ggg ggg ggg

Ambitny budżet na trudne czasy

Tak dużej skali inwestycji w Powiecie Wyszkowskim, jak w ciągu ostatnich dwóch lat, trudno doszukiwać się w historii powiatu. W wielu jego zakątkach widać zmiany. W ubiegłym roku zakończyła się budowa drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Kręgi-Michalin, gruntownie przebudowany został także most w Nowej Pecynie. Jeszcze w tym roku planujemy rozpoczęcie prac związanych z budową hali sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie.

Sytuacja epidemiologiczna w kraju dla wielu samorządów było ogromnym wyzwaniem. Pojawienie się COVID 19 stanowiło, szczególnie w pierwszej połowie roku 2020, wielką niewiadomą dla dochodów powiatu, co w oczywisty sposób przekładać mogło się na realizowanie założonych inwestycji. Finalnie – choć nie bez obiektywnych trudności – udało się zrealizować większość inwestycji znajdujących się w budżecie na rok 2020. Był to dobry prognostyk na najbliższe miesiące i lata. Dlatego też Rada Powiatu na sesji 29 grudnia 2020 r. jednogłośnie uchwaliła proponowany przez Zarząd Powiatu budżet na 2021 rok. Dochody zaplanowano w nim na poziomie 112 mln 867 tys. zł, a wydatki wyniosły 118 mln 406 tys. zł. Na wydatki na inwestycje przeznaczono kwotę aż 19 mln 729 tys. 318 zł, z czego 16 mln 538 tys. zł miałyby stanowić inwestycje drogowe.

– Bardzo cieszę się z kształtu przyjętego budżetu, który jest proinwestycyjny – mówi starosta Jerzy Żukowski. Realizacja wszystkich zaplanowanych zadań będzie na pewno dla nas wymagająca. To wyzwanie, któremu postaramy się jednak sprostać. Zakładane przez nas inwestycje pozwolą poprawić warunki życia wielu mieszkańców gmin naszego powiatu. Będą to inwestycje wynikające z bieżących potrzeb, ale także i takie wynikające z szerszej strategii przyjętej przez władze powiatu. Do takich zaliczam halę, którą chcemy wybudować przy ulicy Świętojańskiej, a która będzie mogła służyć naszym dwóm szkołom. W mojej ocenie – dodaje starosta Żukowski – fundusze przeznaczane na oświatę i bazę lokalową dla szkół warto dobrze i konkretnie materializować. Odpowiednie warunki, w których uczą się młode pokolenia bez wątpienia wpływają przecież na ich rozwój i efekty kształcenia, co z kolei będzie mocno wpływało na rozwój naszego powiatu. Hala będzie także dostępna dla różnych klubów sportowych, organizacji pozarządowych i grup artystycznych z naszego powiatu, które chciałyby trenować i realizować swoje przedsięwzięcia w profesjonalnych warunkach. W naszym odczuciu hala będzie obiektem sportowym na miarę XXI wieku, którego nasz powiat i jego siedziba – Wyszków, tak bardzo przecież potrzebują.

Do najważniejszych inwestycji w roku 2021 należą:
Budowa hali sportowej przy CEZiU „Kopernik” – 2 mln 600 tys. zł (inwestycja wieloletnia, całkowity koszt szacowany jest na 10 mln zł z terminem realizacji do 2023 roku);
Budowa ul. Daszyńskiego (Nr 4408W) – 5 mln 268 tys. zł (w tym wkład własny 2 mln 143 tys. 867 zł);
Budowa drogi powiatowej Nr 4405W Poręba Średnia – Udrzynek (3,3 km) – 8 mln 370 tys. zł (w tym wkład własny 2 mln 401 tys. 484 zł);
Modernizacja odcinka drogi powiatowej w Obrębie (etap II) do granicy powiatu – 300 tys. zł;
– Rozbudowa mostu w Dudowiźnie – 800 tys. zł;
– Przebudowa budynku mieszkalnego internatu na budynek administracyjny w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku – 400 tys. zł;

W roku 2021 powstanie m.in. dokumentacja projektowa na:
– budowę dróg powiatowych na terenie gminy Zabrodzie (660 tys. zł): DP Nr 1811W od skrzyżowania z DP Nr 4421W w m. Zabrodzie do skrzyżowania z drogami gminnymi w m. Adelin, DP Nr4421W od węzła „Mostówka” na DK S-8 do działki ew. nr 10/1 położonej w m. Mostówka, DP Nr 4325W od skrzyżowania z DP Nr 1811W do granicy powiatu;
– budowę drogi na odcinku Rybno – Gulczewo (150 tys. zł);
– budowę drogi powiatowej nr 4408W w Porządziu (70 tys. zł);
– budowę drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Porządzie – Rząśnik (250 tys. zł);
– budowę drogi powiatowej nr 4419W w Ślubowie – 35 tys. zł.

– Przed nami trudny rok, epidemia COVID 19 jest ciągle realnym zagrożeniem, ale dzięki dotychczasowej, racjonalnej polityce finansowej, przeznaczymy w 2021 roku na nowe inwestycje blisko 20 mln zł, czyli ponad 16 % budżetu – mówi wicestarosta Leszek Marszał. Dochody własne są zaplanowane w wielkościach zbliżonych do tych z 2020 roku, a wydatki bieżące zaplanowane zostały rozważnie i oszczędnie, zapewniając dzięki temu spokojne i bezpieczne wykonanie zadań. Bardzo dziękuję Zarządowi i Radnym Powiatu Wyszkowskiego za bardzo dobrą współpracę i jednogłośne poparcie Budżetu Powiatu na 2021 r. To dowód, że pracujemy skutecznie i idziemy w dobrym kierunku. Dziękuję również Pani Skarbnik za skuteczny nadzór nad finansami Powiatu i przygotowanie wraz z Wydziałem Finansowym, przy ogromnym wsparciu Wydziału Inwestycji i Dróg Publicznych, ambitnego projektu budżetu w tak trudnym czasie.

/Starostwo Powiatowe
w Wyszkowie/

1 082 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Symboliczne obchody 158. rocznicy wybuchu powstania styczniowego w Kamieńczyku

W piątek, 22 stycznia obchodziliśmy 158. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. W tym roku z uwagi na panującą epidemię i obowiązujące...

Zamknij