ggg

100-lecie szkoły w Jasienicy

Obchody jubileuszu 100- lecia szkoły w Jasienicy odbyły się 2 i 3 czerwca 2017 r. 2 czerwca były to oficjalne obchody, natomiast 3 czerwca – piknik rodzinny zakończony kinem pod chmurką.

 

fot6Uroczystości 2 czerwca 2017 r. rozpoczęto Mszą Świętą w Kościele pw. Narodzenia Pańskiego w Jasienicy. Po przemarszu zebranych na teren szkoły nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Następnie odbyły się powitania, przemówienia okolicznościowe oraz prezentacja historii szkoły. Po obchodach oficjalnych tradycyjnie już przygotowano spotkanie absolwentów. Mogli zwiedzić szkołę i przy poczęstunku wspominać „stare dobre czasy”.
Obchody 100 – lecia szkoły zostały objęte patronatem honorowym przez: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Samorząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Wołominie, Gminę Tłuszcz, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tłuszczańskiej, Lokalną Grupę Działania Równiny Wołomińskiej.
Od 1 września 2012 roku dyrektorem Zespołu Szkół w Jasienicy, w skład, którego wchodzi Samorządowe Przedszkole im. Króla Maciusia Pierwszego, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka oraz Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Jasienicy jest Pani Agnieszka Walaśkiewicz.
„Witam wszystkich bardzo serdecznie w tym niezwykłym i szczególnie radosnym dla naszego środowiska dniu. Dla nas tym wyjątkowym, bo w roku 2017 przypada jubileusz stulecia założenia szkoły w Jasienicy. Jest to, więc czas, który wywołuje chwile refleksji i nostalgii wśród uczniów obecnych i byłych, rodziców, nauczycieli, dyrektorów… Naszym obchodom towarzyszą słowa Witolda Malickiego: „Przeszłość to przecież nic innego, jak przyszłość, którą minęliśmy po drodze”. Bo przecież niemalże za kilka chwil, ta podniosła uroczystość zapisze się na kartach historii naszej placówki. Dziś oficjalnie obchodzimy jubileusz stulecia naszej szkoły. Jest to czas zarezerwowany dla Was, drodzy goście. Natomiast jutro będziemy kontynuować nasze święto na XIV pikniku rodzinnym, na który serdecznie zapraszam!” – zwracała się do zebranych dyrektor Agnieszka Walaśkiewicz podczas oficjalnej części obchodów.
Historia szkoły została przedstawiona przez emerytowanego dyrektora Zygmunta Czechowskiego i obecną dyrektor Agnieszkę Walaśkiewicz.
„Sto lat w historii szkoły to niewiele, ale w historii życia wsi i szkoły to bardzo dużo. To kilka dorosłych pokoleń ludzi, którzy w przeszłości rozpoczynali swoje wykształcenie tu w szkole w Jasienicy. Jaka jest szkoła w Jasienicy, nasza szkoła wszyscy wiedzą. Jest szkołą marzeń wielu pokoleń. Szkołą na miarę XXI wieku. Ja nie mogę wypowiedzieć się o sukcesach aktualnych szkoły, ale mogę i chcę powiedzieć kilka słów o historii szkoły, bo pracowałem w niej prawie przez całe zawodowe życie, a na stanowisku dyrektora szkoły przez prawie 30 lat. Nasza szkoła w Jasienicy nigdy nie była szkołą jedną z wielu. Była szkołą z ambicjami, chcieliśmy być w czołówce szkół gminy, a nawet województwa. Marzeniem rodziców, nauczycieli i dyrekcji było dążenie do rozwoju szkoły od momentu jej powstania 100 lat temu. Założycielami szkoły, organizatorami jej byli śp. Maria i Kazimierz Czechowscy, którzy prawie całe swoje zawodowe życie poświęcili tej placówce. Swoje zamiłowanie do pracy w szkole, tej szkole zaszczepili swoim dzieciom. Ich synowie i synowe pracowały przez wiele lat w tej szkole, a jeden z nich został dyrektorem i pracował w niej do emerytury.” – mówił były dyrektor szkoły Zygmunt Czechowski.
W dalszej części oboje dyrektorzy szkoły opisywali trudne początki edukacji, wspominali osoby zasłużone dla szkoły, pracujące dla niej przez wiele lat. Podkreślano, że szkoła wyrosła na bazie marzeń: z salki jednoizbowej, poprzez szkołę 4-klasową w małej drewnianej chatce, po zbiórkę na plac i powstanie szkoły murowanej. Niestety, czasy wojny przerwały działania, ale prowadzono tajne nauczanie. Maria i Kazimierz Czechowscy byli w tej szkole pierwszymi nauczycielami. Potem zakupiono barak, a przy szkole w Jasienicy powstała szkoła przysposobienia rolniczego, której kierownikiem była Maria Czchowska. Jasienica się rozbudowywała i nadal zabiegano o powstanie murowanej szkoły i wybudowano 4-izbową, która była marzeniem mieszkańców i stała się wizytówką wsi. Z biegiem czasu szkoła okazała się za mała i już kolejny dyrektor Zygmunt Czechowski podjął trud rozbudowy. Przy modernizacji szkoły w czynach społecznych soboty i niedziele pracowali rodzice i nauczyciele, a także dzieci. W wyniku prac prowadzonych przez kilka lat przybyło sal lekcyjnych, założono centralne ogrzewanie, doprowadzono wodę do budynku. Niestety, nie mogli liczyć na wsparcie władz i jak z goryczą wspominano – jeden z naczelników miasta Tłuszcz wypowiadał się, że prędzej kaktus wyrośnie mu na ręce niż w Jasienicy będzie sala gimnastyczna. Jednak tę salę wybudowali! Przez cały czas kładziono nacisk na wychowanie, posiadali wspaniałą kadrę nauczycielską. Poziom nauczania był tak dobry, że młodzież po ukończeniu szkoły w Jasienicy bez problemu dostawała się do szkół ponadpodstawowych.
Kółka zainteresowań, pracownie przedmiotowe, zespoły to efekty pracy wychowawczej.
Szkoła miała swój hymn szkolny, wydawała gazetkę, opracowaną i wydaną monografię, która jest zasługą nauczyciela historii pana Mariana Wultańskiego. Powstała izba pamięci, z której mogli być dumni. Szczep harcerskich drużyn przyjął imię Janusza Korczaka i otrzymał sztandar. Podkreślano osiągnięcia młodzieży na olimpiadach wiedzy, sukcesy sportowe.
Powstanie sali gimnastycznej sfinalizowała kolejna dyrektor Teresa Wąsik, która w 1989 r. przejęła ster po swoim poprzedniku i dowodziła przez niemalże dwadzieścia lat. W grudniu 1994 r. dokonano uroczystego otwarcia kolejnego budynku szkoły. W 1999r. wszystkich uczniów objęła reforma; utworzono gimnazjum, na którego czele stanęła dyrektor Anna Tlaga. Jednocześnie funkcjonowały dwie placówki szkoła podstawowa i gimnazjum. W 2006 r. na mocy uchwały Rady Gminy utworzono Zespół Szkół w Jasienicy, którego dyrektorem została Elżbieta Sobiesiak. W tymże roku został wkopany kamień węgielny pod budowę nowej placówki; to dzięki inicjatywie lokalnych radnych, burmistrza i dyrektora udało się rozpocząć to ogromne przedsięwzięcie. Od 2007 r. w skład placówki weszło również przedszkole. Początkowo dzięki życzliwości strażaków placówka mieściła się w ich budynku. W 2009 r. szkole podstawowej i gimnazjum nadano imię Janusza Korczaka.
„Prace nad budową nowej placówki trwały etapami. We wrześniu 2012r. udało się otworzyć stołówkę, która spełnia standardy na miarę XXI wieku. W listopadzie tego samego roku zostało oddane do użytku boisko wielofunkcyjne, które wraz z nowym budynkiem tworzy piękny kompleks rekreacyjno-sportowy dołączono również skyte park, który został ufundowany przez miejscowość dla młodzieży w celu rozwijania zainteresowań sportowych. Determinacja burmistrza Bednarczyka i radnych spowodowała wygospodarowanie blisko czterech milionów ze środków budżetu gminy na dokończenie stojącego obiektu. Wyposażenie zostało natomiast sfinansowane przez ministerstwo – była to kwota około dwustu tysięcy złotych. W 2014 roku rozpoczęliśmy naukę w nowej, pięknej, nowoczesnej i długo wyczekiwanej szkole. Jesteśmy dumni, że marzenia uczniów oraz wielu osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie, stały się rzeczywistością. W ten sposób uczniowie i nauczyciele zyskali znakomite warunki, które dały szansę pełnego rozwoju i dobrego przygotowania do życia we współczesnym świecie. Obecny burmistrz i rada nie spoczywają na laurach i nasza placówka, dzięki dotacji w kwocie milion osiemset, przygotowuje się do kompleksowej termomodernizacji starej części. W ten sposób przed nami nie tylko gorące, ale też pracowite wakacje i efekt końcowy, który zapewne będzie zaskakujący.” – relacjonowała lata zmagań dyrektor Walaśkiewicz.
Zachęciła zebranych do poznania historii szkoły i obejrzenia przygotowanej wystawy w reaktywowanej sali historycznej i na korytarzach szkolnych.
„Niech te zdjęcia będą piękną wycieczką w przeszłość, niech wywołają łzy wzruszenia, niech sprawią, aby naszym gościom ten dzień zapisał się w pamięci. Wielu z naszych absolwentów to nauczyciele, duchowni, wykładowcy wyższych uczelni, osoby pełniące wysokie funkcje, lekarze, dyrektorzy, prezesi firm i zakładów. Wśród absolwentów szkoły są również przedstawiciele środowisk artystycznych i twórczych”.
Po tych wystąpieniach zostały wręczone medale Pro Mazovia nadawane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zasłużonym, już emerytowanym dyrektorom szkoły Teresie Wąsik i panu Zygmuntowi Czechowskiemu, które wręczyła pani Bożena Żelazowska, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Takie wyróżnienie otrzymała też zacna Jubilatka – Szkoła w Jasienicy.
Głos zabrał również burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk, który wręczył Medal Wacława Sieroszewskiego (najwyższe odznaczenie nadawane w gminie) – emerytowanym dyrektorom: Teresie Wąsik i Zygmuntowi Czechowskiemu. Wśród gorąco witanych gości był również starosta powiatu wołomińskiego Kazimierz Rakowski. Wspomnieniom, a co najbardziej cieszy, planom na przyszłość nie było końca. Gratulacje przeplatane były deklaracjami o współpracy i obietnicami wsparcia. Swoje gratulacje i życzenia złożyli: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przekazał szkole dedykowaną grafikę z wizerunkiem Pałacu Prezydenckiego, Biskup Diecezji Warszawsko – Praskiej ks. Henryk Hoser, Minister Edukacji Narodowej -Anna Zalewska, Wojewoda Mazowiecki- Zdzisław Sipiera, Senator RP -Jan Żaryn, Prezes Oddziału Powiatowego ZNP – Katarzyna Kadzidłowska.
Uczniowie przygotowali wzruszający program artystyczny.
Jubileusz 100-lecia Szkoły w Jasienicy w gminie Tłuszcz, został starannie przygotowany i był niezwykle udany zarówno pod względem udziału gości, byłych i obecnych nauczycieli, rodziców i uczniów. Z okazji jubileuszu został przygotowany i wydany folder oraz gazeta okolicznościowa „Kuryer Jasienicki”.

/oprac. J.Cz./

 

489 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
%d bloggers like this:
Przeczytaj poprzedni wpis:
„Nadbużańskie ekspresje” w Skansenie w Kuligowie

W piątek, 2 czerwca w kuligowskim skansenie, odbyły się Warsztaty Artystyczne „Nadbużańskie ekspresje”, do udziału w których zaproszono dzieci i...

Zamknij