ggg ggg

13 linii autobusowych w Powiecie Węgrowskim z dofinansowaniem

13 stycznia 2023 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość podpisania umowy przedstawicieli powiatu z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem.

Powiat Węgrowski w Warszawie reprezentowała starosta Ewa Besztak i wicestarosta Marek Renik. Samorząd węgrowski otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 2,3 mln zł z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na uruchomienie 13 linii komunikacyjnych, o długości 415 km.
W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł podpisał 31 umów na kwotę 38,3 mln zł z przedstawicielami samorządów z województwa mazowieckiego na objęcie w 2023 r. dopłatą zadań organizatora transportu publicznego ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Środki te stworzą możliwość uruchomienia w sumie
271 lokalnych połączeń, o łącznej długości 11 380,5 km.
Dzięki utworzeniu Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych możliwe stało się przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych i umożliwienie mieszkańcom mniejszych miejscowości dotarcie środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.
Z terenu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Siedlcach dofinansowanie otrzymali:
Powiat Garwoliński – dopłata w wysokości 8,1 mln zł na uruchomienie
75 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 2 192,7 km,
Powiat Wyszkowski – dopłata w wysokości ponad 255 tys. zł na uruchomienie 3 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 83 km,
Powiat Węgrowski – dopłata w wysokości ponad 2,3 mln zł na uruchomienie 13 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 415 km,
Powiat Łosicki – dopłata w wysokości ponad 1,4 mln zł na uruchomienie 22 linii komunikacyjnych, o łącznej długości 1136,7 km.

/oprac. J.Cz./

289 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Andrzejewie

Dnia 5 stycznia 2023 roku została podpisana umowa dotycząca realizacji zadania inwestycyjnego ,,Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Andrzejewie’’. Umowa została zawarta...

Zamknij