ggg ggg
ggg ggg

Bezdyskusyjne wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Pawła Bednarczyka!

Podczas szóstej sesji Rady Miejskiej w Tłuszczu, która odbyła się w ubiegły czwartek, 27 czerwca burmistrz Paweł Bednarczyk otrzymał od radnych historyczne wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

W trakcie obrad po raz pierwszy przedstawiono raport o stanie Gminy Tłuszcz za 2018 rok. Warto nadmienić, że radni nie zgłosili żadnych uwag odnośnie dokumentu, wobec czego, bez dyskusji przystąpiono do głosowania nad udzieleniem wotum zaufania dla Burmistrza Tłuszcza. Historyczną uchwałę podjęto 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym się”.
Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tłuszczu Krzysztofa Gajcego uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Tłuszcza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2018 rok, w której Skład Orzekający pozytywnie zaopiniował wykonanie budżetu i uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Tłuszcza absolutorium za 2018 rok oraz Uchwały Komisji Rewizyjnej, która postawiła jednomyślny wniosek o udzielenie absolutorium, Rada Miejska w Tłuszczu przy 14 głosach „za” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z tytułu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz za 2018 rok oraz uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Tłuszcza.
– Bardzo serdecznie chciałbym Państwu podziękować za to absolutorium, ale i za dobrą współpracę. Liczę na równie dobrą współpracę w tym roku – powiedział burmistrz Paweł Bednarczyk, który tuż po głosowaniu uhonorowany został kwiatami i owacyjnymi brawami.
Gratulując Panu Burmistrzowi uzyskanego wotum zaufania i absolutorium dodajmy, że dochody gminy w 2018 r. zostały wykonane na poziomie 100,45% planu. (Z tego dochody majątkowe zrealizowano na poziomie 85,72% planu, a dochody bieżące 102,02% planu po zmianach).
Stopień realizacji planowanych wydatków budżetu wyniósł 97,24%, przy czym wydatki majątkowe zostały zrealizowane na poziomie 95,47% planu, a wydatki bieżące 97,66% planu po zmianach.
Na koniec 2018 r. zobowiązania Gminy Tłuszcz wyniosły 36.759.593,12 zł, co stanowiło 40,99% wykonanych dochodów budżetu, przy czym Gmina nie była obciążona zobowiązaniami wymagalnymi. Zrealizowane obciążenia budżetu Gminy z tytułu spłaty długu i obsługi długu stanowiły 2,08% wykonanych dochodów budżetu Gminy ogółem.
Wynik budżetu zamknął się deficytem w kwocie 1.317.230,90 zł, podczas gdy planowany był deficyt 4.300.000,00 zł.

/opr. R.L. foto: Tłuszcz.pl/

231 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
W poniedziałek, 24 czerwca odbyła się dziewiąta sesja Rady Miejskiej w Wołominie, w trakcie której burmistrz Elżbieta Radwan otrzymała pierwsze w historii wotum zaufania, a także pierwsze od lat absolutorium.

W poniedziałek, 24 czerwca odbyła się dziewiąta sesja Rady Miejskiej w Wołominie, w trakcie której burmistrz Elżbieta Radwan otrzymała pierwsze w...

Zamknij