ggg ggg

Alarm przeciwpowodziowy
dla gmin: Dąbrówka i Radzymin

W ubiegły piątek, 26 stycznia Starosta Wołomiński Adam Lubiak wydał zarządzenie o ogłoszeniu stanu alarmu powodziowego dla Gmin: Dąbrówka i Radzymin. Wprowadzone zostały m.in. całodobowe dyżury Powiatowego oraz Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego.

W związku z zaistniałą sytuacją, w ubiegły piątek Starosta Adam Lubiak zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Wspólnie z komendantami Straży Pożarnej i Policji omówiono bieżącą sytuację na terenie Powiatu Wołomińskiego.
Służby mundurowe, w tym strażacy jednostek OSP, pracownicy Gmin: Radzymin i Dąbrówka oraz Powiatu Wołomińskiego na bieżąco monitorują sytuację powodziową. Obecnie nie występuje bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców, ale mogą wystąpić lokalne podtopienia.
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiło całodobową infolinię
pod numerem tel. (22) 776 03 00 dla mieszkańców, gdzie można uzyskać niezbędne
informacje.

Alarm przeciwpowodziowy – ostrzeżenie dla mieszkańców 14 sołectw w Gminie Radzymin!

W związku z przekroczeniem stanu alarmowego na rzece Bug oraz stałym wzrostem poziomu wód w rzekach: Rządza i Czarna, Burmistrz Radzymina zarządził od godz. 12:00 dnia 26 stycznia 2024 r. stan alarmu przeciwpowodziowego dla sołectw: Arciechów, Borki, Łosie, Nadma Pólko, Nadma Stara, Nowe Załubice, Opole, Ruda, Stare Załubice, Stary Dybów, Wiktorów, Wolica, Zawady i Zwierzyniec.
Wprowadzone zostały całodobowe dyżury telefoniczne dla wyznaczonych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Radzymin. Poziom wody w rzekach: Bug, Rządza i Czarna jest stale monitorowany. Informacje o sytuacji na terenie Gminy Radzymin przekazywane są na bieżąco do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
Wszelkie uwagi i spostrzeżenia należy przekazywać, dzwoniąc pod numery telefonów:
W godzinach urzędowania: (22) 667 67 12; (22) 667 67 35. Całodobowo: (22) 776 03 00; 606 904 490; 602 561 710.

Alarm przeciwpowodziowy w Gminie Dąbrówka!

W związku ze znacznym wzrostem stanu wód w rzece Bug w dniu 26.01.2024 r. od godziny 12:00 alarm przeciwpowodziowy ogłosił także Wójt Gminy Dąbrówka.
Stan alarmu przeciwpowodziowego wprowadzono dla sołectw: Kuligów, Stasiopole, Czarnów, Ślężany, Marianów i Dręszew.
We wskazanych miejscowościach odnotowano kilka przypadków podtopień posesji i w ostatnich dniach niezbędna była pomoc strażaków przy zabezpieczaniu budynków mieszkalnych. Niemniej sytuacja oceniana jest jako stabilna, a podejmowane działania mają charakter prewencyjny.
Wszelkie uwagi i spostrzeżenia należy przekazywać do Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Dąbrówce lub do sołtysów, którzy pełnią funkcję łączników.

Całodobowa infolinia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wołominie czynna jest pod numerem tel. (22) 776 03 00.

/opr. R.L.
foto: OSP Ruda, OSP Kuligów;
Powiat Wołomiński, Gm. Radzymin/

188 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
OSP Serock i OSP Wieliszew z nowymi wozami strażackimi, dzięki wsparciu UE

Dwie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Legionowskiego otrzymają ponad 1,4 mln zł z UE na zakup dwóch wozów...

Zamknij