ggg ggg ggg ggg

75 lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziskach

29 kwietnia 2023 r. OSP w Budziskach (gmina Łochów) obchodziła uroczysty jubileusz z okazji 75-lecia powstania jednostki z udziałem gości, władz samorządowych miasta i powiatu węgrowskiego.

Organizatorem głównym uroczystości byli druhny i druhowie OSP w Budziskach, współorganizatorem samorząd Województwa Mazowieckiego, pomocy i podwykonawstwa organizacyjnego podjął się Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie. Przedsięwzięcie patronatem honorowym objęli: Senator RP Maria Koc, Poseł na Sejm RP Maciej Górski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski.
W Jubileuszu udział wzięli m.in.: Senator RP Maria Koc, Poseł na Sejm RP Maciej Górski, w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, pełnomocnik MWM ds. Inwestycyjno-Gospodarczych Mariusz Rukat, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc, kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Anna Kaszuba, wicestarosta węgrowski Marek Renik, członek Zarządu Powiatu Węgrowskiego Artur Lis, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Węgrowskiego Brygida Górniaczyk, burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski, przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie Sławomir Ryszawa, sekretarz Gminy Łochów Angelika Pasek-Gilarska, przewodniczący Komisji Infrastruktury Rady Miejskiej w Łochowie Zbigniew Jarzec, kapelan Strażaków Powiatu Węgrowskiego ks. Andrzej Falkowski, proboszcz Parafii św. Andrzeja Boboli w Budziskach ks. Janusz Bolewski wraz z organistą Emilem Kołodziejczykiem, Koło Gospodyń Wiejskich ,,Sąsiadeczki” w Budziskach.
Władze strażackie reprezentowali: wiceprzewodniczący Wojewódzkiego Sądu Honorowego st. bryg. w st. sp. Ireneusz Królik, Komendant Powiatowy PSP w Węgrowie mł. bryg. Mateusz Bieniak, wiceprezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Węgrowie dh Tomasz Urbankowski, Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łochowie dh Krzysztof Pyźlak oraz delegacje wraz z Pocztami Sztandarowymi jednostek OSP z terenu Gminy Łochów: OSP Baczki, OSP Brzuza, OSP Gwizdały, OSP Jasiorówka, OSP Laski, OSP Łochów Al. Węgrowska, OSP Łochów ul. Fabryczna, OSP Ostrówek, OSP
Pogorzelec.
Wśród przedstawicieli firm i instytucji, które wsparły działania jednostki należy wymienić: Nadleśnictwo Łochów, Bank Spółdzielczy w Łochowie, Piekarnię-Cukiernie ROBSON Robert Marczak, Drukarnię „eMTe Druk” Marcin Telak, Hurtownię „STALBUD” Anna Michalik, Firmę „aMa” Sp. z o.o. Kamionna Adam Kowalczyk, firmę”HYDROMA” Sp. z o.o. Wiesław Wyszogrodzki.
Jubileusz rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą sprawowaną w intencji wszystkich strażaków, w miejscowym Kościele parafialnym pw. Św. Andrzeja Boboli w Budziskach. Następnie uczestnicy udali się na plac przed świetlicą OSP przy asyście Orkiestry Dętej OSP Liw, gdzie miał miejsce uroczysty apel z okazji jubileuszu 75-lecia powstania OSP w Budziskach. Dowódcą Uroczystości był mł. kpt. Daniel Chojecki z Komendy Powiatowej PSP w Węgrowie. Poczet Flagowy tworzyli: dh Bartłomiej Jabłonowski, dh Miłosz Powierża, dh Kamil Bala, a Poczet Sztandarowy: dh Piotr Gajewski, dh Monika Posiewka, dh Anna Piotrowska. Narratorem była p. Joanna Białous. Po przywitaniu wszystkich zebranych przez Prezesa OSP dh Ryszarda Gajewskiego nastąpiło złożenie uroczystego meldunku przez Dowódcę Uroczystości na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Węgrowie i przegląd pododdziału. Została wciągnięta Flaga Państwowa na maszt, przy dźwiękach i śpiewie ,,Mazurka Dąbrowskiego”.
Następnie przedstawiono rys historyczny jednostki oraz wręczono medale i odznaczenia członkom OSP Budziska: Złoty Znak Związku OSP PR, Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza, złote/srebrne/brązowe medale ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa” oraz odznaczenia ,,Strażak Wzorowy”. Jednostka OSP w Budziskach została odznaczona złotym medalem ,,Za Zasługi dla Pożarnictwa”, który zawisł dostojnie na sztandarze, a także Medalem Pamiątkowym „Pro Masovia” od Marszałka Województwa Mazowieckiego za przyczynianie się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Mazowsza. Następnie wręczono pamiątkowe podziękowania dla zaproszonych gości, jednostek OSP, sponsorów oraz osób zasłużonych. W trakcie uroczystości poświęcony został ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy SCANIA P380 GCBA 9,5/50, po czym głos zabrali zaproszeni goście.
Głos zabrała Senator Maria Koc, która złożyła gratulacje strażakom stojącym w obronie mieszkańców, chroniących ich w licznych zagrożeniach. Dziękowała za niesienie pomocy innym ludziom, za odwagę i zaangażowanie. Wręczyła również pamiątkowy grawerton z wyrazami uznania i szacunku, życząc opieki św. Floriana. Poseł Maciej Górski z gratulował druhom i jednostce jubileuszu, podkreślając, że te 75 lat, to również historia ich rodzin, bo przecież tradycja bycia strażakiem przechodziła często z ojca na syna lub córkę. Poruszał również kwestie teraźniejszości i fenomenu, jakim są jednostki OSP. „Mam nadzieję, że widzicie nasze wsparcie” mówi, deklarując, już na roboczo, przekazanie materialnych prezentów na ręce prezesa.
Anna Kaszuba, kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach przekazała Prezesowi Ryszardowi Gajewskiemu podziękowania za długoletnią działalność dla dobra mieszkańców i gości gminy, jak również pogratulowała Druhnom i Druhom, pozyskanego z Komendy Powiatowej, ciężkiego samochodu ratowniczo-bojowego. Głos zabrali również: czł. Zarządu Woj. Maz. Elżbieta Lanc, Marian Rukat, dr Ireneusz Królik. Podziękowania i gratulacje złożył burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski wraz z przewodniczącym Rady Sławomirem Ryszawą.
Po złożeniu meldunku o zakończeniu uroczystości i przemarszu strażaków, krótki występ zaprezentowała Orkiestra Dęta OSP Liw pod batutą kapelmistrza Piotra Szczepanika. Z okazji jubileuszu przygotowane były również inne atrakcje: występ Strażackiego Zespołu Artystycznego „Iskrzące Płomienie” działająccego w strukturach Komisji Artystycznej Zarządu Oddziału ZOSP RP Województwa Mazowieckiego, pod dowództwem dh Ryszarda Nowaczewskiego. Gościem specjalnym była Danuta Stankiewicz. Do późnych godzin wieczornych strażaków, gości i mieszkańców bawił
DJ Adam Kur.
/Janina Czerwińska/

284 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Otwarcie wystawy w Senacie „Polskie Termopile – Powstanie Styczniowe na terenie Węgrowa i powiatu węgrowskiego”

10 maja 2023 r. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki otworzył wystawę „Polskie Termopile – Powstanie Styczniowe na terenie Węgrowa...

Zamknij