ggg ggg ggg ggg

142 mln zł na obwodnicę Łochowa

24 lutego 2017 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit w obecności przewodniczącego Komitetu Stałego RM Henryka Kowalczyka, wicemarszałek Senatu RP Marii Koc i burmistrza Łochowa Roberta Gołaszewskiego podpisał Aneks Nr 1 do Programu Inwestycji „Budowa Obwodnicy Łochowa w ciągu drogi krajowej Nr 62”.

2017-02-24

Dokument, czyli aneks do programu inwestycyjnego „Budowa Obwodnicy Łochowa w ciągu drogi krajowej Nr 62” dotyczy finansowania Etapu I procesu przygotowawczego tej inwestycji. Obecnie trwa postępowanie przetargowe na opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla tego zadania.
Zadaniem projektanta będzie analiza wariantów przebiegu przyszłej obwodnicy Łochowa oraz przygotowanie materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej. Termin wykonania dokumentacji został określony na 29 miesięcy od momentu podpisania umowy, który planuje się na marzec tego roku.
Koszt budowy obwodnicy oszacowano na 142 mln 082 tys. zł i w całości zostanie on pokryty z budżetu państwa. Czas realizacji zadania zaplanowano na okres 6 lat. Jednymi z podstawowych celów tej inwestycji są: koordynacja rozwiązań drogowych z rozwiązaniami kolejowymi, eliminacja ruchu tranzytowego w relacji Mińsk Mazowiecki – Wyszków oraz Mińsk Mazowiecki – Ostrów Mazowiecka oraz zdecydowana poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków środowiskowych w rejonie. Obwodnica pozwoli na ominięcie przez ruch tranzytowy Łochowa i miejscowości Budziska oraz Gwizdały. W ramach tej inwestycji przewiduje się budowę drogi klasy GP na długości 6,2 km o prędkości projektowej 100 km/h na zachód od przecięcia z DK 50 i budowę drogi klasy GP o prędkości projektowej 70 km/h na odcinku 2 km na wschód od przecięcia z DK 50. Wybudowane zostaną również 4 bądź 5 obiekty /w zależności od wariantu/ na przecięciu z DK 50, 2 lub 3 wiadukty w ciągu dróg poprzecznych oraz wiadukt nad linią kolejową. Zadanie obejmuje również budowę sieci dróg dojazdowych, łączących ciągi przerwane przez obwodnicę. Inwestycja planowana jest w systemie „Projektuj i wybuduj”, a jej zakończenie przewiduje się na rok 2023.

Wypowiedź burmistrza:

– W mojej ocenie jest to kluczowa inwestycja dla naszej gminy, wyczekiwana od lat. O konieczności powstania obwodnicy nikogo chyba nie trzeba przekonywać. W pewnym sensie urosła ona już do roli mitu. Dużo się o niej mówiło, ale nic więcej się nie działo. W Łochowie pojawili się nawet i tacy, co mówili, że jak już kolej wybuduje tunel w osi DK 62, to o obwodnicy możemy zapomnieć. Cały czas wierzyłem, że ona kiedyś powstanie i od samego początku, jak tylko zostałem burmistrzem, mocno zabiegałem o tę inwestycję. Bardzo wspierali mnie w tych działaniach parlamentarzyści z naszego okręgu: wicemarszałek Senatu Maria Koc i minister Henryk Kowalczyk. Oni zapowiadali to w mojej kampanii wyborczej i ten rok, który minął pokazał, że są to ludzie, którzy dotrzymują słowa. Na nich zawsze mogę liczyć. Muszę tu podkreślić również doskonałą współpracę w tej kwestii z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a szczególnie z jej mazowieckim oddziałem, który obecnie na terenie naszej gminy, przy drogach krajowych buduje chodniki dla pieszych. Bardzo cieszy również tak pozytywne podejście do tego zadania Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Z ministrem Jerzym Szmitem byliśmy cały czas w stałym kontakcie. W najbliższej przyszłości planujemy jeszcze kolejne zadania na terenie naszej gminy. Jestem przekonany, że te 6 lat przewidzianych na realizację obwodnicy szybko zleci. Pod koniec tego roku wspólnie z GDDKiA zorganizujemy konsultacje z mieszkańcami na temat trasy przebiegu. Uważam, że piątek 24 lutego to znacząca data w historii gminy, bo „Obwodnica Łochowa” w tym dniu wyszła ze sfery marzeń w fazę realizacji.
Spotkanie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 24 lutego br., kiedy to wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit w obecności wicemarszałek Senatu RP Marii Koc i ministra Henryka Kowalczyka podpisał Aneks nr 1 do Programu Inwestycji ,,Budowa Obwodnicy Łochowa w ciągu drogi krajowej nr 62” jest wyjątkowym wydarzeniem dla całego naszego regionu i pozwala na finansowanie tej inwestycji oraz uruchamia cały proces. Do 21 marca nastąpi podpisanie umowy na opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno -Środowiskowego (STEŚ) wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla tego zadania. Dopiero to działanie wytyczy dokładnie trasę przebiegu obwodnicy. Obwodnica Łochowa o długości ok. 6,2 km zaprojektowana zostanie w ciągu DK 62 na parametrach drogi klasy GP (ruchu głównego przyśpieszonego) po południowej stronie miasta Łochów. Przekrój będzie miała zamienny – jedna jezdnia z 3 pasami ruchu (2+1) lub jedna jezdnia z 2 pasami ruchu.
Rozważane są różne warianty. W jednym z nich to poprowadzenie obwodnicy od skrzyżowania DK 62
/Węgrowska z ul. Laskowską/, za remizą OSP, a na wysokości boiska Liwi wykonanie przecięcia ul. Myśliwskiej i poprowadzenie przed Piekarnią Robson w stronę DK 50. Później przejście na tyłach Budzisk i Gwizdał oraz powrót do DK 62 na wysokości cmentarza w Gwizdałach. Planowana jest również modernizacja dalszego odcinka DK 62, aż do trasy S8. Oczywiście powyższe rozważania i pomysły mogą ulec zmianie w trakcie prac nad dokumentacją.
Jest to niezwykle ważna inwestycja dla Łochowa. Przez długie lata wyczekiwana przez mieszkańców. Dobrze, że ma realne szanse realizacji. Za determinację w uporczywym zabieganiu o obwodnicę należy podziękować obecnemu burmistrzowi Robertowi Gołaszewskiemu, a za wsparcie i pomoc parlamentarzystom – senator Marii Koc i ministrowi Henrykowi Kowalczykowi.

/ oprac. Janina Czerwińska,
zdjęcie: KPRM/

5 408 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Rada Miejska w Radzyminie wnosi o utworzenie Powiatu Radzymińskiego

W ubiegły poniedziałek, 27 lutego odbyła się trzydziesta czwarta Sesja Rady Miejskiej w Radzyminie, podczas której przyjęto uchwałę w sprawie...

Zamknij