ggg ggg
ggg ggg

Bogu na chwałę – Bliźnim na ratunek

W niedzielę 19 maja w Pułtusku miały miejsce powiatowe obchody Dnia Strażaka 2019. Organizowane w całej Polsce uroczystości związane są z przypadającym 4 maja dniem św. Floriana – patrona strażaków.

Spotkanie rozpoczęło się zbiórką przed Komendą Powiatowej PSP i wspólnym przemarszem strażackich pododdziałów, samorządowców, zaproszonych gości oraz mieszkańców do kościoła św. Józefa, gdzie w intencji strażaków i ich rodzin odprawiona została msza święta. Dalsza część oficjalnych uroczystości miała miejsce na pułtuskim rynku, przed ratuszem, gdzie przeglądu pododdziałów dokonał zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP brygadier Artur Gonera, a powitania zebranych komendant powiatowy PSP w Pułtusku brygadier mgr inż. Maciej Piątek.
Uroczystość była okazją do podziękowań i życzeń strażakom, których codzienna praca wymaga wielu poświęceń, łącznie z narażeniem życia. Wręczone zostały medale, odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie. Pośród licznych przemów, odczytany został okolicznościowy list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, a także życzenia ministra środowiska Henryka Kowalczyka.
Pułtuskie wydarzenie swoją obecnością zaszczycili m.in. kapelan powiatowy strażaków ks. kanonik Józef Gawlik, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Konrad Wojnarowski, starosta pułtuski Jan Zalewski, burmistrz Pułtuska Wojciech Gregorczyk, prezes oddziału powiatowego ZOSP RP, jednocześnie przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Nalewajk, komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie ppłk Leszek Wieczorek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Anna Król, która w swoim wystąpieniu nawiązała do owocnej współpracy pomiędzy kierowaną przez nią instytucją a PSP.
W ciągu ostatnich kilku lat WFOŚiGW w Warszawie przekazał około 45 milionów złotych bezzwrotnego wsparcia finansowego oraz ponad 7 milionów złotych w formie pożyczki dla straży pożarnej na Mazowszu, dzięki czemu zakupiono około 230 samochodów ratowniczo – gaśniczych różnego typu. W 2018 roku Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie otrzymała wsparcie z WFOŚiGW na zakup pojazdów specjalistycznych oraz sprzętu ratowniczego na potrzeby jednostek powiatowych w wysokości 4 milionów złotych. Ponadto w 2018 r. w celu zwiększenia efektywności finansowania projektów proekologicznych narodowy fundusz podjął nowy model współpracy z wojewódzkimi funduszami polegający na realizacji wspólnych programów. Jednym z nich jest Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Wojewódzki fundusz w ramach tego wsparcia dofinansował w formie dotacji i pożyczki zakup 68 samochodów na łączną kwotę prawie 25 milionów złotych.
W tym roku również fundusz będzie wspierał finansowo straż pożarną i przekaże kolejne środki na zakup pojazdów oraz sprzętu ratowniczego na potrzeby mazowieckich jednostek PSP. 28 maja na swojej stronie internetowej ogłosiliśmy nabór wniosków na Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego. Nabór rozpocznie się 17 czerwca 2019r. i potrwa do wyczerpania alokacji. Ogłoszony został również nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego pn. Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. W tym przypadku wnioski można składać od 3 do 14 czerwca 2019r. Wszystkie informacje na temat tego rodzaju wsparcia można znaleźć na stronie internetowej WFOŚiGW w Warszawie. /Anna Ewa Król; fot. UM Pułtusk/

301 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Radosny Dzień Dziecka

Zamknij