ggg ggg ggg
Kino Łochów Sierpień 2023
lip25

Kino Łochów Sierpień 2023

...

Więcej
Jarmark Gwizdalański
lip25

Jarmark Gwizdalański

...

Więcej
Nowy sprzęt dla KGW gminy Łochów z Funduszu Sprawiedliwości
lip18

Nowy sprzęt dla KGW gminy Łochów z Funduszu Sprawiedliwości

W ramach realizacji przez gminę Łochów projektu „Bezpieczna JA”, sfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r., w piątek, 14 lipca, trzy koła gospodyń wiejskich: KGW „Laskowianki”, KGW „Baczkowianki” oraz KGW „Malwinki” otrzymały sprzęt multimedialny,...

Więcej
Rada Miejska w Łochowie jednogłośnie udzieliła absolutorium Burmistrzowi Robertowi Gołaszewskiemu
lip11

Rada Miejska w Łochowie jednogłośnie udzieliła absolutorium Burmistrzowi Robertowi Gołaszewskiemu

Pod koniec czerwca w Łochowie odbyła się jedna z najważniejszych sesji w pracy samorządów. Podczas LXV/2023 zwyczajnej sesji Rady Miejskiej został przedstawiony raportu o stanie gminy za 2022 r. a po debacie, udzielenie Burmistrzowi Łochowa wotum zaufania. Następnie po odczytaniu sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Łochów za 2022 rok i opinii RIO, udzielenie absolutorium. Po otwarciu sesji i przyjęciu porządku obrad sesji w dniu 28...

Więcej
Przebudowa drogi gminnej Karczewizna-Kamionna
lip11

Przebudowa drogi gminnej Karczewizna-Kamionna

„Przebudowa drogi gminnej Karczewizna-Kamionna na odcinku od km 0+537 do km 1+087” to nazwa zadania na które dzisiaj Wiceburmistrz Łochowa Małgorzata Łotarska przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Łochów Marii Komudy podpisała umowę. Na to zadanie Gmina Łochów uzyskała dofinansowanie w formie dotacji ze środków budżetu WojewództwaMazowieckiego.Firma „KANIUK” z siedzibą w Zgrzebichach rozpocznie przebudowę drogi już w lipcu i prace...

Więcej
Otwarcie kolejowego przejścia podziemnego w Toporze
lip11

Otwarcie kolejowego przejścia podziemnego w Toporze

W poniedziałek, 3 lipca 2023 r. zostało otworzone przejście podziemne w Toporze (powiat węgrowski). Nowe przejście pod torami zapewnia lepszy dostęp do przystanku kolejowego. W otwarciu wzięli udział m.in.: poseł na Sejm RP Maciej Górski, dyrektor Biura Wojewody Anna Kaszuba, członek Zarządu PKP PLK Piotr Majerczak, wicestarosta węgrowski Marek Renik, burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski oraz radna Rady Miejskiej w Łochowie Zuzanna...

Więcej