ggg ggg ggg ggg
49 laptopów przekazanych do szkół gminnych
mar28

49 laptopów przekazanych do szkół gminnych

W dniu 23.03.2023 r. Burmistrz Łochowa na podstawie zarządzenia Nr 34/2023 przekazał dyrektorom jednostek oświatowych z terenu Gminy Łochów 49 laptopów zakupionych w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy...

Więcej
Oficjalne oddanie dobudowanej części Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie
mar28

Oficjalne oddanie dobudowanej części Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie

24 marca 2023 r. odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi i oficjalne otwarcie nowo dobudowanej części budynku szkoły ZSP w Łochowie z udziałem Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, posłów, samorządowców i całej społeczności szkolnej. W ubiegłym tygodniu w Łochowie uroczyście otwarto nowy budynek powiększający bazę lokalową Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i znacznie polepszający warunki dla uczniów z Łochowa i Powiatu...

Więcej
Trzy nowe inwestycje z dofinansowaniem z rządowych programów
mar28

Trzy nowe inwestycje z dofinansowaniem z rządowych programów

23 marca 2023 r. w gminie Sadowne odbyło się oficjalne otwarcie trzech inwestycji. Udział w otwarciu wraz z samorządowcami z gminy Sadowne na czele z wójtem Waldemarem Cyranem wzięli m.in. senator Maria Koc, poseł Maciej Górski, kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach Anna Kaszuba. Pierwszą z nich była inwestycja polegająca na przebudowie drogi gminnej nr 420604W Zarzetka – droga gminna nr 420603W w...

Więcej
Dzień Kobiet
mar21

Dzień Kobiet

8.03.2023 z okazji Dnia Kobiet w MiGOK Łochów odbył się szczególny koncert w wykonaniu zespołu „ Raz na jakiś czas, nie częściej niż raz w roku” z Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie: Liceum i Technikum. Młodzi artyści zaprezentowali widzom przekrój przez różnorodne gatunki muzyczne. Cieszy nas, że posiadamy tak utalentowaną młodzież.Sala widowiskowa była wypełniona po brzegi a panie obdarowane tulipanami, gorąco oklaskiwały...

Więcej
Targi Edukacyjne Powiatu Węgrowskiego okazją do promocji szkół
mar21

Targi Edukacyjne Powiatu Węgrowskiego okazją do promocji szkół

17 marca 2023 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie odbyły się II Targi Edukacyjne Powiatu Węgrowskiego. Uczniowie szkół podstawowych mieli możliwość poznania ofert placówek oświatowych z całego regionu. Organizatorem II Targów Edukacyjnych było Starostwo Powiatowe w Węgrowie, a honorowym patronatem wydarzenie objęła senator Maria Koc.W wydarzeniu uczestniczyły i swoje stoiska...

Więcej
Środki na drogę Kolonia Złotki – Kołodziąż
mar21

Środki na drogę Kolonia Złotki – Kołodziąż

Gmina Sadowne podpisała umowę z przedstawicielami samorządu wojewódzkiego na przebudowę drogi gminnej w wysokości ponad 1 miliona 80 tysięcy złotych. 14 marca 2023 r. w gminie Sadowne została podpisana umowa pomiędzy przedstawicielkami Zarządu Województwa Mazowieckiego: Elżbietą Lanc oraz Janiną Ewą Orzełowską a władzami gminy – wójtem Waldemarem Cyranem wraz z Panią Skarbnik. Podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego o...

Więcej