ggg ggg ggg ggg ggg ggg
Dotacja na nakładkę asfaltową ul. Laskowskiej w Łochowie
lip25

Dotacja na nakładkę asfaltową ul. Laskowskiej w Łochowie

Gmina Łochów otrzyma dofinansowanie do wniosku na remont drogi – dotacja wyniesie 645 tys. zł. Zadanie będzie zrealizowane jeszcze w tym roku. Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To dodatkowy 1 mld zł przeznaczony wyłącznie na remont dróg lokalnych, dzięki którym rządowe wsparcie uzyskają 1 463 zadania, w tym 421 powiatowych i 1...

Więcej
Kino Łochów Sierpień 2023
lip25

Kino Łochów Sierpień 2023

...

Więcej
Jarmark Gwizdalański
lip25

Jarmark Gwizdalański

...

Więcej
Nowy sprzęt dla KGW gminy Łochów z Funduszu Sprawiedliwości
lip18

Nowy sprzęt dla KGW gminy Łochów z Funduszu Sprawiedliwości

W ramach realizacji przez gminę Łochów projektu „Bezpieczna JA”, sfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r., w piątek, 14 lipca, trzy koła gospodyń wiejskich: KGW „Laskowianki”, KGW „Baczkowianki” oraz KGW „Malwinki” otrzymały sprzęt multimedialny,...

Więcej
Rada Miejska w Łochowie jednogłośnie udzieliła absolutorium Burmistrzowi Robertowi Gołaszewskiemu
lip11

Rada Miejska w Łochowie jednogłośnie udzieliła absolutorium Burmistrzowi Robertowi Gołaszewskiemu

Pod koniec czerwca w Łochowie odbyła się jedna z najważniejszych sesji w pracy samorządów. Podczas LXV/2023 zwyczajnej sesji Rady Miejskiej został przedstawiony raportu o stanie gminy za 2022 r. a po debacie, udzielenie Burmistrzowi Łochowa wotum zaufania. Następnie po odczytaniu sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Łochów za 2022 rok i opinii RIO, udzielenie absolutorium. Po otwarciu sesji i przyjęciu porządku obrad sesji w dniu 28...

Więcej
Przebudowa drogi gminnej Karczewizna-Kamionna
lip11

Przebudowa drogi gminnej Karczewizna-Kamionna

„Przebudowa drogi gminnej Karczewizna-Kamionna na odcinku od km 0+537 do km 1+087” to nazwa zadania na które dzisiaj Wiceburmistrz Łochowa Małgorzata Łotarska przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Łochów Marii Komudy podpisała umowę. Na to zadanie Gmina Łochów uzyskała dofinansowanie w formie dotacji ze środków budżetu WojewództwaMazowieckiego.Firma „KANIUK” z siedzibą w Zgrzebichach rozpocznie przebudowę drogi już w lipcu i prace...

Więcej