ggg ggg

3 Przypadki Zarażenia Koronawirusem w Powiecie Wyszkowskim

INFORMACJA STAROSTY POWIATU WYSZKOWSKIEGO z dn. 29.03.2020 r.

Starosta Powiatu Wyszkowskiego, zgodnie z informacją przekazaną przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie informuje, iż wszystkie testy genetyczne wykonane dotychczas personelowi medycznemu SPZZOZ w Wyszkowie, w tym całość m.in. z dn. 27 marca dały wyniki ujemne.
Zespół wyjazdowy Szpitala w dniach 28.03. i 29.03. kontynuuje pobieranie wymazów w indywidualnych miejscach zamieszkania pozostałemu personelowi placówki będącemu pod nadzorem epidemiologicznym celem pilnego uzyskania wyników. PSSE wraz ze Szpitalem zakwalifikował w sumie do badań laboratoryjnych techniką NAAT blisko 80 osób z kontaktu bezpośredniego i pośredniego celem maksymalnego wyeliminowania osób potencjalnych z podejrzeniem bądź zarażonych.
Szpital wdrożył pełną kontrolę wszystkich osób poruszających i przemieszczających się po obiekcie, dotyczy to również personelu pracującego. Na tę chwilę nie ma zagrożenia epidemicznego dla obecnie przebywających w Szpitalu pacjentów oraz pracującego i dyżurującego w nim personelu medycznego.
Czekamy na wyniki ok. 30 badanych, które uzyskamy najpóźniej w poniedziałek 30 marca, o czym niezwłocznie powiadomimy. Z chwilą otrzymania wyników Dyrekcja Szpitala podejmie ewentualną decyzję o odwieszeniu działalności podstawowego zabezpieczenia szpitalnego. Odwołanie zawieszenia działalności jednostki oznacza powrót do pełnego funkcjonowania Szpitala, w tym również przyjmowanie pacjentów skierowanych przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego bądź ze skierowaniem bezpośrednio do Szpitala.
Informuję również, iż Dyrekcja SPZZOZ w Wyszkowie dokonała właściwego zabezpieczenia personelu medycznego realizującego dotychczasowe usługi zdrowotne. Zostały wydzielone strefy bezpieczeństwa według zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Personel medyczny jest zaopatrywany na bieżąco w środki indywidualnej ochrony biologicznej, maseczki, gogle, fartuchy ochronne, środki dezynfekcyjne. Pomieszczenia szpitalne, w tym pojazdy-ambulanse są na bieżąco dekontaminowane i dezynfekowane.
Ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zostały zakupione i dostarczone dodatkowe indywidualne pakiety ochrony biologicznej (komplet zawiera półmaskę twarzową P3, kombinezon i buty, rękawiczki, okulary i worek na odpady medyczne), środki dezynfekcyjne do rąk, ciała oraz do powierzchni i sprzętu, maseczki ochronne, okulary ochronne i rękawice do jednorazowego użycia za łączną kwotę ponad 50.000 złotych.
SPZZOZ w Wyszkowie otrzymał pierwszą partię dostawy w środki ochrony osobistej z Agencji Rezerw Materiałowych, wydawanych za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Szpital otrzymał zapewnienie, że środki te wydawane będą systematycznie i sukcesywnie raz w tygodniu.
Dodatkowo ze środków bieżących Powiat Wyszkowski zakupił materiały, które pozostają w dyspozycji Starosty zarówno dla szpitala, straży pożarnej, policji, stacji jak i jednostek organizacyjnych. Profesjonalna ochrona twarzy (przyłbice, gogle, maseczki), rękawiczki, środki do dezynfekcji powierzchni i rąk oraz flizelina medyczna będą sukcesywnie rozdysponowane według potrzeb i realizacji zadań.
Do dyspozycji pozostaje również przygotowanych 85 miejsc w internacie I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Wyszkowie oraz 61 miejsc w szkolnym schronisku młodzieżowym „Jowisz” znajdującym się przy ulicy Świętojańskiej. Mogą być one wykorzystane zarówno dla personelu medycznego, służb mundurowych jak i na cele nadzoru epidemiologicznego.

Starosta Powiatu Wyszkowskiego
Jerzy Żukowski

AKTUALNA INFORMACJA STAROSTY POWIATU WYSZKOWSKIEGO
z dn. 30.03.2020 r.

Starosta Powiatu Wyszkowskiego zgodnie z informacją przekazaną przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie informuje, iż wszystkie testy na obecność koronawirusa wykonane personelowi medycznemu SPZZOZ w Wyszkowie w dniach 27-29 marca dały wynik negatywny. Oznacza to, iż od wtorku 31 marca szpital wraca do normalnej pracy, według wdrożonych wcześniej procedur organizacji przyjęć pacjentów mając na uwadze stan zagrożenia epidemicznego w Polsce:

www.szpitalwyszkow.pl/2020/03/16/zmiana-organizacji-przyjec-pacjentow/

Wszystkie oddziały będą miały zapewnioną obsadę dającą gwarancję realizacji podstawowych usług zdrowotnych. Odwołanie zawieszania działalności jednostki oznacza również przyjmowanie pacjentów skierowanych przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Starosta Powiatu Wyszkowskiego
Jerzy Żukowski

178 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wyszków – miasto wyludnione

Podobnie jak w wielu miastach i miejscowościach naszego regionu nasze miasto zamarło w dobie epidemii związanej z zagrożeniem koronawirusa. Obecnie...

Zamknij