ggg

18 – radnych za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Pułtuska

Podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 28 sierpnia 2020 r. większością 16 głosów, burmistrz Wojciech Gregorczyk otrzymał wotum zaufania po przedstawieniu Raportu o Stanie gminy za 2019 rok, a po głosowaniu nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Miasta poparło go 18 z 20 radnych obecnych na sali obrad.

Podczas ostatniej, sierpniowej sesji Rady Miasta w Pułtusku, radni zapoznali się z blisko 200- stronicowym Raportem o Stanie Gminy za 2019 rok oraz obejrzeli i wysłuchali skróconej wersji najważniejszych zawartych w dokumencie danych. Informacje na wybranych 25 slajdach przedstawiła kierownik Wydziału Edukacji i Promocji – Dorota Sobotka. W trakcie sesji poinformowano, że całość Raportu o Stanie Gminy za 2019 r. dostępna jest na stronie Urzędu Miasta i zachęcano do zapoznania się z nim, tym bardziej, że do dyskusji w bieżącym roku nie zgłosił się żaden mieszkaniec. Takie prawo po spełnieniu określonych prawem wymogów ma każdy mieszkaniec gminy.
Dyskusja po prezentacji była długa i wielowątkowa. Na uwagę zasługuje szczególnie dogłębna i wyczerpująca analiza przygotowana przez radnego Michała Kisiela reprezentującego Prawo i Sprawiedliwość. Radny omawiał w sposób merytoryczny różne kwestie zawarte w Raporcie, wytykając oczywiście nieścisłości i wielokrotnie wykazując niepokojące rzeczy, ale też podkreślając, to co było pozytywne w działalności miasta i burmistrza Pułtuska Wojciecha Gregorczyka. Jego ocena była ogólnie pozytywna. Wskazywał, że rok 2019 „…był naprawdę pozytywny i były trafione inwestycje i trafne działania”, jednak jak mówił raport jest potrzebny, ale jest to jednak rozliczenie z pracy burmistrza. „Mamy jednak jako radni i burmistrz wspólny cel – pracę na rzecz mieszkańców”. Podkreślał, że widać pozytywne zmiany np. burmistrz przyjmuje mieszkańców dwa razy w tygodniu, ma zawsze czas dla radnych, ilość skarg rozpatrywanych świadczy, że problemy są szybko załatwiane. Z kolei wskazywał, że niepokojąca jest skala zadłużenia, bo obsługa długu jest bardzo duża. Jak zwykle niepokoi wszystkich różnica w oświacie, gdzie subwencja dla gminy Pułtusk wymagała dołożenia 17 mln złotych. Dobrze ocenił działania PWiK, gdzie odnotowano bardzo dobry rok, ale już o PEC jego zdaniem niewiele dobrego można powiedzieć. Nie sposób omówić wszystkich tematów, które poruszano, więc zapraszamy do obejrzenia relacji wideo z sesji.
Kolejni radni poczynając od przewodniczącego Rady Ireneusza Purgacza również wyrażali swoje zdanie, poruszali niepokojące ich kwestie oraz domagali się wyjaśnień niektórych spraw i sytuacji. Trwało to długo, ale było widać potrzebne. Niezwykle ostro na temat działalności burmistrza Wojciecha Gregorczyka wypowiedział się radny Łukasz Skarzyński z PFS-u. Należy zauważyć, że burmistrz Gregorczyk zachował spokój nie podzielając tak agresywnie wygłoszonego negatywnego zdania radnego.
Podsumowując, postawa radnych PiS wydaje się stonowana i uwzględniająca realia działania w niełatwej przecież sytuacji finansowej dla gminy Pułtusk. Przy trudnym budżecie zostało wykonanych 32 inwestycji za ponad 25 mln złotych. „Jest to dobry wynik, ale okupiony kolejnymi obligacjami” – mówił radny Michał Kisiel. Wydaje się, że przy pewnych mankamentach, które oczywiście zauważyli, to jest dużą zasługą burmistrza i jego zgodnego wspólnego działania na rzecz miasta z radnymi. Inwestycje w wygląd Pułtuska, atrakcyjność i w większy komfort poruszania się po mieście dały rezultat, bo wskaźniki dotyczące zwiększenia ruchu turystycznego mogą jedynie cieszyć radnych.
Dyskusja była wyczerpująca, ale radni zdecydowali o udzieleniu wotum zaufania burmistrzowi W. Gregorczykowi po wcześniejszym przedyskutowaniu wszystkich aspektów działania gminy. Ogólnie w debacie nad Raportem radni PiS i PSL pozytywnie ocenili działania burmistrza, ale za to bardzo krytycznie odnieśli się do przedstawionych danych radni reprezentujący PFS.
W głosowaniu nad wotum zaufania wynik był następujący: 16 radnych – ZA, 2 – przeciw (Adam Knochowski, Łukasz Skarżyński), 2 – wstrzymujących się (Ireneusz Purgacz, Edward Łaszczych).
Następnie po przyjęciu dokumentów dotyczących budżetu za 2019 r. przystąpiono do głosowania nad przyznaniem absolutorium dla burmistrza. Do ostatecznego wyniku przyczyniło się oczywiście to, że wykonanie budżetu zostało pozytywnie ocenione prze komisje Rady Miejskiej. Regionalna Izba Obrachunkowa również wystawiła pozytywną opinię. Wyniki głosowania za udzieleniem absolutorium z tytułu wykonania budżetu były jeszcze bardziej korzystne dla burmistrza Wojciecha Gregorczyka. Za było 18 radnych, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2 (Adam Knochowski, Łukasz Skarżyński).

/J.Cz./

1 715 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Nowy Dyrektor ZSP w Łochowie

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie od 1 września będzie miał nowego dyrektora. Zarząd Powiatu Węgrowskiego dnia 28 sierpnia powołał na...

Zamknij