ggg ggg ggg

Chcemy, aby cały Powiat Wołomiński zmieniał się na lepsze. Pamiętamy też o gminie Radzymin!

– Rozmowa z Cezarym Wnukiem, wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Wołomińskiego.

„KW”: Pierwsza połowa obecnej kadencji samorządowej już za nami, a półmetek to dobry moment na podsumowania. Od ponad dwóch i pół roku mieszkańcy Radzymina mają okazję obserwować Pana w roli radnego powiatowego, na dodatek Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego. Jak to wygląda z Pana perspektywy?

Cezary Wnuk: Rzeczywiście, jest to moja pierwsza kadencja w Radzie Powiatu Wołomińskiego. Dzięki mieszkańcom Radzymina mam zaszczyt zasiadać w gronie ludzi, którzy mają duże osiągnięcia w działalności samorządowej, są to byli Burmistrzowie, Przewodniczący Rad Miast i Gmin, były Starosta Pan Kazimierz Rakowski, jak też osoby pełniące ważne funkcje i cieszące się uznaniem w środowisku lokalnym. Słowem, jest to gremium samorządowców z wieloletnim doświadczeniem i współpraca z nimi jest dla mnie przyjemnością. Zwłaszcza, że jest to dobra współpraca. W Radzie Powiatu kadencji 2018-2023 mamy konstruktywną opozycję, której uwagi po części bywają zasadne i zazwyczaj dochodzi do konsensusu, co widać po wynikach głosowań. Dobrym przykładem mogą być głosowania nad ostatnimi budżetami, gdzie głosów przeciwnych było niewiele, a jeszcze lepszym czerwcowa sesja, na której radni jednomyślnie przyjęli sprawozdania finansowe udzielając Zarządowi Powiatu absolutorium za 2020 rok.
Jestem wdzięczny mieszkańcom za wybór, a koleżankom i kolegom Radnym za zaufanie i powierzenie mi funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego. Kolega Paweł Dąbrowski jest Członkiem Zarządu Powiatu, a zatem można powiedzieć, że Radzymin ma pewną i stabilną reprezentację na szczeblu powiatowym.

Jak Pan ocenia współpracę z Zarządem Powiatu Wołomińskiego i Starostą Adamem Lubiakiem?

W mojej ocenie starosta Adam Lubiak oraz cały Zarząd zasługuje na słowa uznania między innymi za to, że zawsze próbują znaleźć rozwiązania, które będą zadowalające i optymalne dla całego powiatu. Starosta wraz z Zarządem stara się działać na korzyść mieszkańców i przekonywać radnych do swoich pomysłów i rozwiązań. Jak wspomniałem w skład Rady Powiatu wchodzą doświadczeni samorządowcy, z których każdy ma swoje poglądy, ale chyba wszyscy rozumieją, że w powiecie jest 12 gmin i każda z nich ma swoje potrzeby.
Myślę, że swego rodzaju miernikiem współpracy pomiędzy Starostą, Zarządem a Radą Powiatu mogą być głosowania nad budżetami. Od początku kadencji mieliśmy trzy budżety, z których pierwszy na 2019 rok był konstruowany jeszcze przez poprzedni Zarząd i Radę Powiatu i przeszedł z drobnymi poprawkami. Następny, na rok 2020 był już przygotowany przez obecny Zarząd i został poparty przez Radę Powiatu obecnej kadencji stosunkiem 21 głosów przy 5 głosach wstrzymujących się i zaledwie 2 sprzeciwach. Ostatni budżet na rok 2021 przyjęty został pod nieobecność jednego radnego 26 głosami, przy 2 głosach wstrzymujących się. To znaczy, że nawet radni będący w opozycji do obecnego Starosty i Zarządu zauważyli plusy zaproponowanych rozwiązań.
Cieszę się, że radni w swoich działaniach, nie kierują się motywami politycznymi, lecz troską o sprawy naszego powiatu, którego potrzeby są olbrzymie. Jesteśmy największym i drugim co do liczby mieszkańców powiatem w Polsce, gdzie zamieszkuje ponad
250 tysięcy ludzi. Trzeba uczciwie powiedzieć, że wiele już zrobiono na przestrzeni poprzednich kadencji. Jestem pełen uznania dla poprzednich Starostów i Radnych, ale powiem nieskromnie, że obecnie też udało się sporo osiągnąć. To Zarząd na czele ze Starostą Adamem Lubiakiem spowodował, że w ciągu ostatnich 2,5 roku do naszego powiatu spłynęło ponad 150 mln zł z funduszy rządowych. Nigdy wcześniej takich pieniędzy nie było. Jest to bardzo duże osiągnięcie w tak krótkim czasie, które doceniła nawet opozycja.

Mimo to, pewne zgrzyty w Radzie Powiatu są zauważalne. Ponoć w każdej beczce miodu znajdzie się łyżka dziegciu, którą w tym przypadku są chyba nienajlepsze relacje pomiędzy trójką Radnych Powiatowych z Radzymina?

Muszę przyznać, że mam kilka drobnych uwag do naszej Koleżanki Radnej z Radzymina, pani Marty Rajchert, która w mojej ocenie trochę krzywdząco ocenia to, co dzieje się w powiecie, wygłaszając subiektywne opinie chociażby na łamach biuletynu gminnego „Radzyminiak”. Biorąc pod uwagę, że jest to już czwarta kadencja tej Pani w Radzie Powiatu Wołomińskiego proponowałbym, żeby uderzyć się w pierś i przemyśleć każde słowo, które się pisze i wypowiada.
Oczywiście można mieć pretensje i osobiste animozje, ale chyba nie o to w tym wszystkim chodzi? Wszyscy troje jesteśmy z Radzymina i powinniśmy współpracować, a nie krytykować się nawzajem. Stawianie absurdalnych zarzutów i sugerowanie nie wiadomo czego w artykułach uważam za dość infantylne zachowanie.
W tym momencie chciałbym przypomnieć Pani Marcie, iż od 2006 r.
współpracowaliśmy razem w Komitecie Prawa i Sprawiedliwości, a Pani Marta była jego pełnomocnikiem. Dwie kampanie wyborcze 2006, 2010 dobrze przeprowadzone doprowadziły do tego, że mieliśmy swoją reprezentację w Gminie i Powiecie. Tamte czasy przypomina mi chociażby zdjęcie z plakatu wyborczego z wizerunkiem Pani Marty – tak często eksponowane w prasie i mediach społecznościowych, a pamiętające jeszcze kampanię z 2006 roku. Trwająca kadencja Rady Powiatu jest już czwartą kadencją naszej Koleżanki Marty i chyba wypada cieszyć się, że przez ostatnie lata była członkiem Zarządu oraz zasiadała w prezydium Rady Powiatu doskonale wiedząc, że polem do ożywionych dyskusji nad bieżącymi sprawami są Komisje, a osobiste urazy najlepiej wyjaśniać w czasie prywatnym.
Ze swej strony widzę płaszczyznę do dialogu, ale nie wiem, czy Pani Marta ją dostrzega. W każdym razie, życzyłbym sobie, aby w przyszłości zaistniała współpraca pomiędzy nami. Powinniśmy wspólnie optować za wnioskami dla Radzymina, tym większa szkoda, że Koleżanka Radna nie głosowała za poparciem budżetów na 2020 i 2021 rok, które były korzystne dla naszej gminy, tylko wstrzymała się od głosu.
Zaskakujące są również komentarze Koleżanki Marty w sieci, gdzie często mówiąc o działaniach Zarządu Powiatu z Panem Starostą Lubiakiem na czele, dotyczących poprawy infrastruktury drogowej czy innych inwestycji na terenie Gminy Radzymin, przypisuje te sukcesy sobie, będąc szeregową radną, działającą w opozycji i jak wspomniałem wcześniej, nie głosując za budżetem dla Radzymina.

– Gmina Radzymin posiada na swoim terenie najwięcej dróg powiatowych, które staramy się systematycznie modernizować. Jako radni z tego terenu, razem z kolegą Pawłem Dąbrowskim składamy wnioski w sprawie remontów kolejnych ulic – przyznaje Cezary Wnuk, a przykładem może być zrealizowana w wakacje nowa nawierzchnia na odcinku ul. POW.

Cóż, jak powiedział kiedyś Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński „to ciekawe, że można nie mieć zdania w tak ważnej sprawie jak budżet i nie wiedzieć, czy jest się za, czy przeciwko”…

Każdy radny ma takie prawo. Pytanie tylko, czemu właściwie miało służyć wstrzymywanie się od głosowania nad budżetem 2020, w którym było kilkanaście punktów inwestycyjnych dot. Radzymina o łącznej wartości kilku milionów zł, nie licząc środków z RFDS czy FIL. W żadnym wypadku nie można powiedzieć, że to był słaby budżet. Tak samo było z tegorocznym budżetem, będącym dobrym dla Radzymina.
Jeszcze raz powtarzam, nie zapominajmy, że w powiecie jest
12 gmin. Mając powyższe na uwadze, warto doceniać każdą złotówkę, która zostaje przeznaczona na Gminę Radzymin, ponieważ o wydatkowaniu każdej sumy decyduje nie dwoje, nie troje radnych, ale cała Rada Powiatu. Koszt wszystkich inwestycji powiatowych dla Radzymina w 2020 r. opiewał na ponad 4 mln zł plus środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. W budżecie 2021 została przeznaczona podobna suma. Co roku, do budżetu powiatowego udaje się wprowadzić ponad 10 inwestycji dla Radzymina. W tym roku przewidziano podobnie.

Z których inwestycji powiatowych, zrealizowanych od początku kadencji na terenie Gminy Radzymin jest Pan najbardziej zadowolony?

Cieszą mnie wszystkie inwestycje związane z rozwojem infrastruktury drogowej. Gmina Radzymin posiada na swoim terenie najwięcej dróg powiatowych, które staramy się systematycznie modernizować. Nie wszystko da się zrobić naraz zważywszy, że powiat każdego roku z budżetu może przeznaczyć na inwestycje łącznie ok. 60 mln zł. Co roku, jako radni z tego terenu, razem z kolegą Pawłem Dąbrowskim składamy wnioski do budżetu w sprawie remontów kolejnych odcinków.
Zarząd i Starosta skutecznie zabiegają o środki z rządowych funduszy, nasze wysiłki wspiera także pani Marzena Małek, która lobbuje gdzie tylko może, aby pomóc pozyskać pieniądze dla Radzymina i powiatu. Dzięki temu, udaje się wprowadzać coraz więcej zadań inwestycyjnych.
Przykładem może być realizowana obecnie kompleksowa modernizacja mostu w Zawadach, na którą udało się pozyskać 4,6 mln zł
w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, a więc 70% kosztów całego zadania. Dzięki środkom z RFDS udało się zrealizować budowę ul. Zawadzkiej – łącznik od S8 w Emilianowie do Zawad i Zwierzyńca, na którą wniosek składała jeszcze Rada Powiatu poprzedniej kadencji. W pierwszym naborze nie udało się pozyskać środków, dopiero w drugim naborze, już w tej kadencji wniosek przeszedł i budowa została zrealizowana.
Jedną z pierwszych inwestycji powiatowych w tej kadencji była
ul. Szkolna w Słupnie, którą zrealizowano w 2019 r. Został jeszcze do zrobienia odcinek ok. 300 m do skrzyżowania z ul. Sikorskiego i przedłużeniem z ul. Polną. O przebudowę ul. Polnej wnioskowano już kilka lat temu. Wymaga ona sporych nakładów, jest to suma ok. 3,5 mln zł. Otrzymaliśmy już 1 mln zł i liczymy, że w ramach FIL uda się pozyskać na ten cel jeszcze więcej. Co istotne, w kosztach inwestycji gotowa jest partycypować także Gmina Radzymin. Cieszę się, że współpraca powiatu z burmistrzem Krzysztofem Chacińskim układa się pomyślnie.
Na marginesie warto dodać, że władze miasta, wspierane często przez p. Marzenę Małek skutecznie pozyskują ogromne środki z rządowych funduszy, czego przykładem mogą być nowe boiska na Stadionie Mazura i przy Szkole Podstawowej nr 2, ulice: Komunalna i Szymborskiej, czy trwająca budowa Al. Lecha Kaczyńskiego. To ogromny sukces burmistrza Chacińskiego, jak również nas wszystkich, a są to sumy opiewające na blisko 30 mln złotych.
Jestem zadowolony z doświetlonych przejść dla pieszych
m.in.: w Załubicach i Dybowie Górkach, a także z pierwszego etapu remontu nawierzchni ul. Wyszyńskiego w Radzyminie, na odcinku od Ronda gen. Hallera do Ronda Braci Dudzińskich, przed nami dalszy ciąg remontu na odcinku od ronda do wiaduktu. Udało się wyremontować nawierzchnię ul. Weteranów w Łąkach do granicy powiatu, odcinek drogi Ruda – Borki, a niedawno zakończono układanie nakładek w Mokrem, Zawadach, Słupnie, a także na ul. POW w Radzyminie na odcinku od skrzyżowania przy budynku UMiG do skrzyżowania z ul. Głowackiego. Zakończono projektowanie ciągu pieszego przez wieś Zwierzyniec. Ważną inwestycją była budowa długo oczekiwanej nowej szatni przy Zespole Szkół im. Czesława Nowaka. Zapewniono również środki na dostosowanie pomieszczeń byłego internatu na sale lekcyjne. Zarząd pomyślał także o terenie przy LO im. C. K. Norwida, aby zabezpieczyć go na ewentualną rozbudowę szkoły wraz z infrastrukturą sportową i miejscami parkingowymi dla personelu.

Rzeczywiście remont nawierzchni na ul. POW na najbardziej zdegradowanym odcinku okazał się dla wszystkich miłą niespodzianką. Jakie jeszcze inwestycje powiatowe na terenie Gminy Radzymin czekają nas w najbliższej przyszłości?

Jeszcze w tym roku powstanie wyniesione skrzyżowanie wraz z doświetleniem na ul. Norwida i ul. Strzelców Wileńskich w Radzyminie. Zainstalowana zostanie sygnalizacja świetlna wraz z infrastrukturą na skrzyżowaniu ul. Starej i ul. Szkolnej w Nadmie. Trwają przygotowania do budowy przejścia ciągu pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w ul. Weteranów, a także modernizacji nawierzchni tej ulicy na odcinku od Starego Rynku do przejazdu.
Kolejna ważna inwestycja to remont nawierzchni na nieszczęsnej ul. Żeromskiego i ul. Sienkiewicza przebiegającej przez Słupno i Sieraków do granicy z powiatem legionowskim. Od ponad 20 lat trwają starania o modernizację tej ulicy. Wyzwanie jest olbrzymie, bo na kompleksową przebudowę potrzeba ok. 30 mln zł. Istniejący projekt zdezaktualizował się, zatem wielka szkoda, że pani Marta Rajchert nie zadbała przez trzy kadencje, będąc w Zarządzie oraz w prezydium Rady Powiatu o to, by rozpocząć tę jakże ważną inwestycję. Warto podkreślić, że obecny Zarząd zarezerwował w tym i następnych budżetach środki na jego aktualizację, która już jest w toku.
Aktualnie trwa również procedura wykonania projektów dla ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Wróblewskiego w Rudzie, jeszcze w tym roku planujemy uzyskanie decyzji ZRID.

Dobiega końca budowa mostu w Zawadach, w kolejce czekają następne dwie przeprawy przez Rządzę. Rozpoczynamy projektowanie przebudowy mostu w Wolicy, który należy podnieść, bo jednostki wodne nie mogą pod nim przepływać. Przed nami także procedura projektowania przebudowy mostu w St. Załubicach przy remizie, a także przedwojennego wiaduktu drogowego nad torami w Radzyminie. To potężne wyzwania inwestycyjne, z pewnością na nieco dalszą przyszłość, niewątpliwie jednak warto o nich wspomnieć.
W ogóle, bieżące naprawy dróg, nowe nakładki, kompleksowe modernizacje i budowy traktów pieszo-rowerowych to najtrudniejsze wyzwania inwestycyjne w skali całego powiatu, na których skupiamy się od początku kadencji. Uważam, że nie jest tego mało, chociaż pewnie chciałoby się jeszcze więcej. Dotyczy to nie tylko Radzymina, ale wszystkich gmin w powiecie.
Mówiąc o największych wyzwaniach inwestycyjnych w tej kadencji, nie sposób nie wspomnieć o zmianach, które dokonują się w szpitalu powiatowym w Wołominie. To także ważna kwestia dla mieszkańców całego naszego powiatu.

To prawda. Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy był najważniejszą sprawą i bolączką wszystkich poprzednich kadencji. Placówka od zawsze borykała się z problemami finansowymi i lokalowymi. Nadzieja na zmiany pojawiła się w momencie, kiedy pracę na stanowisku dyrektora szpitala rozpoczął pan Grzegorz Krycki, który wcześniej doskonale zarządzał SPZZOZ w Radzyminie, a obecnie spowodował, że wołomiński szpital wszedł na inną ścieżkę rozwoju. Jego pomysły sprawdzają się, pomimo pojawiających się wielu przeszkód. Zarząd Powiatu to dostrzega i docenia.
Dzięki dobrym ruchom Starosty Adama Lubiaka i Zarządu, powiat pozyskał na szpital łącznie ponad 50,5 mln zł z rządowych funduszy. To jest niebagatelna suma, która umożliwiła coś, co dotychczas pozostawało tylko w sferze marzeń – ogłoszenie przetargu na rozbudowę siedziby szpitala o nowe skrzydła. Jeden z nowych budynków już stoi i trwają w nim prace wykończeniowe, budowa drugiego przebiega równie sprawnie. Warto wspomnieć, że miesiąc przed terminem zakończyła się rozbudowa i modernizacja parkingu przy szpitalu, cieszymy się, że został już otwarty. W ramach zadania powstało 90 miejsc postojowych, 4 miejsca dla niepełnosprawnych, 3 stanowiska TAXI i nowa zatoka autobusowa.
Mało tego, w ciągu dwóch lat na wyposażenie szpitala trafiły trzy nowe karetki, wyremontowane zostały oddziały wewnętrzne, chirurgia, SOR, a ostatnio neurologia. Rozbudowa i modernizacja szpitala to największa inwestycja w historii powiatu wołomińskiego, która nie udała się nikomu wcześniej.
Jak już wspomniałem, skuteczność Zarządu Powiatu na czele ze Starostą Adamem Lubiakiem w pozyskiwaniu środków z funduszy rządowych i zewnętrznych jest bezprecedensowa i imponująca. Blisko 170 mln zł, które już trafiły do naszego powiatu to suma, jakiej do tej pory nie było. W tej kwocie zawierają się pieniądze nie tylko na rozbudowę dróg, czy szpitala, ale też m.in. na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kobyłce – 3 mln zł, na edukację – 1 mln zł, na rehabilitację zawodową, na rozwój DPS-ów, na zadania służące poprawie bezpieczeństwa i wiele innych. Od samego początku kadencji postawiliśmy przed sobą ambitne cele i konsekwentnie dążymy do ich realizacji. Zarządowi i Panu Staroście należą się wielkie słowa uznania i podziękowania za aktywność.

Za nami huczne obchody 101. rocznicy Cudu nad Wisłą, jesteśmy także po Diecezjalno-Powiatowych Dożynkach. Niemniej na zakończenie naszej rozmowy warto przypomnieć, że w tym roku świętujemy również
200. rocznicę urodzin naszego wieszcza – Cypriana Kamila Norwida.

To prawda, obchody Roku Norwidowskiego w naszym powiecie zostały zainaugurowane w styczniu i będą trwały do końca roku. Korzystając z okazji gorąco wszystkich zachęcam nie tylko do udziału w odbywających się wydarzeniach, ale także do przypomnienia sobie twórczości Cypriana Kamila Norwida. Warto na chwilę oderwać się od codzienności, sięgnąć do bogactwa myśli, które nam pozostawił i przekonać się jak uniwersalne i ponadczasowe jest jego przesłanie.
Mnie osobiście jest bardzo miło, że także moje miasto uczestniczy w powiatowych obchodach 200. rocznicy urodzin Norwida. Radzymin był pierwszym miastem, które poeta zobaczył jako dziecko i zapamiętał, nazywając je u schyłku życia „rodzinnym miasteczkiem powiatowym”.
Mam nadzieję, że pandemia ustąpi, że ta czwarta fala będzie łagodna i wszyscy będziemy mogli w pełni uczestniczyć w zaplanowanych na jesień, kulminacyjnych wydarzeniach Roku Norwidowskiego.
Na zakończenie chciałbym wyrazić wielkie słowa uznania i podziękowania dla całej Rady Powiatu Wołomińskiego za mądrość w podejmowaniu decyzji i doskonałą współpracę.

Dziękujemy za rozmowę.

/R.S. Lewandowski/

921 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Zrzut cichociemnych – Zapora 2021

11 września br. 78 lat po wydarzeniu z okresu II wojny światowej, którym był zrzut Cichociemnych – spadochroniarzy Armii Krajowej,...

Zamknij