ggg ggg

3 mln zł dofinansowania na ulicę Grabiczną w Ossowie!

Gmina Wołomin uzyskała 3 mln zł dotacji na budowę ul. Grabicznej w Ossowie, na odcinku od ul. Gen. Jordana Rozwadowskiego do ul. Matarewicza.

 

200

Tę znakomitą wiadomość dla mieszkańców, przekazała burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan podczas siedemnastej sesji Rady Miejskiej w Wołominie, która odbyła się w ubiegły czwartek, 28 stycznia.
Pani burmistrz poinformowała, że pieniądze pochodzić będą z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” z rozdziału kwot na rok 2016. Wartość projektu ogółem wynosi 6.142.814,33 zł, wkład własny gminy to 3.142.814,33 zł.
Ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2016 zatwierdził 29 grudnia 2015 r. Wojewoda Mazowiecki, pan Zdzisław Sipiera. Warto w tym miejscu dodać, iż projekt Gminy Wołomin zdobył 28,4 pkt i został sklasyfikowany na 11 miejscu.
Podczas ubiegłotygodniowej sesji radni przyjęli również uchwałę w sprawie upoważnienia burmistrza do zaciągnięcia zobowiązania finansowego powyżej 500 tys. zł, która m.in. umożliwi przystąpienie do rozpoczęcia procedury przetargowej, w związku z budową ul. Grabicznej.

/R.L. na podst. mat. UM/

 

1 833 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
ZŁOTE GODY w Tłuszczu

W ubiegłą sobotę, 30 stycznia, odbyła się w Tłuszczu dostojna uroczystość 50 – lecia pożycia małżeńskiego dwudziestu par z terenu...

Zamknij