ggg ggg
ggg ggg

Absolutorium dla Zarządu Powiatu Węgrowskiego

Rada Powiatu Węgrowskiego, 13 czerwca 2019 r. podczas IX sesji obecnej kadencji udzieliła Zarządowi powiatu jednogłośnie absolutorium za wykonanie budżetu za 2018 rok.

13 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Węgrowie obradowała Rada Powiatu Węgrowskiego. W trakcie sesji wypełniając obowiązek wynikający z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) Zarząd Powiatu Węgrowskiego przedłożył Radzie Powiatu „Raport o stanie Powiatu Węgrowskiego za rok 2018”. Jak podkreślał przewodniczący Rady Leszek Redosz: „Stajemy przed historyczną chwilą”. W debacie nad raportem o stanie powiatu mogli zabrać głos radni i mieszkańcy powiatu. Jest to zupełnie nowa forma włączenia mieszkańców w debatę publiczną nad działaniami samorządu. W tegorocznej debacie głos jednak zabrali jedynie radni, gdyż mieszkańcy powiatu nie zgłosili swojego udziału. Radni zastanawiali się nad brakiem reprezentacji mieszkańców. Przyczyny upatrywano w tym, że jest to zupełna nowość. Wydaje się jednak, że zaważyć na tym mogły procedury. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu musiał złożyć do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami (w powiecie do 100 000 mieszkańców), co najmniej 150 osób, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja. Mieszkańcy byliby dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszenia otrzymanego przez Przewodniczącego Rady. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15,
chyba, że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Debata nad dokumentem „Raport o stanie Powiatu Węgrowskiego za rok 2018” jednak się odbyła i w głównej mierze głos zabierali radni będący reprezentacją osób odpowiedzialnych za budżet 2018 r. np. były starosta Krzysztof Fedorczyk. Zgłaszano też uwagi pod adresem obecnej władzy powiatu za formę i „skarżenie się na poprzedników” zawarte w treści omawianych działań za 2018 r. Wicestarosta Marek Renik, który dzielnie przyjmował i wyjaśniał uwagi na przemian wygłaszane przez radnych: Jarosława Grendę, Andrzeja Kruszewskiego i Krzysztofa Fedorczyka, w trakcie debaty usłyszał, że radni będą się przyglądać dokonaniom obecnego Zarządu i budżetowi w 2019 roku. „Niech zadadzą sobie pytanie rządzący obecnie: Co będzie jak zmieni się władza i zweryfikuje te dokumenty?” – mówił radny Krzysztof Fedorczyk. Można będzie dokonać rzeczywistej debaty na temat budżetu, gdy będzie, z czym porównać. Jak zauważył radny Kruszewski ma nadzieję, że wszyscy mieszkańcy będą śledzić, jak nasz powiat będzie się rozwijać, a „..na podsumowanie 5-letniej kadencji będą mogli ocenić, czy powiat się rozwija, czy zwija”. Podnoszono również, że w raporcie brak wniosków, brak informacji, w którym kierunku powinny iść np. inwestycje. W tym temacie wicestarosta Marek Renik przypominał, że w inwestycjach możliwości było nie za wiele, gdyż projekty drogowe zostały całkowicie zawieszone i zaniedbane. Brak było przygotowanych wniosków do ogłoszonych obecnie naborów.
Jednym z najważniejszych punktów sesji było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018r., zapoznanie się z opinią RIO w Warszawie w sprawie wykonania budżetu i ostatecznie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Węgrowskiego. W obecności 18 radnych, uchwałę podjęto jednogłośnie. Wynik nie mógł być inny, gdyż budżet ten przygotowali poprzednicy (radni opozycyjni nie mieli interesu podważać wykonania budżetu), a nowi radni i nowy Zarząd Powiatu z obecnej większości, objęli zarządzanie powiatem i budżetem pod koniec roku 2018.
Były również kwiaty wręczone na ręce Pani Starosty Ewy Besztak i gratulacje.
Podczas sesji przedstawiono także tegorocznych laureatów nagrody „Strażak Roku”. Nagroda oraz wyróżnienia przyznawana jest w dwóch kategoriach: strażak zawodowy i strażak ochotnik. Podczas IX sesji Rady Powiatu nagrody i dyplomy wręczono strażakom ochotnikom. W kategorii strażak ochotnik, Strażakiem Roku został dh Rafał Cengelenga z OSP Łochów, który w dniu 13 czerwca na sesji otrzymał nagrodę główną, natomiast wyróżnienia i nagrody odebrali dh Jarosław Gąsiorek z OSP Gwizdały oraz dh Włodzimierz Błoński z OSP Zając.
Nagrody i dyplomy w kategorii strażak zawodowy wręczone zostały na uroczystości święta strażaka w dniu
3 czerwca. W tym roku Kapituła Konkursu w kategorii strażak zawodowy przyznała: nagrodę główną i tytuł „Strażaka Roku” st. ogn. Maciejowi Szczepanikowi, wyróżnienia: st. ogn. Marcinowi Skrzeczowskiemu i st. ogn. Przemysławowi Gajewskiemu.
W trakcie sesji Rada Powiatu Węgrowskiego przyjęła także wspólne stanowisko upamiętniające wybory parlamentarne z dnia 4 czerwca 1989r.

/Janina Czerwińska/

372 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:

Zamknij