicjatyw Kulturalno-Oświatowych:

„Czuję tę zgodę i to porozumienie. Tym bardziej, że ostatnie czasy były niedobre, dotkliwe dla ludzi kultury i oświaty. Nikt nie wiedział skąd się ta niezgoda bierze”.

Podpowiadał, żeby słuchać ludzi młodych w Ostrowi, a ich marzeniem jest, aby w mieście powstał wspaniały Dom Kultury, aby taki koncert jak dziś wysłuchać we wspaniałej akustyce. Życzył, utrzymania zgody prowadzącej do sukcesów.
Dalsza część spotkania upłynęła w miłej atmosferze, wśród rozmów i degustacji smakołyków.
/Janina Czerwińska/

1 548 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wywalczyć przebudowę DK61

Jak nie „po dobroci” to pod przymusem. Z tego założenia wyszli przedstawiciele Legionowa i całego powiatu wszelkich stanów. Walka o...

Zamknij