ggg ggg

Busy informacyjne #NowaPiątka na terenie Mazowsza i powiatu wyszkowskiego

29 kwietnia 2019 r. pięć powiatów na terenie Mazowsza odwiedziły busy informacyjne #NowaPiątka. Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera wraz z wicemarszałek Senatu RP Marią Koc rozmawiali z mieszkańcami powiatu wyszkowskiego, a Kierownicy Delegatur MUW powiatów radomski, mławski, płoński i żuromiński.

Spotkania z udziałem Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery rozpoczęły się w Somiance (teren obok ośrodka zdrowia), następnie bus przejechał do Brańszczyka (plac obok urzędu gminy) i Wyszkowa, gdzie w środku miasta (plac przy fontannie ul. Sowińskiego) ekipa rozmawiała z mieszkańcami. Następnie w siedzibie wyszkowskiego starostwa odbyło się spotkanie z samorządowcami oraz konferencja prasowa. Wojewodzie towarzyszyła Maria Koc, wicemarszałek Senatu RP. Tematem każdego ze spotkań było przedstawienie nowych projektów rządzących władz do Polaków. Obecni byli również: radna Sejmiku Mazowieckiego Joanna Bala, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Anna Król, burmistrz Wyszkowa Grzegorz Nowosielski, przewodniczący Rady Powiatu Waldemar Sobczak, wicestarosta wyszkowski Leszek Marszał, Iwona Wyszyńska radna Rady Powiatu Wyszkowskiego.
#NowaPiątka to 5 postulatów, które rząd zrealizuje już w 2019 r.:
• Rodzina 500+ od pierwszego dziecka sprawiedliwiej podzieli owoce wzrostu gospodarczego i zachęci do powiększenia rodzin.
• Młodzi: Zwolnienie z podatku PIT da młodym lepszy start i zatrzyma ich w kraju.
• Praca: Obniżenie podatku PIT
z 18% na 17 %, czyli o 1 pkt proc. tj o 6% oraz niższe podatki od pracy dla wszystkich wzmocnią wzrost gospodarczy i konkurencyjność Polski
• Infrastruktura: Przywrócenie połączeń autobusowych otworzy nowe możliwości milionom Polaków. Połączenie tego projektu z wielkimi inwestycjami w drogi gminne i powiatowe (6 mld zł) stworzy nową jakość komunikacji w Polsce.
• Starsi i słabsi: Dodatkowa emerytura to krok ku przywróceniu realnej wolności i godności seniorów.

Jak zapewniał wojewoda Zdzisław Sipiera wszystkie już w części wdrażane propozycje skierowane są w celu zaspakajania potrzeb mieszkańców i mają służyć ludziom.
– To wszystko ma służyć ludziom – podkreślił wojewoda Zdzisław Sipiera. – Staramy się reagować na potrzeby mieszkańców i wdrażać rozwiązania w życie. Omówił po kolei każdy z punktów programu sporo miejsca poświęcając sztandarowemu projektowi rządu – programowi 500+, który już od 1 lipca będzie wprowadzany i skieruje dodatkową pomoc dla rodzin i środki obejmujące wszystkie dzieci. Już teraz pieniądze (od końca kwietnia) otrzymają emeryci. Informował również o ważnym projekcie dla małych miejscowości, czyli powrocie transportu autobusowego na lokalne połączenia i 800 mln na ten cel. Oczywiście samorządy będą otrzymywać na to środki.
Wicemarszałek Senatu Maria Koc mówiła o postępach w pracach legislacyjnych, dzięki którym założenia programowe polskiego rządu wejdą w życie w najbliższych miesiącach. „Rządzimy niewiele więcej niż trzy lata i zobaczcie ile nam się udało” – mówiła Wicemarszałek Senatu. Skupiła się na sprawie rozwoju dróg gminnych i powiatowych, a jest to ogromny projekt – 6 mld zł na budowę i modernizację i samorządy mogą otrzymać naprawdę dużą pomoc, czyli dofinansowanie w wysokości do 80%. Jej zdaniem przywrócenie połączeń komunikacyjnych będzie przeciwdziałać wykluczeniu mieszkańców.
Nie obyło się bez pytań i jedną z podniesionych kwestii były sprawy dot. emerytur. Jak wyjaśnił Wojewoda Sipiera część z nich nie da się załatwić w ciągu kilku lat, ale jeśli obywatele powierzą im dalszy mandat do rządzenia, będą o tym rozmawiać i rozwiązywać problemy.
Jednym z celów spotkań z mieszkańcami – zgodnie stwierdzali wszyscy jest możliwość kontaktu osobistego, wysłuchanie problemów i dzięki temu odpowiedniej reakcji. Odpowiedzią są nowe programy, które zmienią życie ludzi szczególnie w mniejszych ośrodkach. Dobrą diagnozę rządzących potwierdził w trakcie spotkania w Wyszkowie burmistrz Grzegorz Nowosielski. Jak poinformował jest po 27 wyborach w sołectwach i generalną potrzeba zgłaszaną przez mieszkańców jest komunikacja.
Podczas spotkania w starostwie, w którym uczestniczyli również samorządowcy i prasa wojewoda Zdzisław Sipiera podkreślał, że są to objazdy kończące trasy na Mazowszu, ale są wyjściem do ludzi. Starają się przekazywać to, co podejmują i wdrażają. Kolejny też raz podkreśliła jak ogromne miliardy idą na dzieci, dzięki 500+ i uważa, że jest to zauważalne zwiększenie przyrostu dzietności oraz koło zamachowe gospodarki. Pokrótce omówił inne punktu i zapewniał: „Staramy się być sprawni, żeby ludzie widzieli, że jest to zapowiedz i od razu realizacja”. Z kolei wicemarszałek Maria Koc omówiła stan bieżący wprowadzanego prawa. Podsumowując spotkania mówiła: „My uprawiamy solidną politykę i problemów się nie boimy. Jesteśmy konsekwentni i po kolei realizujemy. Mówimy – realizujemy – wprowadzamy w życie.”

/Janina Czerwińska/

850 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Noblesse oblige – szlachectwo zobowiązuje…

Noblesse oblige, dlatego 2 maja 2019 r. połączone siły mieszkańców historycznych grodów Kamieńczyka i Brańszczyka , niegdysiejszych Kamieńca i Brańska,...

Zamknij