ggg ggg ggg ggg

50 – LECIE MIASTA ŁOCHOWA

Uroczyste obchody Nadania Praw Miejskich dla Łochowa, ufundowanie i poświęcenie sztandaru gminy Łochów oraz uroczysta sesja Rady Miejskiej odbyła się 15 września 2019 r.

W minioną niedzielę odbył się wyjątkowy dla miasta Łochów jubileusz – 50-lecie Nadania Praw Miejskich dla Łochowa związany z ufundowaniem sztandaru, a upamiętniony wręczeniem jubileuszowych Medali 50-lecia Łochowa wszystkim ludziom, samorządowcom i mieszkańcom, którzy przyczynili się do trwania i rozwoju miasta. Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą z poświęceniem sztandaru gminy Łochów przez Jego Ekscelencję Biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza w Kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Łochowie. Sztandar ma kształt kwadratowego płata przymocowanego do drzewca zwieńczonego głowicą w formie czterograniastego, złotego grota włóczni. Prawa strona sztandaru przedstawia godło państwowe – orzeł biały w koronie w czerwonym polu tarczy. Dookoła godła dewiza: BÓG. HONOR. OJCZYZNA. Lewa strona sztandaru – w polu zielonym herb Gminy Łochów.
Następnie zebrani przeszli do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie, gdzie odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej. Obrady sesji poprowadził przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Ryszawa, przywitał gości i odczytał porządek sesji. Wśród przybyłych gości byli m.in.: J.E. biskup Antoni Pacyfik Dydycz, Maria Zofia Koc – wicemarszałek Senatu RP, Sylwester Dąbrowski – wicewojewoda mazowiecki, Elżbieta Lanc – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Ewa Besztak – starosta powiatu węgrowskiego, Robert Gołaszewski – burmistrz Łochowa, radni, samorządowcy, dyrektorzy szkół i jednostek, przedsiębiorcy i mieszkańcy. W okolicznościowym przemówieniu burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski podkreślił, jak ważny to jubileusz dla całej społeczności Łochowa. Łochów nie posiadał do chwili obecnej sztandaru – ważnego atrybutu i symbolu ciągłości władzy i miasta.
Kolejnym punktem było uroczyste wbijanie gwoździ przez fundatorów sztandaru.
„Czym flaga dla kraju, tym sztandar dla Gminy Łochów– cieszymy się, że nasze marzenie się spełniło. A spełniło się dzięki fundatorom sztandaru. Nigdy nie jest tak, żeby człowiek czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą, jest jednocześnie obdarowany wdzięcznością tego drugiego –słowami św. Jana Pawła II serdecznie wam dziękujemy” – zwracano się do fundatorów, którymi byli: Maria Zofia Koc wicemarszałek Senatu RP, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP, Mirosław Ziółkowski P.H.U.P. MIRPOL, Adam Wierzchołowski, Robert Marczak, Janusz Żak, Piotr Gajewski Zakład Konserwacji i Naprawy Sprzętu Pożarniczego ERGAŚ , Dariusz Gnatowski, Jacek Stępień Usługi Turystyczne BUSIK , Beata Marzena Bartnik, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Łochowie, OSP Jasiorówka, Sylwester Podgórski Roboty Ogólnobudowlane SYLBUD, Bank Spółdzielczy w Łochowie, Adam Świeżak AGRO – ADA , Katarzyna i Robert Gołaszewscy, Zbigniew Wójcik, Dariusz Denis P.T.H.U. DAR – BUS , Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie z Dyrekcją, Emil Rokicki P.W.H.U „EMILEX”, Z.P.H.U. „UMEX” Sabala – Szyszko Sp. J. , Grupa Martin Sp. z o.o., Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość Rady Miejskiej w Łochowie, Artur Lis dyrektor Domu Kultury w Łochowie, P.P.U.H. STYROPMIN Sp. z o.o., Ten Smak Wojtkowscy Spółka Jawna. Darczyńcy po kolei wbijali gwóźdź i otrzymywali pamiątkową odznakę.

Program został nieco zmieniony w związku z obowiązkami wicemarszałek Senatu Marii Koc. Jako pierwsza odebrała Medal z okazji 50–lecia Nadania Praw Miastu oraz złożyła gratulacje samorządowi i mieszkańcom z okazji jubileuszu. Przekazała również burmistrzowi Łochowa Robertowi Gołaszewskiemu najwyższe odznaczenie nadawane przez Senat – Order Senacki. Życzyła dalszego dynamicznego rozwoju miasta i gminy.
O historii na początku osady leśnej z XI wieku, a później pewnych już informacji o II lokacji wsi Łochów z 1378r. (o dacie pierwszej nic nie wiadomo), oraz kolejnych dziejach rozwoju Łochowa opowiedział bardzo ciekawie, ze szczegółami i przystępnie Jacek Niewiadomski. Była to wspaniała lekcja historii, z przesłaniem: upadały państwa, miasta i np. potężne miasto Kamieniec obecnie stało się niezbyt ważną wsią Kamieńczyk pod Wyszkowem, a Łochów rósł i prężnie mimo zawieruch losu nadal się rozwija.
Z okazji jubileuszu Uchwałą Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 stycznia 2019 roku (5/45/2019) powołano do życia Komitet Organizacyjny obchodów 50-lecia Miasta Łochów oraz postanowiono o wręczeniu medali pamiątkowych osobom, firmom i instytucjom w uznaniu zasług za wkład i zaangażowanie w rozwój miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców. Podczas uroczystości 15 września zostały one wręczone. W uznaniu zasług Medalem 50 – lecia Miasta Łochowa odznaczeni zostali: Maria Koc wicemarszałek Senatu RP oraz Sylwester Dąbrowski wicewojewoda mazowiecki. Pośmiertnie w uznaniu zasług medal przyznany dla Mariana Dzięcioła Burmistrza Łochowa w latach 1992 – 2015 – odebrała żona Joanna Bańska–Dzięcioł.
W dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców medalem odznaczeni zostali: Zdzisław Sipiera, Janina Ewa Orzełowska członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Elżbieta Lanc członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik odebrał Michał Postek, Stanisław Grądzki, Krzysztof Fedorczyk, Bp. Antoni Pacyfik Dydycz, Ks. Michał Domański, Ks. prał. Tadeusz Osiński, Bogusław Piątek.
W uznaniu zasług Medalem 50 – lecia Miasta Łochowa odznaczeni zostali: Ryszard Gajewski, Andrzej Suchenek, Sławomir Ryszawa, Józef Rutkowski, Kazimierz Żurański, Artur Lis, Marek Górniaczyk, Janina Gałązka, Robert Gołaszewski.
Medalem odznaczeni zostali także przedsiębiorcy: ROBSON Robert Marczak, PHU MIGAEL Mirosław Miciukiewicz, PHUP MIRPOL Mirosław Ziółkowski, DAR-BUS Dariusz Denis, P.P.U.H. STYROPMIN Sp. z o.o. , ARCHE Władysław Grochowski , TOPAZ Zbigniew Paczóski, PHU GÓRMAX Sławomir Góral.

Medal pamiątkowy ustanowiony z okazji 50 – lecia Miasta Łochowa nadano w uznaniu zasług takim instytucjom, jak:

Bank Spółdzielczy w Łochowie, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Łochowie, Nadleśnictwo Łochów, Nadbużański Park Krajobrazowy, Przychodnia Rejonowa w Łochowie, Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Łochów, Miejski i Gminny Dom Kultury w Łochowie, Biblioteka Publiczna im. Medarda Downarowicza w Łochowie, Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie
Samorządowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrówku, Urząd Miejski w Łochowie, Komisariat Policji w Łochowie, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego AK w Łochowie
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łochowie
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej, Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gwizdałach, Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ostrówku
Samorządowe Przedszkole w Łochowie, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Sadzewicz w Łochowie, Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa „Julin” im. Heleny i Ignacego Jana Paderewskich, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Ignaś” i „Helenka” w Kaliskach, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Ostrówku, Starostwo Powiatowe w Węgrowie, Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” w Węgrowie, PGE Oddział Wyszków, Hufiec ZHP „Doliny Liwca” w Węgrowie, Klub Seniora w Łochowie, Związek Emerytów i Rencistów w Łochowie, Zespół śpiewaczy „Gwizdalanki”, Kapela Łochowska, Gazeta Łochowska, OLIMPIA Łochów, Łochowski Klub Sportowy, SKS ISKRA Łochów, Koło Wędkarskie.
W imieniu nagrodzonych wystąpili przedstawiciele w/w grup, dziękując, składając gratulacje oraz dzieląc się swoimi przemyśleniami na temat minionego 50-lecia miasta.
W tym dniu wystąpiła również z trzema utworami Kapela Łochowska oddając również hołd i wspominając osoby, które odeszły, czy do innych zespołów, czy zakończyły swoją działalność muzyczną.
Po zamknięciu uroczystej Sesji RM w Łochowie zaproszono wszystkich na jubileuszowy tort, który naprawdę był przepyszny oraz poczęstunek.

/Janina Czerwińska/

7 775 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Podpisanie umów na samochody dla OSP

16 września 2019r. o godzinie 14:00 w obecności Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka Anna Król Prezes WFOŚIGW w Warszawie wraz z...

Zamknij