ggg
ggg ggg

Burmistrz Jerzy Bauer o nagrodach, budżecie na 2018 oraz pomówieniach…

24 listopada 2017 r. burmistrz Ostrowi Mazowieckiej Jerzy Bauer podczas konferencji prasowej poinformował o założeniach do budżetu miasta na 2018 rok oraz sprawach bieżących samorządu.  

fot1Konferencję prasową rozpoczęto od miłych i pozytywnych informacji, czyli dwóch wyróżnieniach otrzymanych przez Miasto.
Ostrów Mazowiecka znalazła się w gronie samorządów uhonorowanych statuetką „Anioł Życia”. Odznaczenie to przyznawane jest za działania przyczyniające się do zabezpieczenia godności dzieci zmarłych przed narodzeniem. Miasto Ostrów przyłączyło się do akcji Diecezji Łomżyńskiej w 2013 roku, podejmując stosowną uchwałę i konsekwentnie realizuje działania w tym zakresie.
Kolejne wyróżnienie jest bardzo zaszczytne. Miasto Ostrów Mazowiecka zostało nagrodzone prestiżowym tytułem Najwyższa Jakość Quality International 2017. Wyróżnienie zostało przyznane w kategorii QI Product – Produkt Najwyższej Jakości. Godłem QI 2017 nagrodzony został Produkt Konferencyjny – Ostrowskie Forum Rozwoju. Jest to największy Program projakościowy w Polsce, który realizowany jest pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
– To jest dla nas bardzo satysfakcjonujące wyróżnienie, tym bardziej, że za kilka dni odbędzie się Ostrowskie Forum Rozwoju – powiedział burmistrz. Zaprosił na trzecią edycję Forum, które odbędzie się 28 listopada w sali Inforcentrum Fabryk Mebli „Forte” S.A.
17 listopada w Krynicy-Zdroju odbyło się Europejskie Forum Jakości i Innowacyjności oraz gala podsumowująca XI edycję Programu Najwyższa Jakość QI 2017. Podczas gali burmistrz Jerzy Bauer odebrał z rąk organizatorów tytuł Laureata oraz Brązowe Godło Najwyższej Jakości Quality International 2017.
Jak następnie poinformował burmistrz Jerzy Bauer, projekt budżetu na przyszły rok został przygotowany zgodnie z obowiązkiem ustawowym do 15 listopada i dostarczony radnym miasta. Sesja budżetowa zaplanowana jest na 20 grudnia i wtedy radni będą podejmować decyzję o uchwaleniu budżetu na przyszły rok. Jak wynika z danych liczbowych, począwszy od 2006 roku dochody miasta sukcesywnie wzrastają. Dochody na rok 2018 zaplanowano na blisko 110 mln złotych, wpływy z podatku PIT na ponad 20,2 mln złotych, z CIT na 2 mln złotych, subwencję ogólna na ponad 15,7 mln złotych.
W przyszłym roku planowane są inwestycje z udziałem środków zewnętrznych, zarówno unijnych, jak i krajowych. Na ich realizację Miasto pozyskało 23,8 mln złotych. Wydatki zaplanowano w wysokości prawie 127 mln złotych, z czego majątkowe to 42,7 mln złotych, na drogi 28,5 mln złotych, na oświatę 29 mln złotych, w tym wykup gruntu pod budowę nowej szkoły.
Zaplanowane do realizacji na przyszły rok inwestycje z udziałem środków unijnych to: budowa ciągów pieszo-rowerowych, remont „Jatek”, projekt „Kultura pod Napięciem” oraz „Ciepła Strona Miasta”. Ich wartość wyniesie 27,3 mln złotych z czego 21 mln złotych to środki zewnętrzne.
Jak informował Burmistrz konsekwentnie realizowana jest umowa Miasta z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na działalność bieżącą i inwestycyjną Muzeum Dom Rodziny Pileckich.
Na część inwestycji zaplanowanych na przyszły rok Miasto ubiega się o środki krajowe. Jest to budowa ulicy Podstoczysko oraz remont biblioteki.
Jak informował Burmistrz, konstruując budżet na rok 2018 dużą wagę przykładano do inwestycji drogowych, które stanowią swoiste obwodnice miasta. Jest to ulica Podstoczysko, która jest łącznikiem ul. Małkińskiej z ul. Różańską. Na przyszły rok zaplanowano też ul. Wołodyjowskiego. W przyszłym roku zaplanowano kolejny odcinek budowy ulicy Łącznej, (łączy ul. Sikorskiego z ul. Stacyjną), o którą mieszkańcy upominają się już bardzo długo.
W planach na przyszły rok jest budowa kilkunastu ulic na kwotę 6,7 mln złotych oraz wykonanie dokumentacji na kolejnych kilkanaście za kwotę 420 tys. złotych.
Zaplanowano wybudowanie drogi łączącej ul. Trębickiego z ul. 3 Maja. To miejsce newralgiczne, bo zlokalizowane są tam szkoły, Urząd Pracy i dalej MOSiR, a dodatkowo ul. Partyzantów jest jednokierunkowa. Już w 2004 roku w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta zaplanowano budowę tego przebicia. W związku z dotychczasowym natężeniem ruchu w tym miejscu, ale też w perspektywie budowy nowej szkoły Burmistrz podjął decyzję o wpisaniu do budżetu na przyszły rok wykonanie w tym miejscu przebicia. Na ten cel zapisano w budżecie kwotę 900 tys. złotych, na co składa się m.in. wykup działek, budowa drogi oraz parkingów.
Plany i przyszłoroczne zamierzenia są ambitne, ale realistyczne i korzystne dla mieszkańców.
Burmistrz odniósł się do pojawiających się komentarzy na forum jednego z portali Internetowych, dotyczących zarzutów w stosunku do niego i jego zastępcy w kontekście przebicia do ul. Trębickiego i wykupu działek. Piszące je osoby zarzucają obu burmistrzom działania o charakterze korupcyjnym. Jak podkreślał burmistrz, faktem jest, że właścicielem jednej z działek, od ponad 20 lat, jest zastępca burmistrza Zbigniew Chrupek. Nieprawdziwe są jednak zarzuty w stosunku do niego i jego zastępcy. Poinformował o doniesieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które złożył na Policję, i którego fragment odczytał podczas konferencji.
Obok przytaczamy w całości oświadczenie Burmistrza Miasta.
/oprac. J.Cz. na podst. info UM/

fot2

1 206 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Gmina Wyszków już w listopadzie br. zaprasza na 2. Targi Budowlane i Wyposażenia Wnętrz 2018

W przyszłym roku, 18 marca 2018 r. odbędą się kolejne Targi Budowlane i Wyposażenia Wnętrz „Wyszków - tu się dobrze...

Zamknij