ggg ggg
Miasto podpisało umowę na budowę budynku komunalnego przy ulicy Wołodyjowskiego
sty18

Miasto podpisało umowę na budowę budynku komunalnego przy ulicy Wołodyjowskiego

Miasto Ostrów Mazowiecka odpowiadając na potrzeby rodzin o niskich dochodach podjęło decyzję o budowie nowego budynku wielorodzinnego przy ulicy Wołodyjowskiego. W ramach zadania w latach 2022-2023 powstanie w mieście 27 nowych lokali mieszkalnych. Wartość robót budowlanych zgodnie z ofertą wykonawcy wynosi 4.938.179,49 zł brutto. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym 17.12.2021 Burmistrz Miasta Jerzy Bauer podpisał umowę z...

Więcej
XLIV Sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
sty18

XLIV Sesja Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej

W dniu 13 stycznia br., w trybie zdalnym odbyła się XLIV Sesja Rady Powiatu. Otwarcia Sesji dokonała Przewodnicząca Rady Powiatu Dorota Subda. Minutą ciszy radni uczcili zmarłego Ireneusza Kuleszę Skarbnika Powiatu w latach 2002 – 2004, Naczelnika Wydziału Komunikacji i Dróg w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej w latach 1999-2002 Następnie radni podjęli uchwały w sprawach: zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały...

Więcej
Proinwestycyjny budżet gminy Zaręby Kościelne na 2022 rok
sty18

Proinwestycyjny budżet gminy Zaręby Kościelne na 2022 rok

Na XXVII Sesji Rady Gminy w Zarębach Kościelnych w dniu 29 grudnia 2021 roku jednogłośnie uchwalono budżet gminy Zaręby Kościelne na rok 2022. Przewidziano w nim rekordową, największą w dotychczasowej historii gminy kwotę ponad 14 mln zł na wydatki inwestycyjne. Stanowi to 49,56% planowanych wydatków ogółem! Realizacja ambitnych inwestycji możliwa jest dzięki środkom pozyskanym z różnych źródeł . Największe dotacje pochodzą z funduszy...

Więcej
Podpisano umowy na odbiór odpadów w Gminie Andrzejewo
sty18

Podpisano umowy na odbiór odpadów w Gminie Andrzejewo

We czwartek, 30.12.2021 r. oraz w środę, 05.01.2022 r. w Urzędzie Gminy w Andrzejewie Wójt Gminy Beata Ponichtera przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ewy Godlewskiej podpisała stosowne umowy dotyczące odbioru odpadów w Gminie Andrzejewo z wykonawcami wyłonionymi w przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Pierwsza umowa dotyczyła odbierania i zagospodarowania odpadów...

Więcej
Parking „Parkuj i Jedź” do dyspozycji mieszkańców
sty18

Parking „Parkuj i Jedź” do dyspozycji mieszkańców

Po 10 miesiącach prac oddano do użytku 2 parkingi przy stacji PKP w Tłuszczu – przebudowany parking naprzeciwko dworca PKP oraz nowy rejonie ulic Warszawskiej, Szklanej i Wileńskiej w Tłuszczu! Jak poinformował Urząd Miejski w Tłuszczu zakończyły się odbiory obiektu, który nie tylko ułatwi podróżowanie mieszkańcom, ale także odmienił wizerunek centrum miasta. 171 miejsc postojowych, w tym 8 wyznaczonych miejsc dla osób...

Więcej