ggg ggg ggg

Animatorzy edukacji z certyfikatem (26.02.2013)

Zaświadczenie, certyfikat… i złota moneta Radzymin dla 14 animatorów edukacji gminy Radzymin.

19 lutego br. zakończył się trwający od września 2012 r. projekt „Animator edukacji – komputery pod strzechy” realizowany  przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Oddział Radzymin. Projekt kształcący liderów małych społeczności był prowadzony w partnerstwie z Gminą Radzymin. Podsumowując współpracę dyrektor ZDZ Jerzy Stwora stwierdził: „Cel projektu nie byłby do osiągnięcia, gdyby nie wsparcie burmistrza Radzymina Zbigniewa Piotrowskiego”. Wobec zgromadzonych gości, wykładowców i uczestników projektu szczerze podziękował zarówno burmistrzowi, jak i 14 animatorom, w większości przedstawicielom sołectw gminy Radzymin.


Projekt pn. „Animator Edukacji – komputer pod strzechy” realizowano z Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Celem głównym projektu było:


– tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji,
– rozwój edukacji oraz inicjatyw lokalnych ukierunkowanych na upowszechnianie edukacji,
– podnoszenie świadomości i roli kształcenia poprzez przygotowanie Animatorów edukacji dla potrzeb obszarów wiejskich Gminy Radzymin.
Skierowany był do mieszkańców 26 sołectw Gminy Radzymin. Rekrutacja do projektu odbywała się przy pełnym udziale partnera – Gminy Radzymin. W  wyniku rekrutacji przeprowadzonej spośród mieszkańców  Gminy Radzymin zostało wytypowanych 14 osób (rolników): 7 kobiet i 7 mężczyzn.  Uczestnikami byli przedstawiciele Rady Sołectw lub osoby przez te Rady wytypowane. Osoby uczestniczące w projekcie otrzymały wsparcie w formie:                

                                                                         
1/ warsztatów komputerowych (81 godzin), podczas których zapoznali się i nauczyli obsługi  systemu Windows 7 i pakietu Microsoft Office 2010 w zakresie  podstawowym. Wykładowcą był Zbigniew Czarnik.
2/ zajęć z psychologiem (15 godzin). Diagnoza umiejętności i dobór uczestników uwzględniający równość płci. Wykładowcą był Jarosław  Załucki.
3/ warsztatów Animatora edukacji  (18 godzin). Przygotowanie Animatora pracy do upowszechniania kształcenia i rozwoju świadomości społeczności lokalnej w zakresie potrzeby rozwoju edukacji w środowisku rodzin wiejskich. Wykładowcą był  Dariusz Kur.


Na zakończenie projektu uczestnicy dokonali oceny przebiegu warsztatów komputerowych – „Obsługa komputera” wypełniając anonimowe ankiety. Wysoko ocenili organizację i przebieg warsztatów oraz merytoryczne przygotowanie wykładowcy. Większość ankietowanych zwracała uwagę na potrzebę zwiększenia ilości godzin z obsługi komputera, biorąc pod uwagę fakt, że wielu uczestników nie miało wcześniej styczności z komputerem. Uczestnicy w ankietach marketingowych po zakończeniu warsztatów z psychologiem i doradcą zawodowym potwierdzili  wysokimi ocenami przeprowadzenie oraz zabezpieczenie materiałowe zajęć. Przedsięwzięcia szkoleniowe spełniły ich oczekiwania.
Podczas uroczystego zakończenia projektu 19 lutego wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenie o ukończeniu warsztatów Animatora Edukacji oraz Certyfikat Animatora Edukacji. O wręczenia w/w dokumentów poproszono  burmistrza Zbigniewa Piotrowskiego. Niespodzianka dla wszystkich okazało się otrzymanie pięknej, pamiątkowej monety, tzw. Radzymira, którą burmistrz wręczył kursantom, a dyrektor Jerzy Stwora zapewnił, że po zgłoszeniu się z monetą otrzymają zniżkę na meble produkowane przez szkołę.


Podczas spotkania i podsumowań wiele o Radzyminie, działaniach na rzecz mieszkańców oraz samego projektu mówił burmistrz Zbigniew Piotrowski. Podkreślał wagę projektu oraz rolę działań  Animatora, które wspomogą krzewienie idei kształcenia przez całe życie  społeczeństwa informacyjnego. Żartował z uczestników projektu – sołtysów, że jest to pierwszy z tego typu kursów i mogą spodziewać się dalszych.
        /Janina Czerwińska/

Galeria zdjęć

1 350 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Marszałek Adam Struzik na spotkaniu z samorządowcami powiatu wołomińskiego (26.02.2013)

Rozmowa na temat: „Rozwój Mazowsza w kontekście Powiatu Wołomińskiego” zainicjowane przez Pawła Solisa - przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego  oraz Piotra...

Zamknij