ggg ggg
ggg ggg

2,5 miliona złotych dla uczniów wszystkich szkół podstawowych w gminie Pułtusk

Gmina Pułtusk otrzymała 2.543.598,04 tysięcy dofinansowania na realizację aż pięciu projektów edukacyjnych dla wszystkich szkół, których jest organem prowadzącym.

 

Dofinansowanie zostało przyznane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).
Dofinansowane będą dodatkowe zajęcia dla uczniów rozwijające kompetencje kluczowe z języka angielskiego, niemieckiego, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, informatycznych. W większości zajęcia przeprowadzone będą metodą eksperymentu. Odbędą się również zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach wynikających z zaburzeń rozwojowych, niepełnosprawności, choroby przewlekłej, zaburzeń emocjonalno-społecznych.
Dzięki projektom doposażone zostaną pracownie szkolne w sprzęt informatyczny, narzędzia TIK i pomoce dydaktyczne. Ponadto w ramach projektów zaplanowano podniesienie kompetencji nauczycieli pracujących w szkołach oraz wyjazdy edukacyjne dla uczniów.
Projekty realizowane będą od 1 września br. do 30 czerwca 2020 r.
/Info/

239 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Skutery elektryczne do wynajęcia!!!

Gmina Wąsewo wraz z innymi samorządami powiatu ostrowskiego przystąpiła do innowacyjnego programu wynajmu skuterów elektrycznych.   Skutery na wynajem są...

Zamknij