ggg ggg

(Aktualizacja) Komunikat Starosty Ostrowskiego (8 listopad 2020, 13:00)

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 08.11.2020 r. (* Wszystkie nowe dane, które spłyną po tej godzinie prezentowane są w meldunku następnego dnia).

  • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 927 (68)
  • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 277/ (30)
  • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
  • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 0/ (0)
  • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 0/ (0)
  • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu zakażenia COVID-19/ ostatnia doba: 54/(4)
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba): 825/(34)
  • liczba zgonów powiązanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 15/ (2)
  • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 479/ (30)

Kolejne potwierdzone przypadki zakażenia COVID-19 z terenu powiatu to 24 kobiety i 10 mężczyzn.

Kolejni ozdrowieńcy to 13 kobiet i  17 mężczyzn.

ZGONY:

Na podstawie dokumentacji (ZLK-5), które wpłynęły do powiatowego inspektora sanitarnego odnotowano na dzień sporządzenia raportu następujące zgony. (Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że data wykazania zgonów w raporcie przedstawiającym sytuację epidemiologiczną nie jest równoważna z datą śmierci wykazanej osoby.)

(1)    mężczyzna l.67 – hospitalizowany

(2)    kobieta l.72 – hospitalizowana

Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim na terenie całego województwa mazowieckiego publikowana jest na stronie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego: www.wsse.waw.pl w meldunkach codziennych
po godzinie 16.00.

Wszelkie aktualne informacje na temat koronawirusa są aktualizowane i dostępne na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i na oficjalnej stronie rządowej:

www.gis.gov.pl

https://www.gov.pl/web/koronawirus

Zaleca się stosowanie zasad higieny zgodnie z instrukcją opublikowaną na dedykowanej stronie na platformie gov.pl – http://www.gov.pl/koronawirus

Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa: 0 800 190 590.

Specjalna całodobowa infolinia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotycząca przekraczania granic państwa polskiego: +48 22 523 88 80.

Zaleca się, aby w przypadku pytań i wątpliwości związanych z funkcjonowaniem zakładów pracy, świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, zabezpieczenia socjalnego osób odbywających kwarantannę, procedur poprawiających bezpieczeństwo sanitarne i tym podobnych, zasięgać informacji na stronach internetowych, infoliniach oraz w elektronicznych serwisach obsługi urzędów, instytucji oraz organizacji społecznych i branżowych, właściwych dla danego zagadnienia.

Zmniejszenie zgłoszeń telefonicznych umożliwi skupienie się pracowników powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej na kluczowym elemencie, jakim jest poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego mieszkańców powiatu.

Apelujemy o poszanowanie prywatności osób hospitalizowanych, a także o stosowanie się do zaleceń dotyczących kwarantanny i izolacji domowej.

K.W

5 959 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
(Aktualizacja) KOMUNIKAT STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO (8 listopad 2020)

Informacja na www. Dział KOMUNIKATY Data: 8.11.2020r TYTUŁ: Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 08.11.2020r. (* Wszystkie nowe...

Zamknij