ggg ggg ggg

5,4 mln zł z UE na wozy strażackie dla OSP z powiatu ostrowskiego

OSP w Małkini Górnej, Nurze, Komorowie i Wąsewie z nowymi wozami strażackimi dzięki wsparciu UE – w niedzielę, 11 lutego 2024 r. w Wąsewie umowy z samorządowcami podpisali przedstawiciele samorządu wojewódzkiego.

W niedzielę, 11 lutego br. w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie zostały podpisane cztery umowy na doposażenie jednostek z subregionu ostrołęckiego. Do OSP z powiatu ostrowskiego trafi 5,4 mln zł na zakup czterech wozów strażackich. Umowy ze strony samorządu podpisywali wójtowie: gminy Małkinia – Bożena Kordek, gminy Nur – Rafał Kruszewski, gminy Ostrów Mazowiecka (Komorowo) – Waldemar Brzostek, gminy Wąsewo – Rafał Kowalczyk wraz ze strażakami jednostek OSP, a ze strony samorządu wojewódzkiego członkinie Zarządu Województwa Mazowieckiego: Janina Ewa Orzełowska i Elżbieta Lanc. W spotkaniu wzięła udział Ilona Soja-Kozłowska, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej zostanie doposażona w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. W ramach projektu zostanie również przeprowadzona akcja edukacyjna z zakresu wiedzy o zmianach klimatu i ochrony zasobów wodnych.
Tytuł projektu: Zwiększenie efektywności funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkini Górnej należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem.
Beneficjent: Gmina Małkinia Górna.
Całkowita wartość projektu: 1 720 360,49 zł.
Dofinansowanie z UE: 1 462 306,41 zł.
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu.
Ochotnicza Straż Pożarna w Nurze zostanie doposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Zostaną też podjęte działania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska, m.in. spotkania z mieszkańcami, w tym z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym, a także publikacja artykułu w lokalnej prasie.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Nurze.
Beneficjent: Gmina Nur.
Całkowita wartość projektu: 1 614 840,00 zł.
Dofinansowanie z UE: 1 372 614,00 zł.
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu.
Gmina Ostrów Mazowiecka zakupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorowie. W ramach projektu odbędzie się także akcja edukacyjna skierowana do mieszkańców gminy dotycząca przeciwdziałania zmianom klimatu.
Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Komorowie należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem.
Beneficjent: Gmina Ostrów Mazowiecka.
Całkowita wartość projektu: 1 358 000,01 zł.
Dofinansowanie z UE: 1 154 299,99zł.
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu.
Ochotnicza Straż Pożarna w Wąsewie zostanie doposażona w średni samochód ratowniczo-gaśniczy. W gminie zostanie przeprowadzona kampania edukacyjna z zakresu dbałości o środowisko obejmująca m.in. spotkania z lokalną społecznością oraz publikację materiałów informacyjnych w lokalnych mediach.
Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4×4 wraz z pełnym wyposażeniem.
Beneficjent: Gmina Wąsewo. Całkowita wartość projektu: 1 708 000,00 zł.
Dofinansowanie z UE: 1 451 800,00 zł.
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu.
Konkurs na doposażenie mazowieckich strażnic w nowoczesny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof cieszył się dużym zainteresowaniem. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło 200 wniosków. Ostatecznie do dofinansowania wybrano 188 projektów. Dla mazowieckich OSP trafi 188 wozów strażackich dofinansowanych przez Unię Europejską. Z programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał 253 mln zł.

/KW/

227 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Rozstrzygnięcie konkursu promującego ideę miasta Ostrów Mazowiecka – więcej z życia

7 lutego w sali konferencyjnej w ratuszu miejskim odbyło się rozstrzygnięciu konkursu promującego ideę miasta Ostrów Mazowiecka - więcej z...

Zamknij