ggg ggg ggg
Uroczystość w Mękalinach – 15. rocznica nadania imienia Bohaterów Leśnej Placówki AK „Mrowisko” szkole w Knurowcu
kw.26

Uroczystość w Mękalinach – 15. rocznica nadania imienia Bohaterów Leśnej Placówki AK „Mrowisko” szkole w Knurowcu

W dniu 22 kwietnia 2022 r. w Mękalinach w obecności uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz zaproszonych gości przy udziale pocztów sztandarowych odbyła się uroczystość rocznicowa nadania imienia Bohaterów Leśnej Placówki AK „Mrowisko” Szkole Podstawowej w Knurowcu. W uroczystości udział wzięli: prof. Andrzej Kukwa z rodziną, Wójt Gminy Brańszczyk – Wiesław Przybylski z pracownikami, Przewodnicząca Rady Gminy Brańszczyk – Ewa...

Więcej
Wykonanie koncepcji budowy chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Trzcianka
kw.21

Wykonanie koncepcji budowy chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Trzcianka

Zatwierdzona została koncepcja budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 440108W w miejscowości Trzcianka na odcinku od istniejącego chodnika do działki nr ew. 270/8 oraz od działki nr ew. 222/1 do działki nr ew. 38. Długość chodnika wyniesie ok. 2,1 km. Wykonawcą projektu była firma „GO-ROAD” PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ROBÓT DROGOWYCH Magdalena Gołoś z...

Więcej
Zakończenie wymiany urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk
kw.13

Zakończenie wymiany urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk

Na terenie naszej gminy zakończyła się realizacja zadania pn. „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Brańszczyk”, które było współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie...

Więcej
Zawołani po imieniu – w Gminie Brańszczyk
mar22

Zawołani po imieniu – w Gminie Brańszczyk

„Zawołani po imieniu” to Polacy, którzy podczas okupacji niemieckiej zostali zamordowani przez Niemców za pomoc Żydom, zagrożonym śmiercią w czasie Zagłady. IIch losy przez lata nie miały szansy wybrzmieć w pamięci zbiorowej, rzadko wspominano o nich w polskich i międzynarodowych dyskusjach o historii. Gmina Brańszczyk również ma swoich bohaterów, o których pamięci przypomina kamień we wsi Poręba. Antoni Prusiński i Piotr Leszczyński...

Więcej
Dzień Kobiet w gminie Brańszczyk
mar15

Dzień Kobiet w gminie Brańszczyk

8 marca to dzień, w którym uznawane są zasługi wszystkich kobiet bez względu na podziały narodowościowe, etniczne, językowe, kulturowe, gospodarcze czy polityczne. Podczas tegorocznych obchodów nie zabrakło życzeń Wójta Gminy Brańszczyk, który obdarował każdą zgromadzoną panią symbolicznym kwiatkiem. Główną atrakcją wieczoru był koncert duetu Ponki Verters. Wokalistka – Kasia Hołtra, to finalistka 22. Festiwalu Pamiętajmy o...

Więcej
10-lecie Związku Piłsudczyków RP Okręgu Nadbużańskiego
mar08

10-lecie Związku Piłsudczyków RP Okręgu Nadbużańskiego

Dnia 28 lutego 2022 roku w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Porębie Średniej odbyło się uroczyste otwarcie wystawy z okazji 10-lecia istnienia Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej Okręgu Nadbużańskiego. Pośród zaproszonych gości znaleźli się: proboszcz parafii Poręba – Andrzej Grzybowski, wójt Gminy Brańszczyk- Wiesław Przybylski, skarbnik – Katarzyna Kempista, sekretarz – Beata Wójcik,...

Więcej