ggg ggg
ggg ggg

130. rocznica istnienia OSP Kamieńczyk

2 sierpnia 2015 r. na Rynku Tadeusza Kościuszki w Kamieńczyku odbyła się niecodzienna uroczystość – obchody 130-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej.

Po zbiórce pododdziałów przy remizie OSP, strażacy prowadzeni przez orkiestrę i poczty sztandarowe udali się na Mszę Świętą w intencji strażaków do kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Marii Panny w Kamieńczyku. Następnie wszyscy udali się na rynek Tadeusza Kościuszki, gdzie odbyły się główne uroczystości. Tam dowódca uroczystości – bryg. Sławomir Pietrzak złożył meldunek generałowi bryg Wiesławowi Leśniakiewiczowi, odbył się przegląd pododdziałów i powitanie oraz podniesienie flagi państwowej na masz.

dscf5086
Wśród gości apelu z okazji 130 – lecia OSP Kamieńczyk powitano m.in.: – gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza – Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, członka Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP, dh Antoniego Tarczyńskiego – prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego- członka Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP, dh Tadeusza Nalewajka- członka Zarządu Głównego Związku OSP RP, nadbryg. Józefa Galicę – Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, dh Bogdana Pągowskiego – prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wyszkowie, dh Adama Mroza prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Wyszkowie, Grzegorza Nowosielskiego – burmistrza Gminy Wyszków, st. bryg. Ignacego Woźniaka – Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie.
W obchodach udział wzięli również: Elżbieta Lanc – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Bartłomiej Bodzio poseł RP, Jacek Bachański – dyrektor Biura Zarządu Funduszu Składkowego USR, komandor Julian Bielawski – Liga Morska i Rzeczna, radni powiatu wyszkowskiego oraz gminy Wyszków.
Gości witał oraz przedstawił historię jednostki strażackiej dh Janusz Słowikowski – prezes Jednostki OSP w Kamieńczyku. Całość uroczystości poprowadził kpt. Marcin Turowski.
Dla uczczenia obchodów 130 – lecia OSP odbyła się ceremonia dekoracji sztandaru jednostki OSP w Kamieńczyku „Złotym Znakiem Związku OSP RP” za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej nadanym Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Nr 148/18/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r. Aktu dekoracji dokonali wyżej wymienieni przedstawiciele władz OSP i PSP. Jubileusz był również okazją do odnowienia roty ślubowania przypominającej o zaszczytach i obowiązkach strażaka. Rotę odczytał kpt. Marcin Turowski, a czterech wyznaczonych strażaków złożyło ślubowanie na sztandar.
W kolejnej części uroczystości wręczono odznaczenia i wyróżnienia strażakom oraz osobom zasłużonym dla ochrony przeciwpożarowej.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP woj. mazowieckiego nr 3/2015 z dnia 17 marca 2015 r. otrzymali:
Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”: dh Bogdan Wiśniewski, dh Robert Słowikowski. dh Henryk Zalewski.
Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”: dh Marek Kamiński, dh Mariusz Ciok, dh Przemysław Rudnik, dh Maciej Grodzki, dh Paweł Czerwiński, dh Adam Grochowalski.
Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”: dh Wojciech Grochowalski, dh Dariusz Makać.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wyszkowie nr 9/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. otrzymali:
Odznakę „Strażak wzorowy”: dh Dariusz Makać, dh Karolina Kalisz, dh Daniel Zalewski, dh Maciej Parczyński, dh Jan Rudnik, dh Kacper Rudnik, dh Paweł Chrupek.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Wyszkowie nr 2/2015 z dnia 2 marca 2015 r. otrzymali:
Odznakę „Za wysługę lat”: dh Maciej Parczyński- 5 lat, dh Daniel Zalewski- 5 lat, dh Karolina Kalisz – 5 lat, dh Michał Słowikowski – 5 lat, dh Adam Bodzan -10 lat, dh Bogdan Wiśniewski- 15 lat, dh Tomasz Bodzan -20lat, dh Janusz Parczyński- 25 lat, dh Włodzimierz Sadkowski – 25 lat, dh Marek Curuł – 30 lat, dh Henryk Zalewski -40 lat, dh Józef Lusa- 40 lat, dh Zbigniew Kozłowski -40 lat, dh Jerzy Czerwiański- 40 lat, dh Jerzy Zalewski -40 lat oraz najstarszy członek OSP w Kamieńczyku – dh Jerzy Ciok- 65 lat.
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik nadał Medal Pamiątkowy „PRO MASOVIA” – Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńczyku, który wręczyła Elżbieta Lanc – członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.
Dodatkowo Marszałek Województwa Mazowieckiego uhonorował dyplomem uznania następujących strażaków: dh Janusza Słowikowskiego –prezas OSP, dh Mareka Curuła -wiceprezes OSP, dh Roberta Słowikowskiego, dh Marka Kamińskiego, dh Adama Truchela, dh Krzysztofa Cieszkowskiego, dh Włodzimierza Sadkowskiego, dh Adama Bodzana, dh Pawła Czerwińskiego, dh Bogdana Wiśniewskiego.
Za wkład w tworzeniu i pomoc w zakupie sprzętu specjalistycznego dla sekcji nurkowej OSP w Kamieńczyku Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńczyku na wniosek Kapituły nadał honorową odznakę nurka: Ryszardowi Dziadak, Jackowi Bachańskiemu, Markowi Narel, Grzegorzowi Nowosielskiemu.
Za wkład w tworzeniu sekcji nurkowej OSP w Kamieńczyku Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńczyku na wniosek Kapituły odznakę nurka nadał: dh Adamowi Mrózowi, dh Marekowi Kamińskiemu dh Adamowi Truchelowi, dh Marcinowi Turowskiemu.W/w odznaki wręczyli: dh Janusz Słowikowski – prezes OSP Kamieńczyk oraz dh Marek Curł- wiceprezes OSP Kamieńczyk.
Uhonorowano również prezesów jednostek OSP, które przybyły na jubileusz z okolic tj. OSP Lucynów Duży, OSP Rybno, OSP Gwizdały, OSP Gulczewo, OSP Pogorzelec, OSP Wyszków. Otrzymali pamiątkowe grawertony.
Całość jubileuszu uświetniło wbijanie gwoździ ozdobnych w tablicę pamiątkową, która była prezentem ufundowanym przez starostę wyszkowskiego z okazji 130 – lecia OSP Kamieńczyk. O uczestniczenie w ceremonii wbicia gwoździ poproszono m.in.: gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza, nadbryg. Józefa Galicę, dh Tadeusza Nalewajka, dh Antoniego Tarczyńskiego, dh Bogdana Pągowskiego, st. bryg. Ignacego Woźniaka, dh Grzegorza Nowosielskiego, dh Adama Mroza, komandora Juliana Bielawskiego – Liga Morska i Rzeczna oraz przedstawicielkę młodego pokolenia.
Z okazji 130 – lecia OSP Kamieńczyk na ręce prezesa OSP Kamieńczyk dh Janusza Słowikowskiego wpłynął list gratulacyjny od prezesa zarządu Głównego ZOSP RP Waldemara Pawlaka, który odczytał kpt. Marcin Turowski.
Następnie poszczególni goście złożyli gratulacje strażakom i jednostce z Kamieńczyka. W trakcie przemówień podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk wraz z Andrzejem Wyszogrodzkim oraz dyrektorem Jackiem Bachańskim wręczyli strażakom prezent – zestaw pierwszej pomocy.
Uroczystość zakończyła defilada jednostek OSP.
/J.Cz./

Galeria zdjęć

1 407 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Wyszków oddał hołd warszawskim powstańcom

1 sierpnia 2015 r. , w 71. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego mieszkańcy Wyszkowa, organizacje oraz władze samorządowe gminy Wyszków i...

Zamknij