ggg ggg

Co z budową mostu na Bugu? „Wspólnie z samorządami dalibyśmy radę…” – zapewnia starosta wołomiński Adam Lubiak

Rozmowa ze starostą wołomińskim Adamem Lubiakiem.

14 marca 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Wołominie odbyło się spotkanie władz samorządowych powiatu wołomińskiego i wyszkowskiego dotyczące inwestycji strategicznej dla regionu, czyli mostu na rzece Bug poprowadzonego pomiędzy gminą Dąbrówka, a gminą Somianka. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: starosta wołomiński Adam Lubiak, starosta wyszkowski Jerzy Żukowski, wójt gminy Dąbrówka Robert Korzeniewski, wójt gminy Somianka Andrzej Żołyński. Jest to sprawa ważna i interesująca dla naszych mieszkańców oraz całego regionu. O podsumowanie tego spotkania poprosiliśmy starostę wołomińskiego Adam Lubiaka – inicjatora rozmów oraz gospodarza.

KURIER W… – Tygodnik regionalny:
Czy moglibyśmy usłyszeć parę słów na temat wyników i oceny spotkania w Wołominie?

Starosta wołomiński Adam Lubiak:
Pani redaktor, w dniu dzisiejszym w starostwie powiatu wołomińskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami ościennych gmin. Obecni byli m.in.: starosta powiatu wyszkowskiego, wójt Somianki i wójt Dąbrówki plus pracownicy merytoryczni wydziałów inwestycyjnych. Omówiono program „Mosty dla Regionów”, ponieważ lokalizacja w Dąbrówce została przez Marszałka Województwa ujęta (na wniosek naszych gmin) do wieloletniej prognozy inwestycyjnej, jeżeli chodzi o budowę mostów. W dniu dzisiejszym omawialiśmy możliwości finansowe powiatów i poszczególnych gmin, w celu realizacji tej inwestycji. Jeżeli chodzi o most, to będzie inwestycja olbrzymia kosztowo dla naszych samorządów. Dlatego też liczymy na to i będziemy wnioskowali do Marszałka Województwa o spotkanie w tym celu, abyśmy na zasadzie partnerstwa, wspólnie wypracowali metody i zasady finansowania tej inwestycji. Tak uzgodnić, aby mieszkańcy naszych miejscowości, naszych gmin i powiatów ościennych mogli korzystać z tego mostu. Wstępny koszt budowy mostu to jest ok. 400 mln zł. Biorąc pod uwagę budżety gmin na dzień dzisiejszy już widać, że będziemy mieli olbrzymi problem, aby sfinansować, chociażby wkład własny, jaki jest wymagany po stronie samorządu, czyli 20% tej inwestycji. Łatwo można policzyć, biorąc pod uwagę zadeklarowany wcześniej wkład ze strony Marszałka Województwa w postaci 10%. Po naszej stronie byłoby kolejne 10% do podziału między pozostałe gminy i powiaty. Rząd tego typu inwestycje dofinansowuje w wysokości ok. 80%. Mamy, więc szacunkową kwotę ok. 40 mln zł, czyli 10% co jest wkładem po stronie samorządów. 40 mln zł do podziału na małe gminy, takie jak Dąbrówka, czy Somianka, gdzie budżet wiadomo jest bardzo niewielki. Bardzo istotnym partnerem wydawałby się Wyszków i Powiat Wyszkowski, bo most odciążyłby w bardzo dużym stopniu korki w mieście. Liczymy również na to, po rozmowach wstępnych z Panem Burmistrzem, jak i ze Starostą Wyszkowskim. Wykazują chęć partycypacji w tej inwestycji. Jednakże będziemy też wnioskowali o spotkanie do władz województwa, aby jednak marszałek wsparł nas w znaczący sposób przy realizacji tej inwestycji, gdyż jak mówiłem rozmiar inwestycji przekracza troszkę nasze możliwości.
Spotkanie odbyło się z mojej inicjatywy i ze wstępnych wyliczeń wynika, że jeżeli chodzi o wkład własny prawdopodobnie dalibyśmy radę, to znaczy wspólnie z samorządami. Okazuje się, że sama budowa to nie wszystko, pozostaje koszt utrzymania mostu. Gdyby Marszałek Województwa wsparł nas od strony utrzymania mostu, a także w większym stopniu, instytucje na poziomie centralnym, chociażby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wspólnie ta inwestycja byłaby do zrealizowania. Dla nas samorządów byłaby to możliwość do realizacji budowy mostu. Dlatego też w najbliższym czasie będziemy chcielibyśmy spotkać się jeszcze z Marszałkiem Województwa, abyśmy w szerszym stopniu omówili sprawę dofinansowania.

KURIER W… – Tygodnik regionalny: Dziękujemy za rozmowę.

/rozmawiała: Janina Czerwińska/

1 298 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Głosujemy na Wójta Roku 2018

Zamknij