ggg ggg

Burmistrz został sekretarką (11.09.2012)

Przez blisko dziewięć lat prowadzenia gazety KURIER W… spotkałam się z bardziej lub mniej bulwersującymi sytuacjami. Ta ostatnio przeżyta przez mnie w ostrowskim ratuszu przeszła moje oczekiwania. Jak mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej wiedzą, od wielu miesięcy trwa walka w samorządzie miasta.  Z jednej strony burmistrz Władysław Krzyżanowski wraz z podporządkowaną mu przewodniczącą Rady Miasta Hanną Sasinowską oraz wspierającym lub nie...

Więcej
Wymuszona sesja (04.09.2012)
wrz05

Wymuszona sesja (04.09.2012)

Na wniosek burmistrza Ostrowi Władysława Krzyżanowskiego przewodnicząca Rady Hanna Sasinowska zwołała kolejna sesję w trybie nadzwyczajnym, która  odbyła się 29 sierpnia i trwała ponad 5 godzin. O tym, że przewodnicząca Rady tendencyjnie przyjmuje wnioski o zwołanie sesji wołali wielokrotnie radni zarówno na sesjach jak i w pismach wysyłanych do różnych organów władzy. My jako gazeta zamieściliśmy na naszej stronie internetowej:...

Więcej
Gmina Andrzejewo gościła producentów i hodowców (28.08.2012)
sie29

Gmina Andrzejewo gościła producentów i hodowców (28.08.2012)

19 sierpnia 2012 roku na boisku sportowym w Andrzejewie odbyła się już po raz dwunasty impreza plenerowa pn „Dni Kukurydzy”. Organizatorem imprezy był Michał Rutkowski wójt Gminy Andrzejewo oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie oddział w Ostrołęce reprezentowany przez mgr inż. Wiesław C. Szczubełka. Ponadto, jak co roku w organizację i przygotowanie tej imprezy włączyło się wiele instytucji i firm z terenu gminy a...

Więcej
Telenowela w Ostrowskim Ratuszu  (28.08.2012)
sie28

Telenowela w Ostrowskim Ratuszu (28.08.2012)

22 sierpnia mieliśmy kolejna odsłonę konfliktu burmistrza Ostrowi Maz. z większością Rady Miasta. 10 radnych opuściło salę obrad. Ósma już i jak się okazało kolejna sesja nadzwyczajna Rady Miasta Ostrów Mazowiecka zaczęła się burzliwie i skończyła się równie burzliwie.   Radny Krzysztof Listwon stwierdził, że jego zdaniem zwołana na dzień 22 sierpnia sesja ze względów formalnych nie może być zwołana w trybie sesji nadzwyczajnej, gdyż...

Więcej

Medale i odznaczenia za wzorową służbę (17.08.2012)

14 sierpnia w przeddzień Święta Wojska Polskiego na terenie jednostki 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie k/ Ostrowi Mazowieckiej odbyła się uroczystość, podczas której uhonorowano żołnierzy oraz pracowników i osoby współpracując na rzecz Wojska Polskiego. Medale i odznaczenia wręczał dowódca jednostki wojskowej płk Ryszard Kołacz. Za długoletnią, wzorową służbę lub pracę w Wojsku Polskim, z okazji Święta Wojska...

Więcej

Radni mają dosyć (07.08.2012)

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez przewodnicząca Rady Miasta Ostrowi Mazowieckiej Hannę Zofię Sasinowską radni przygotowali  3 sierpnia. Zarzucają  przewodniczącej przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków oraz na osiągnięciu korzyści osobistych. Nie była to oczywiście niespodzianka, bo o niewłaściwym zachowaniu przewodniczącej wobec wniosków składanych przez radnych mówili głośno podczas ostatnich sesji...

Więcej