ggg ggg

Burmistrz Krzysztof Chaciński złożył ślubowanie i oficjalnie objął stanowisko na drugą kadencję

W miniony czwartek, 22 listopada odbyła się inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej w Radzyminie kadencji 2018-2023, podczas której ślubowanie złożyli nowo wybrani radni i burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński.

Pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej w Radzyminie, wyłonionej w wyborach na nową, pięcioletnią kadencję otworzyła radna-senior Elżbieta Wołynko.
Głównym punktem sesji inauguracyjnej, było oczywiście wręczenie radnym i burmistrzowi zaświadczeń o wyborze, a następnie złożenie ślubowania, uprawniającego do objęcia mandatu.
Akt ślubowania dopełniony został przez wszystkich 21 radnych. Skład Rady Miejskiej w Radzyminie kadencji 2018-2023 przedstawia się następująco: Marek Brodziak, Elżbieta Darka, Krzysztof Dobrzyniecki, Zbigniew Jabłoński, Leszek Jankowski, Tadeusz Jędrasik, Agnieszka Kacprzak, Agnieszka Krawucka, Ewelina Kostrzewa, Radosław Matera, Agnieszka Oniszk –Stachyra, Izabela Paciorek, Piotr Rembelski, Wiesław Solarz, Katarzyna Stokowska, Monika Sztuka-Brzezińska, Przemysław Śledź, Tomasz Wąsik, Mariusz Wilkowski, Ewa Wnuk, Elżbieta Wołynko.
(Warto w tym miejscu nadmienić, iż wkrótce czeka nas jeszcze jedna zmiana w składzie radzymińskiej Rady Miejskiej. Zgodnie z zapowiedziami, od 1 grudnia br. mandat radnego złoży Krzysztof Dobrzyniecki, który obejmie stanowisko wiceburmistrza Radzymina, zaś jego miejsce w Radzie Miejskiej zajmie Małgorzata Puzio).
Szczególnie oczekiwanym punktem obrad inaugurujących nową kadencję, było złożenie ślubowania przez burmistrza Krzysztofa Chacińskiego. Jako pierwsza, okolicznościowe gratulacje obejmującemu urząd na drugą kadencję Krzysztofowi Chaicńskiemu złożyła radna Elżbieta Wołynko. Kwiaty i życzenia na ręce włodarza Miasta Cudu nad Wisłą przekazali również: wiceburmistrz Wołomina Dariusz Szymanowski oraz wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wołomińskiego mijającej kadencji, Halina Bonecka.
– Bardzo dziękuję mieszkańcom za to, że po raz kolejny obdarzyli mnie kredytem zaufania – mówił Krzysztof Chaciński podkreślając, że wysokie poparcie, które otrzymał w wyborach jest także potwierdzeniem, że mieszkańcy popierają kierunek działań, jaki wyznaczył sobie w pracy na rzecz miasta, w poprzedniej kadencji. Burmistrz zapewnił, że ta zaproponowana przez niego strategia będzie kontynuowana, a do realizacji celów służących rozwojowi miasta i poprawie życia mieszkańców zaprasza wszystkich radnych, deklarując ze swej strony otwartość i współpracę.
Drugim ważnym punktem ubiegłoczwartkowych obrad, było wyłonienie prezydium radzymińskiej Rady. Decyzją większości radnych, 15 głosami poparcia przy jednym głosie sprzeciwu i 5 wstrzymujących się, funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radzyminie kadencji 2018-2023 sprawował będzie Piotr Rembelski. Pierwszym wiceprzewodniczącym wybrany został Wiesław Solarz (15 głosów za, 2 przeciw, 3 wstrzymujące się). Funkcję drugiego wiceprzewodniczącego objęła Izabela Paciorek (15 głosów za, 2 przeciw, 4 wstrzymujące się).
Ostatnią ważną decyzją, która zapadła na sesji inauguracyjnej było przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla burmistrza Radzymina. W nowej kadencji, wynagrodzenie zasadnicze Krzysztofa Chacińskiego wyniesie: 4800 zł brutto, dodatek funkcyjny 2100 zł brutto, dodatek specjalny 2760 zł brutto plus dodatki za wieloletnią pracę, nagrody itd. Słowem, burmistrz Radzymina będzie zarabiał maksymalną, dopuszczoną ustawowo kwotę (mimo to niższą o tysiąc zł w porównaniu z poprzednią kadencją). Uchwałę w sprawie wynagrodzenia dla burmistrza radni podjęli jednomyślnie, ale po dyskusji. Swoimi wątpliwościami odnośnie wysokości pensji gospodarza w stosunku do zadłużenia gminy podzielili się m.in. radni: Zbigniew Jabłoński i Marek Brodziak. Ciekawe spostrzeżenie wniósł także radny Przemysław Śledź, który zauważył, że pensja burmistrza Radzymina to 92% wynagrodzenia zasadniczego prezydenta Warszawy (te wynosi bowiem 5200 zł brutto), a dodatek funkcyjny 84%. – Czy Pan Burmistrz w pracy na rzecz Radzymina będzie dawał z siebie tyle samo, ile wymaga się od Prezydenta Warszawy? – zapytał nowo wybrany radny. – Będę dawał z siebie tyle, ile obiecałem mieszkańcom, czyli 110 procent – odrzekł Krzysztof Chaciński.- Te 110 procent zaangażowania przekonało nas – skomentował wynik tuż po jednomyślnym głosowaniu radny Zbigniew Jabłoński. – Sądziłem, że 4 lata mojej pracy w poprzedniej kadencji – zripostował się burmistrz.
Nowo wybranej Radzie Miejskiej oraz Burmistrzowi Krzysztofowi Chacińskiemu gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności w pracy na rzecz Miasta Cudu nad Wisłą i jego mieszkańców w rozpoczynającej się kadencji. Oby dyskusje na sesjach były merytoryczne, krytyka konstruktywna, a podejmowane decyzje rozsądne.
/R.S. Lewandowski,
foto: Zbigniew Pachulski, J. Góral/

1 152 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
I sesja Rady Gminy

21 listopada 2018 r. zwołano uroczystą sesję Rady Gminy Dąbrówka. W jej trakcie został zaprzysiężony Wójt Gminy Dąbrówka, odbyło się...

Zamknij