ggg ggg ggg ggg

Czas intensywnej pracy i wykorzystywania szans dla powiatu wołomińskiego

W dniu 22 listopada 2021 r. dokładnie w trzy lata od dnia powierzenia przez Radę Powiatu Wołomińskiego Adamowi Lubiakowi funkcji Starosty Wołomińskiego oraz powołania Zarządu w kadencji 2018-2023 można z satysfakcją odnieść się do efektów ich pracy na rzecz powiatu wołomińskiego i jego mieszkańców.

3 lata pracy Zarządu i Rady Powiatu Wołomińskiego to czas intensywnego rozwoju powiatu wołomińskiego, m.in. dzięki realizacji wielomilionowych zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków rządowych. Podczas konferencji Adam Lubiak starosta wołomiński stwierdził: „To był dobry czas dla inwestycji. Złożyliśmy wszystkie możliwe projekty i zdobyliśmy wszystko, co można. I zdobyliśmy większość z dużym dofinansowaniem w wysokości 80%”. Opisując początki tego okresu przedstawił skład Zarządu i Rady oraz zmiany, jakie zachodziły w tym okresie, podkreślał:
– „Wybór na stanowisko Starosty pozostaje dla mnie dużym wyróżnieniem i zobowiązaniem
do pracy na rzecz Mieszkańców i rozwoju naszego Powiatu. Z sukcesem realizujemy obietnice złożone mieszkańcom na początku kadencji w zakresie zrównoważonego rozwoju naszego powiatu. Niezmiernie cieszą kolejne inwestycje i pozyskiwane środki w zakresie rozbudowy dróg, czy poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Nowe budynki szpitala w Wołominie rosną w oczach, finalizujemy również inwestycje z zakresu pomocy osobom z niepełnosprawnościami w Kobyłce. Pragnę serdecznie podziękować członkom Zarządu i Radnym oraz wszystkim współpracownikom za wsparcie i konstruktywną pracę w ostatnich trzech latach. Przed nami kolejne wyzwania i następne 2 lata intensywnej pracy na rzecz mieszkańców i rozwoju naszego Powiatu”.
Dzięki prezentacji multimedialnej przygotowanej z okazji podsumowania dotychczasowej działalności starosty i starostwa można stwierdzić, że był to czas trudny, ale też czas intensywnego rozwoju powiatu wołomińskiego, m.in. dzięki realizacji wielomilionowych zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków rządowych. W okresie 2018-2021 budżet powiatu powiększył się z 222 mln zł do kwoty blisko 360 mln zł. Tak znaczący wzrost dochodów nie byłby możliwy bez ogromnego wysiłku włożonego w profesjonalne i skuteczne aplikowanie o środki zewnętrzne, m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, czy rezerwy celowej budżetu państwa.
W sumie władzom powiatu udało się pozyskać ponad 219 mln złotych.
Za największy sukces starosta wołomiński Adam Lubiak uważa pozyskanie ponad 60 mln złotych na rozbudowę Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. Prace budowlane I etapu inwestycji rozpoczęły się pod koniec 2020 roku, ich wartość wynosi 50,8 mln zł (w tym 37,6 mln zł pozyskane z rezerwy celowej budżetu państwa). Władze powiatu prowadzą obecnie intensywne działania w celu pozyskania środków na realizację
II etapu prac. Warto zaznaczyć, że w ostatnich latach wykonano szereg remontów w obecnym budynku szpitala, m.in.: remont oddziału ratunkowego, pomieszczeń dla nocnej pomocy lekarskiej, oddziału chirurgicznego oraz oddziału neurologii. Na remonty
i wyposażenie oddziałów władze powiatu przeznaczyły ponad 10 mln zł. Dodatkowo mieszkańcy i pacjenci zyskali zmodernizowany parking przed placówką od strony ul. Gdyńskiej. Prezentując na zdjęciach rozbudowę szpitala można było zauważyć jak bardzo starostę Adama Lubiaka cieszy ta inwestycja. Jak wiele ten obiekt znaczy, bo zmienia diametralnie sytuację mieszkańców Wołomina i powiatu, a o to najbardziej chodzi w tej kadencji Panu Staroście.
Wiele też szczegółów dopowiadał w trakcie omawiania swoich działań, bo rzeczywiście było ich bardzo wiele. Inwestycje drogowe i poprawa bezpieczeństwa, m.in. na przejściach dla pieszych stanowią jeden z priorytetów starosty Adama Lubiaka. Dzięki wsparciu rządowemu oraz nawiązaniu współpracy z poszczególnymi gminami zmodernizowane zostały, m.in. ul. Wileńska w Wołominie, ul. 100-lecia w Zagościńcu i Helenowie, ul. Hallera i Matarewicza w Turowie i Ossowie, ul. Zawadzkiej w Zwierzyńcu i Emilianowie, budowa nowych mostów, m.in. w Wójtach i Zawadach. Obecnie realizowana jest rozbudowa m.in. Al. Armii Krajowej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Sasina w Wołominie, rozbudowa drogi w Zabrańcu, czy modernizacja ul. Lipowej i Wolności w Zielonce.
Powiat wołomiński realizuje również wielomilionowe inwestycje z zakresu pomocy osobom
z niepełnosprawnościami. W Kobyłce przy
ul. Poprzecznej powstaje Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Ośrodek zapewni podopiecznym możliwość, m.in. pobytu krótko –
jak i długoterminowego. Umożliwi rehabilitację dostosowaną do potrzeb i rodzaju niepełnosprawności. W tym miejscu do końca br. zakończy się budowa nowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy. ŚDS i COM realizowane są m.in. dzięki środkom pozyskanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Funduszu Solidarnościowego
w kwocie ponad 7 mln zł. Wartość inwestycji to 10 mln zł.
Ostatnie dwa lata to również czas walki z pandemią koronawirusa. W tym trudnym czasie władze powiatu skutecznie wsparły funkcjonowanie Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, zabezpieczając, m.in. 2 mln złotych na zakup niezbędnego sprzętu oraz środków ochrony osobistej oraz pozyskując dofinansowanie od firm i fundacji, m.in. na zakup nowego ambulansu. Natomiast wsparcie dla przedsiębiorców i pracowników w ramach Tarczy Antykryzysowej pomogło uratować tysiące miejsc pracy. Zadanie realizowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie, który wsparł przedsiębiorców i pracowników kwotą ponad 100 mln zł.
Nie sposób było pominąć, że wszystkie osiągnięcia, plany i wykonanie inwestycji nie mogłyby z sukcesem przebiegać, gdyby nie zespołowa praca. Wkład pracy osób współpracujących, pracowników wydziałów, ogólnie pracowników starostwa był konieczny i niezbędny. Padło wiele słów uznania pod adresem np. naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Hanny Skrzypczak, z-cy naczelnika Karola Szyszko, Marcina Gryglasa oraz dyrektorów: Fabryczki i Pałacu w Chrzęsnem oraz całej kadry. Dla starosty, jak zapewniał sprawy kultury są równie ważne. Konkurs wokalny, obchody Roku Norwidowskiego, zakończone 200. rocznicą urodzin C. K. Norwida, Pałac w Chrzęstnem i codzienna działalność placówek, to wartość wyjątkowa.
Podsumowując spotkanie należy podkreślić, że osobowość i pracowitość, odpowiednie podejście do ludzi, umiejętność współpracy z radnymi i samorządowcami oraz mądre decyzje takiego lidera, jakim okazał się starosta wołomiński Adam Lubiak przyczyniły się do osiągnięcia tak dużych sukcesów w minionych trzech latach.

/Janina Czerwińska/

1 488 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
XXXIII Wieczór Patriotyczny Towarzystwa Przyjaciół Radzymina

Jak co roku od ponad trzech dekad, w wigilię Narodowego Święta Niepodległości, w 103. rocznicę rozbrojenia Niemców w Radzyminie, mieszkańcy...

Zamknij