ggg
Czytanie Norwida w bibliotece
lis30

Czytanie Norwida w bibliotece

Z „ciemną mową” Cypriana Norwida, 22 listopada 2021 r. zmierzyli się uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy wzięli udział w warsztatach literackich w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Wyszkowie. W ramach Powiatowych Obchodów 200. rocznicy urodzin Norwida, biblioteka i Powiat Wyszkowski zaprosili uczniów na spotkanie z pracownikami naukowymi z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. O wszechstronnej...

Więcej
lis30

...

Więcej
Nowe stawki podatku od nieruchomości w gminie Wyszków
lis26

Nowe stawki podatku od nieruchomości w gminie Wyszków

Podczas październikowej sesji Rady Miejskiej w Wyszkowie radni przegłosowali uchwalę, która bezpośrednio dotyczy wszystkich mieszkańców i przedsiębiorców gminy Wyszków. Przegłosowano podwyżkę kruchą większością: 11 głosami ZA, 4 głosami – Przeciw i przy 6 głosach WSTRZYMUJĄCYCH się, czyli 11 do 10. Od 1 stycznia 2022 roku będzie obowiązywał większy o 8% w stosunku do roku ubiegłego podatek od nieruchomości w następującej wysokości: 1)...

Więcej
W Brańszczyku trwają zajęcia rzemiosła artystycznego
lis23

W Brańszczyku trwają zajęcia rzemiosła artystycznego

Dzięki nietypowym warsztatom w Centrum Kultury w Brańszczyku, mieszkańcy mają możliwość kształcenia swoich talentów plastycznych. Od 8 listopada organizowane są zajęcia plastyczne polegające na wykonywaniu prac z papieru lub z masy papierowej. Mają one na celu dbanie o kulturę i tradycję, tak ważną dla naszego regionu Kurpi Białych. Każdego kto lubi papieroplastykę, bez względu na wiek, zapraszamy co tydzień w poniedziałki o godzinie...

Więcej
Podpisanie umowy na budowę ulicy Daszyńskiego w Wyszkowie
lis23

Podpisanie umowy na budowę ulicy Daszyńskiego w Wyszkowie

Budowa ulicy Daszyńskiego w Wyszkowie staje się faktem – 16 listopada 2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wyszkowie podpisano umowę na realizację zadania o wartości 5 mln 772 tys. 768, 54 zł. Na jedną z najważniejszych powiatowych inwestycji ostatnich lat czeka wielu mieszkańców Wyszkowa i kierowców, dla których ulica Daszyńskiego to droga wyjazdowa w kierunku Warszawy. Wykonawcą robót budowlanych będzie przedsiębiorstwo...

Więcej
Oficjalne otwarcie nowej drogi w Gminie Brańszczyk
lis16

Oficjalne otwarcie nowej drogi w Gminie Brańszczyk

Kolejna inwestycja w gminie cieszy nie tylko mieszkańców miejscowości Nowa Wieś, ale także samorząd województwa mazowieckiego, w osobie wicewojewody Sylwestra Dąbrowskiego, który uczestniczył w uroczystości, samorząd gminy na czele z wójtem Wiesławem Przybylskim i radnymi z Nowej Wsi, dyrekcję szkoły podstawowej i policję ze względu na podniesienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 8 listopada 2021 r. odbyła się w Nowej Wsi w gminie...

Więcej