ggg ggg ggg

100. rocznica Bitwy Warszawskiej

16 października 2020 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach odbyły się (w reżimie sanitarnym) uroczystości poświęcone 100. rocznicy jednej z osiemnastu przełomowych bitew w historii świata zwanej Cudem nad Wisłą.

W wydarzeniu wzięli udział: dziekan dekanatu jadowskiego ks. kan. Bogdan Lewiński, proboszcz parafii Urle ks. Leszek Bieńkowski, wicestarosta Powiatu Wołomińskiego Piotr Borczyński, radny Sejmiku Wojewódzkiego Konrad Rytel, radna Rady Powiatu M. Suchenek, radni Gminy Jadów: Danuta Tarach, Rafał Rozpara i Zbigniew Ołówka, kpt. Mariusz Tarański – reprezentujący komendanta OSŻW w Mińsku Mazowieckim, dyrektor CUW Powiatu Wołomińskiego Robert Rataj, Ryszard Walczak – reprezentujący dyrektora WITU w Zielonce, członek Światowego Związku Żołnierzy AK Jerzy Dobrowolski, prezes Bractwa Strzeleckiego Salwa w Wołominie Andrzej Domański, dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych Sylwester Chołast wraz z pracownikami, dyrektor GOK w Jadowie Łukasz Wójcik, dyrektor szkoły w Urlach Aniela Dobosiewicz, dyrektor Podlaskiego Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej w Bielanach Wąsach Mariusz Murawski, sekretarz Zarządu Instytutu Historycznego NN
im. Andrzeja Ostoja Owsianego Michał Janiszewski, członek stowarzyszenia historycznego z Jadowa Karolina Matlińska, prezes stowarzyszenia Nie daj się nudzie Andrzej Zbyszyński oraz mieszkańcy Urli i okolic.
Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i pocztu flagowego, przy wykonaniu Hymnu Narodowego, nastąpiło wciągnięcie flagi na maszt. Następnie odbyła się koncelebrowana Msza Polowa pod przewodnictwem dziekana jadowskiego ks. kan. Bogdana Lewińskiego. Homilię wygłosił ks. Leszek Bieńkowski nawiązując do wydarzeń historycznych Bitwy Warszawskiej i kreśląc zadanie wychowywania młodego pokolenia w postawie pokory i służbie Ojczyźnie.
Po Mszy Św. ze słowami powitań wystąpiła Dyrektor Liceum, po czym zostały wręczone dla wielu z zaproszonych osób medale i okolicznościowe statuetki. Następnie został odczytany List od Marszałka Województwa Mazowieckiego. W części oficjalnej głos zabrał kapitan Mariusz Tarański w imieniu komendanta OSŻW w Mińsku Mazowieckim oraz Ryszard Walczak, doradca dyrektora WITU w Zielonce wręczając szkole pamiątkowy medal. Wyrazili słowa uznania i podziękowania za zaproszenie. Wystąpił również wicestarosta Piotr Borczyński nawiązując do homilii ks. L. Bieńkowskiego i rysu historycznego Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Podziękował on uczniom i pracownikom za zaproszenie i przygotowanie uroczystości, przekazując słowa pozdrowień od posła na Sejm RP Piotra Uścińskiego i starosty Adama Lubiaka. Złożył też wraz z przedstawicielem Rady Powiatu na ręce dyrektor liceum Marii Łopuskiej i wicedyrektor Krystyny Ołdak życzenia z okazji minionego Dnia Edukacji Narodowej wraz z koszami słodyczy dla wszystkich pracowników szkoły.
Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów liceum, na którą złożyły się: informacja na temat znaczenia Bitwy Warszawskiej oraz pieśni i piosenki patriotyczne i recytacje wierszy. Zimną aurę rozgrzał pokaz musztry w wykonaniu uczniów klas wojskowych.
Na zakończenie uroczystości odbył się poczęstunek z gorącą wojskową grochówką, ciastem i okolicznościowym tortem ufundowanym przez wicedyrektor Krystynę Ołdak w podziękowaniu za trud dla pracowników i uczniów.
Organizatorem uroczystości, jako „klamry spinającej swoistą klamrą czasową obchody 100. lecia Bitwy Warszawskiej na terenie Powiatu Wołomińskiego w 2020 roku”, jak nazwał ją wicestarosta Piotr Borczyński , było Liceum Ogólnokształcące w Urlach we współpracy z OSŻW
w Mińsku Mazowieckim i Powiatem Wołomińskim.
/Oprac. KW/

3 963 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Motto „Zawsze gotowi, zawsze blisko” po raz kolejny nabrało praktycznego wymiaru.

Kpr. Mirosław Gąsak, terytorial, który podczas swojej służby wspierał personel Szpitala w ramach operacji Trwała Odporność, uratował lekarza przed agresywnym...

Zamknij