ggg

32 miejsce Gminy Zabrodzie w Rankingu Samorządów 2012 (31.07.2012)

16 lipca w redakcji „Rzeczypospolitej” w Warszawie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników RANKINGU SAMORZĄDÓW 2012. Gmina Zabrodzie – jedna z gmin powiatu wyszkowskiego uplasowała się 32 miejscu w/w rankingu.

Gmina Zabrodzie już po raz piąty jest oceniana w ramach tego rankingu. Ocena zostaje dokonana na podstawie danych uzyskanych z Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Był to już 15 ranking i w obecnym uhonorowano gminy i miasta, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia oczywiście przy zachowaniu reguły odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego. Ranking został przeprowadzony w dwóch etapach. Przeanalizowano dane w trzech kategoriach samorządów: miasta na prawach powiatu, pozostałe gminy miejskie i miejsko-wiejskie, gminy wiejskie.
W pierwszym etapie wybrano miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2008 – 2011 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Punktowano np.: dynamikę wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2008–2011, wartość środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, które w latach 2009–2011 wpłynęły na rachunek budżetu gminy/miasta, zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów w latach 2008–2011, dynamikę wzrostu dochodów własnych w latach 2008 – 2011, itp.
Na tej podstawie dokonano wyboru 564 samorządów, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu. W tym gronie znalazły się 64 miasta na prawach powiatu,  250 pozostałych miast i gmin miejsko-wiejskich oraz 250 gmin wiejskich. W drugim etapie na podstawie odpowiedzi na ankietę oceniano np.: udział wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi w wydatkach ogółem w latach 2008–2011, liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych w latach 2008–2011, wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2008 –2011, wyniki testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów w 2011 i 2012 roku. 
Gmina Zabrodzie w 2011 r. pozyskała na 1 mieszkańca 670 zł środków. Podpisała 9 umów o dofinansowanie, a wartość dofinansowania, o które wystąpiła to 763 zł na 1 mieszkańca. Generalnie samorząd Zabrodzia okazał się skuteczny w pozyskiwaniu śródków w 2011 r. Znalezienie się w tym rankingu również świadczy, że skutecznie zabiega o unijne środki i to, co roku więcej.
„W ostatnich latach wykorzystaliśmy szansę, jaką stwarzała samorządom Unia Europejska, a widać, że te możliwości są z roku na rok mniej korzystne dla samorządów. Najlepszym przykładem jest uznanie podatku VAT w niektórych programach, jako kosztu niekwalifikowanego, czyli niepodlegającego zwrotowi” – stwierdza wójt gminy Zabrodzie Adam Ołdak.
Nie zmienia to faktu, że gospodarzy wg rankingu bardzo dobrze skoro zakwalifikował się na 32 pozycji wśród gmin wiejskich. Gratulujemy.
/J.Cz./

1 698 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Medale, nominacje i nagrody… (31.07.2012)

Doroczne Święto Policji obchodzono w Wyszkowie uroczyście i w gronie przedstawicieli powiatu, samorządów gmin powiatu wyszkowskiego, miasta oraz zaproszonych gości....

Zamknij