ggg ggg ggg

726 285 zł wsparcia dla dzieci terenu Powiat Wołomiński

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dzisiaj w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim przedstawiciele Powiatu – Adam Lubiak – Starosta Wołomiński i Robert Szydlik – Wicestarosta Wołomiński, wspólnie z Panią Skarbnik Jadwigą Tomasiewicz i Wicedyrektor PCPR Agatą Żędzian podpisali umowę dotacyjną na rzecz „Wsparcia dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020.

Dzięki pozyskanym środkom zakupione zostaną m.in.: maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji;
sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.
Spotkanie było również okazją do wręczenia Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlenie Maląg oraz Wojewodzie Mazowieckiemu Konstantemu Radziwiłłowi, pamiątkowych medali upamiętniających rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku.
/Starostwo powiatowe w Wołominie/

463 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:

Zamknij