ggg ggg ggg

Blisko 80 milionów zł dofinansowania na drogi w Powiecie Wołomińskim

W dniu 26 września w Pałacu w Chrzęsnem odbyła się uroczystość wręczenia promes dla samorządów z terenu Powiatu Wołomińskiego na dofinansowanie zadań z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych.

Powiat Wołomiński otrzymał dofinansowanie do modernizacji i przebudowy dróg powiatowych łącznie na kwotę 44,6 mln złotych, a poszczególne gminy kolejne ponad 35 mln złotych. Promesy wręczył osobiście Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, który podkreślił, że Powiat Wołomiński jest liderem w Polsce w pozyskiwaniu dofinansowania do inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W wydarzeniu uczestniczyli Wiceminister Infrastruktury Andrzej Bittel, Poseł na Sejm RP Piotr Uściński, Starosta Adam Lubiak, Wicestarosta Robert Szydlik, Paweł Dąbrowski – Członek Zarządu Powiatu, Cezary Wnuk – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego, a poszczególne gminy reprezentowali: Małgorzata Zyśk – Burmistrz Miasta Ząbki, Edyta Zbieć – Burmistrz Miasta Kobyłka, Jacek Orych – Burmistrz Miasta Marki, Paweł Bednarczyk – Burmistrz Tłuszcza, Radosław Korzeniewski – Wójt Gminy Dąbrówka, Piotr Orzechowski – Wójt Gminy Strachówka, Rafał Mathiak – Wójt Gminy Klembów i Dariusz Kokoszka – Wójt Gminy Jadów.

Na zakończenie uroczystości Starosta Adam Lubiak przekazał na ręce Pana Wojewody nagrodę Starosty Wołomińskiego dla Premiera RP Mateusza Morawieckiego za zasługi na rzecz rozwoju Powiatu Wołomińskiego. Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu nagroda Starosty została przyznana również dla Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery oraz Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

Samorządy mogły uzyskać dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości od 50 do 80 proc. przewidywanych kosztów realizacji zadania. Powiaty oraz miasta na prawach powiatu mogły złożyć 3 wnioski o dofinansowanie, natomiast gminy 2 wnioski.

/Info Starostwo Powiatowe w Wołominie/

1 278 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:

Zamknij