ggg ggg

(Aktualizacja) Komunikat Starosty Ostrowskiego (29 październik 2020, 13:00)

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 29.10.2020 r. (* Wszystkie nowe dane, które spłyną po tej godzinie prezentowane są w meldunku następnego dnia).

  • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 547 (71)
  • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 223/ (42)
  • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
  • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 43/ (1)
  • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 0/ (0)
  • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu zakażenia COVID-19/ ostatnia doba: 30/(2)
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 448/(43)
  • liczba zgonów powiązanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 9/ (0)
  • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 186/ (13)

Kolejne potwierdzone przypadki zakażenia COVID-19 z terenu powiatu to 26 kobiet i 17 mężczyzn.

OZDROWIEŃCY:

(1)     mężczyzna (l.25) przebywał w izolacji domowej

(2)     mężczyzna (l.47) przebywał w izolacji domowej

(3)     kobieta (l.46) przebywała w izolacji domowej

(4)     kobieta (l. 57) przebywała w izolacji domowej

(5)     kobieta (l. 79) hospitalizowana

(6)     kobieta (l.38) przebywała w izolacji domowej

(7)     mężczyzna (l. 27) przebywał w izolacji domowej

(8)     mężczyzna (l.48) przebywał w izolacji domowej

(9)     kobieta (l.75) przebywała w izolacji domowej

(10)kobieta (l.33) przebywała w izolacji domowej

(11)kobieta (l.50) przebywała w izolacji domowej

(12)kobieta (l.70) przebywała w izolacji domowej

(13)kobieta (l. 40) przebywała w izolacji domowej

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych
po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl – http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych, a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

K.W

5 501 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
(Aktualizacja) Komunikat PPIS w Pułtusku (29 październik 2020)

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Pułtusku   z dnia 29.10.2020r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu pułtuskiego związaną z koronawirusem...

Zamknij