ggg
ggg ggg

CZAS NA BADANIA

O działaniach prozdrowotnych dla rolników i nowatorskiej metodzie zdalnego badania rozmawialiśmy z dyrektorem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie – Jackiem Bachańskim.

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników utworzony został na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Finansuje świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego oraz zagospodarowuje składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, starając się je pomnażać poprzez m.in. korzystne lokaty bankowe, zakup obligacji Skarbu Państwa. FSUSR zarządza posiadanymi nieruchomościami, prowadząc działalność gospodarczą związaną z wynajmem nieruchomości.

Bachański

Może także wspierać rozwój ubezpieczeń dla rolników i członków ich rodzin prowadzonych przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Wspiera działania realizowane przez organizacje społeczne, zawodowe lub samorządowe w zakresie polityki społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej na rzecz rolników i członków ich rodzin.
Na początku bieżącego roku podjęto prace nad wdrożeniem projektu profilaktycznych badań USG dla osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników. Badania profilaktyczne pozwalają na wczesne wykrycie chorób lub niekorzystnych tendencji. Mogą uratować zdrowie, a niekiedy nawet życie. Są szansą na dłuższe, bardziej komfortowe i świadome życie. Jest wiele nieinwazyjnych lub prostych badań, które mogą dostarczyć cennych informacji o stanie zdrowia i być sygnałem do podjęcia zmiany stylu życia, szerszej diagnostyki lub leczenia.
Celem programu jest zachęcenie rolników do wykonania badań profilaktycznych, stąd organizacja bezpłatnych badań USG w małych miejscowościach rolniczych, w bliskim sąsiedztwie miejsca zamieszkania rolników – przy zaangażowaniu terenowych oddziałów KRUS. Każdą wytypowaną miejscowość odwiedzi Mobilny Gabinet USG, w którym rolnicy będą mogli skorzystać z badania USG jamy brzusznej i USG tarczycy. Wiedząc jak długo oczekuje się na porady specjalistyczne i konieczne badania, często kilkumiesięczne, najnowszy projekt Funduszu Składkowego wychodzi naprzeciw potrzebom rolników.

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników w okresie od 14 września do 30 października br. rozpoczyna realizację programu profilaktycznego badań USG dla osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników w 90 miejscowościach na obszarze województw: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Program realizowany jest we współpracy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pod honorowym patronatem Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi.

21 września mobilne gabinety pojawią się na terenach wiejskich Mazowsza. Ambulanse zatrzymają się przy Urzędach Gmin lub strażnicach OSP. Badania USG jamy brzusznej i USC tarczycy będą prowadzone w Mobilnych Gabinetach USG codziennie w godzinach od 9.00 do 17.00.

Warunkiem udziału w badaniach jest rejestracja pod numerem bezpłatnym infolinii 800 177 333, gdzie każdy otrzyma wyczerpujące informacje dotyczące samych badań, jak i sposobu przygotowania się do nich oraz dostarczenie w dniu badania do Mobilnego Gabinetu USG aktualnego zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu bądź ustalonym prawie do emerytury lub renty KRUS.

Nie jest to jedyny projekt prowadzony przez Fundusz. Realizowany jest Program przesiewowych badań zdrowotnych dla mieszkańców terenów wiejskich dotyczący chorób cywilizacyjnych, USG, jamy brzusznej, boreliozy oraz pierwsze w dużej skali przeprowadzone badania przesiewowe słuchu u dzieci szkół podstawowych. Dotychczas przebadano 350 tys. dzieci i jak się okazało, co 5-6 dziecko ma różnego rodzaju problemy związane ze słuchem, które mają istotne znaczenie dla rozwoju dziecka.

FSUSR wspiera działania organizacji społecznych, zawodowych lub samorządowych w zakresie polityki społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej na rzecz rolników i członków ich rodzin – w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dofinansowuje wypoczynek letni (14 – dniowe wyjazdy), zimowy (10 – dniowe wyjazdy) i półkolonie na miejscu (10 – dniowe). Każdego roku z takiej formy wypoczynku korzysta ponad 20 tys. dzieci.

Niezwykle korzystną inicjatywą jest działanie na rzecz wprowadzenia badań i leczenia pacjentów przy pomocy tzw. telemedycyny. Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników realizuje nową metodę znacznie skracającą proces leczenia wraz z Narodowym Funduszem Zdrowia. Fundusz zapewnia środki na sprzęt informatyczny, programy i urządzenia. W skrócie polega to na osobistych konsultacjach, gdzie pacjent w obecności lekarza rodzinnego łączy się na bezpośrednią konsultację z lekarzem specjalistą dzięki połączeniu przez komputer. Program pilotażowy dotyczyć będzie badań i konsultacji kardiologicznych i geriatrii. Do leczenia na odległość potrzebne jest m.in. stanowisko z kamerą HD, mikrofonem i stetoskopem elektronicznym. Lekarz dzięki temu może obejrzeć wyniki badań, przeprowadzić badanie EKG i echo serca, itp. i na tej podstawie przekazać zalecenia. Badanie będzie trwało do 20 minut i oszczędzi czas oczekiwania w kolejkach na badania u specjalisty. Fundusz na razie będzie finansował te dwie specjalizacje i tylko dla mieszkańców wsi w 4 województwach. Zdalne leczenie dzięki inicjatywie Funduszu Składkowego i współpracy z NFZ stanowi niezwykłe usprawnienie pracy lekarzy rodzinnych, oszczędność czasu oraz często niekorzystnego dla chorego oczekiwania na skuteczną i szybką diagnozę.

Taka forma leczenia wydaje się szczególnie potrzebne mieszkańcom wsi, wyrównując ich szanse w dostępie do specjalisty.

/ rozmawiała Janina Czerwińska/

Czas na badania

– informacja

 

1 436 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
ŚWIĘTO LATAWCA „SPOŁEM” PSS

„Społem” PSS w Wyszkowie oraz burmistrz Wyszkowa zaprosili w ubiegłą sobotę entuzjastów latawców oraz wyśmienitej rozrywki rodzinnej na piknik z...

Zamknij