ggg
ggg ggg
180 000 zł na inwestycję powiatową!
Lip13

180 000 zł na inwestycję powiatową!

W dniu 9 lipca 2021 r. w Wąsewie Pan Zbigniew Chrupek Starosta Ostrowski, Pan Józef Rostkowski Wicestarosta oraz Pani Małgorzata Konrad Skarbnik Powiatu podpisali umowę o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Z ramienia Samorządu Województwa Mazowieckiego umowa została podpisana przez Członków Zarządu Województwa...

Więcej
Podpisanie umów dotacyjnych z gmin powiatu ostrowskiego
Lip13

Podpisanie umów dotacyjnych z gmin powiatu ostrowskiego

9 lipca br. w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie odbyło się niecodzienne spotkanie. Gościliśmy bowiem na naszym terenie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego na czele z Członkiniami Zarządu Województwa Mazowieckiego Panią Elżbietę Lanc i Panią Ewę Janinę Orzełowską oraz przedstawicieli samorządów gmin z terenu powiatu ostrowskiego oraz Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Obecny był także Pan Mirosław Augustyniak,...

Więcej
Rozbudowa ul. Wysockiej i Rynek w Andrzejewie
Lip13

Rozbudowa ul. Wysockiej i Rynek w Andrzejewie

Gmina Andrzejewo rozpoczęła realizację zadania „Rozbudowa ulicy Rynek i Wysockiej w miejscowości Andrzejewo”. Inwestycja ta była bardzo oczekiwana przez mieszkańców. Ulice te położone w centrum miejscowości były w bardzo złym stanie technicznym. Dzięki wsparciu finansowemu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z którego gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 70 % kosztów kwalifikowanych inwestycji, można było rozpocząć realizację...

Więcej
Następne dotacje dla Gminy Zaręby Kościelne
Lip13

Następne dotacje dla Gminy Zaręby Kościelne

W dniu 9 lipca 2021 roku Wójt Gminy Zaręby Kościelne Pani Urszula Wołosiewicz oraz Skarbnik Pani Agnieszka Rostkowska podpisały aż 8 umów o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na łączną sumę 602 742,58 zł. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego umowy podpisywały Członkowie Zarządu Pani Wicemarszałek Janina Ewa...

Więcej
Seniorzy na wyciecze po Podlasiu
Lip13

Seniorzy na wyciecze po Podlasiu

W dniu 29 czerwca 2021 r. członkowie klubów „Senior+” z Małkini Górnej oraz Prostyni wybrali się na wycieczkę po Podlasiu, gdzie zetknęli się z różnorodnością kulturową, wyznaniową i etniczną. Pierwszym miejscem podróży była Podlaska Góra Krzyży i uroczysko Święta Woda, które znajdują się na obrzeżach Wasilkowa pod Białymstokiem. Miejsce to zyskało sławę prawie trzysta lat temu, w 1719 roku, kiedy Bazyli, nazywany też Bazylim...

Więcej