ggg ggg ggg ggg

Zmiany na lepsze w wyszkowskim szpitalu

28 sierpnia 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanych budynków SPZZOZ w Wyszkowie oraz wymienionego dźwigu osobowo-towarowego i montażu platformy do Zakładu Rehabilitacji Leczniczej.

DSCF8266

Uroczystość odbyła się 28 sierpnia 2014 r. w budynku Administracji wyszkowskiego szpitala. Gospodarzami jej byli: starosta wyszkowski Bogdan Pągowski oraz dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie Cecylia Domżała. W programie przewidziano: uroczyste otwarcie, przywitanie gości, prezentację zmodernizowanych budynków SPZZOZ i dźwigów oraz wystąpienie zaproszonych gości. W pięknie zmodernizowanym korytarzu głównym budynku administracyjnego zgromadziło się wielu znakomitych gości, których przywitała dyrektor szpitala Cecylia Domżała. Obecni byli m.in.: marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, starosta powiatu wyszkowskiego Bogdan Pągowski, radni Rady Powiatu tj. Marzena Dyl, Jan Fornal, przewodniczący komisji zdrowia Jan Getka, Urszula Mikołajczyk, Waldemar Sobczak, członkowie Rady Społecznej Szpitala: dyr. Agnieszka Mróz, Bożena Jakubczak – Zadrożna, wójtowie gmin powiatu wspomagający działalność SP ZZOZ w Wyszkowie: Paweł Kołodziejski (Gmina Rząśnik) wraz z przewodniczącym Rady Gminy Krzysztofem Soliwodą, Andrzej Żołyński (Gmina Somianka), Stanisław Jastrzębski (gmina Długosiodło), dyrektor SANEPiD Tomasz Liwartowski, komendant Straży Pożarnej Ignacy Wozniak z zastępcą, dyrektorzy jednostek samorządowych: dyr. POKiS Maria Gajewska, dyr. PUP Grażyna Polak, dyr.PCPR Krystyna Kurowska, dyr. Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku Danuta Ziomek, koordynator projektów Teresa Czajkowska, przedstawiciele wykonawców oraz pracownicy szpitala od ordynatorów, lekarzy, pielęgniarki po personel administracyjny.
„Uważam, że to działanie było niezbędne dla szpitala” – stwierdziła dyrektor Cecylia Domżała opisując stan budynków oraz dzieje wszystkich projektów wykonywanych na terenie szpitala wciągu ostatnich kilku lat.
Modernizacja obejmowała wymianę dachów, elewacji zewnętrznej, wymianę stolarki okiennej, remont wewnątrz budynków. Było to wielkie logistycznie przedsięwzięcie, w którym uczestniczyło wiele osób, a nawet specjalny zespół czuwający nad realizacją podkreślała nieco później Pani Dyrektor. Nad prawidłowym wdrażaniem i przeprowadzaniem prac związanych z inwestycjami m.in. pracowali: dyr. Wojciech Żubrowski, inż. Tadeusz Głosek, kier. Andrzej Skoczeń, dyr. Agnieszka Ogonowska.

DSCF8251
„Stan był tak zły, że trudno to opisać. Dachy dawały nam się wielokrotnie „do wiwatu”, łącznie z przeciekaniem, zalewaniem. W archiwum mieszczącym się w piwnicy był „żywy beton”, kurzyło się i pracowało się wyjątkowo źle, a tam były przecież archiwa. Uważam, że inwestycja była niezbędna” – wspominała Pani Dyrektor. Podkreślała rolę wsparcia, jakie otrzymała od marszałka Adama Struzika oraz skierowała wiele słów wdzięczności do samorządu, który jest organem nadzorującym szpital i pomoc uzyskiwaną przez cały czas inwestycji od starosty Bogdana Pągowskiego, na zakończenie prosząc o dalsze wsparcie placówki ze strony marszałka Adama Struzika. Potrzeb jest znacznie więcej i konieczne są również inne inwestycje, szczególnie w odział internistyczny, kariologii i intensywnej terapii.
Goście: marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, starosta wyszkowski Bogdan Pągowski i wójt Stanisław Jastrzębski podzielili się swoimi uwagami i przemyśleniami na temat inwestycji i SP ZZOZ w Wyszkowie.
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik zapewniał, że jest powód, aby się cieszyć. Wiele powiatów jest w trudnej sytuacji, a w Wyszkowie zaistniał projekt w newralgicznym obszarze – opieki zdrowotnej. Jednak bez środków z UE nie byłoby to możliwe. Gratulował władzom powiatu: „Przy środkach własnych 3,5 mln zł powiat pozyskał ponad 1,5 mln zł – to jest sukces” – mówił Marszałek. Zwracał uwagę na podstawowy problem – strukturalny, jakim jest niedostateczne finansowanie potrzeb bieżących szpitali (mamy ich ponad 100 na terenie Mazowsza). Jak wyjaśniał niedofinansowanie spowodowano przyjęciem algorytmu w 2009 r., co spowodowało uważa marszałek Adam Struzik, „Janosikowie bis”. Kwota z naszych składek zdrowotnych 1 miliard 300 milionów została transferowana do innych województw. Zadeklarował podjęcie walki z tym problemem. Wspominał również swoje 15-letnie kontakty z wyszkowskim szpitalem i stan, w jakim obiekt był. „Ten szpital od 11 lat ma dobrego gospodarza” – wskazywał na dyrektor Cecylię Domżała. Z kolei starosta wyszkowski potwierdzał tragiczny wygląd obiektów budowanych w latach 60, ale też wskazywał, jak wiele obecnie udało się zrobić i poprawić.
Zapraszamy na stronę internetową naszej gazety www.kurier-w.pl, gdzie zamieścimy filmy z wypowiedzią gości i gospodarzy uroczystości.
Po zakończeniu przemówień nastąpiło przecięcie wstęgi. Obiekty symbolicznie zostały oddane do użytku, a przecięcia dokonali wspólnie: dyrektor Cecylia Domżała, marszałek Adam Struzik oraz starosta wyszkowski Bogdan Pągowski. Następnie kapelan ks. Grzegorz Deluga poprowadził krótką modlitwę oraz poświęcił pomieszczenia. Uroczystość zbiegła się z zakończeniem służby kapłańskiej ks. kapelana w Wyszkowie, więc dla upamiętnienia wspólnej pracy na rzecz pacjentów i szpitala, ks. Deluga otrzymał pamiątkowe upominki od dyrekcji SP ZZOZ. Zebrani zwiedzili wszystkie zmodernizowane obiekty i pomieszczenia i po poczęstunku przygotowanym w pobliskim ZDZ-cie uroczystość zakończono. /J.Cz./

Projekt pn.: „Likwidacja barier architektonicznych w SPZZOZ w Wyszkowie w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się” został dofinansowany ze środków PEFRON e ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze B. Realizowano go do momentu podpisania stosownej umowy z dnia 13 września 2013 r. do zakończenia inwestycji w dniu 25 czerwca 2014 r. W ramach projektu wykonano:
– dostawę i montaż dźwigu szpitalnego w budynku głównym Zakładu (koszt 254 364 zł w tym z PEFRON – 100 000 zł).
– dostawę i montaż platformy pionowej dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej (koszt 120 048 zł w tym PEFRON – 45 000 zł),
– dostawę i montaż poręczy i narożników w ciągach komunikacyjnych – korytarz na rehabilitację, laboratorium i RTG (koszt 17 404, 50 zł w tym PEFRON – 5 000 zł).
Dwa pierwsze zadania wykonało Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe HYDROMACH Sp. z o.o z Warszawy, a ostatnie firma Promador J. K. Cholewińscy Sp. j. z Warszawy. Nadzór inwestorski sprawował inspektor nadzoru ds. urządzeń dźwigowych Ryszard Fedorko.
Inwestycja łącznie kosztowała 391 816,50 zł w tym PEFRON – 150 000 zł, a środki własne SPZZOZ w Wyszkowie – 241 816,50 zł.

Projekt pn.: „Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie z wymiana wyposażenia na energooszczędne oraz budowa infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii elektrycznej” ma kilkuletnią historię. Wniosek został złożony 29 października 2010 r. w ramach konkursu ogłoszonego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działanie 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” – schemat II „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Wcześniej, bo 28 października 2010 r. Powiat Wyszkowski zawarł z SPZZOZ umowę partnerską zobowiązując się do przygotowania, nadzorowania i prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych (kwota 10 tys. zł)
Umowę pomiędzy Województwem Mazowieckim, a szpitalem podpisano jednak dopiero 28 sierpnia 2012 r. W imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego zawierał umowę marszałek Adam Struzik oraz Mariusz Roboszuk – członek Zarządu.
Cała wartość projektu to 2 miliony 726 tysięcy 598 zł 23 grosze. Koszty kwalifikowane – 1 594 102,42 zł. Kwota dofinansowania do wysokości 70% wydatków kwalifikowanych, czyli – 1 115 872,38 zł, a wkład własny 1 611 180,85 zł.
Obecnie wykonane inwestycje, których odbiór końcowy nastąpił po podpisaniu 18 lipca 2014 r. protokołu końcowego, stanowią kontynuację działań SPZZOZ w Wyszkowie w zakresie termomodernizacji budynków oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Szpital dzięki środkom zewnętrznym zrealizował w latach 2005 – 2006 inwestycję „Termomodernizacja budynku Szpitala w Wyszkowie” o wartości 1 126 257,30 zł (środki uzyskano z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Mając na celu dalsze ograniczanie strat energii oraz dywersyfikacji źródeł energii SP ZZOZ w Wyszkowie, jako samorządowa jednostka organizacyjna, zaplanował realizację obecnie oddawanych inwestycji. Na to zadanie inwestycyjne złożyła się termomodernizacja 3 budynków SP ZZOZ: budynku przychodni specjalistycznych, budynku administracyjno – biurowego oraz budynku portierni z warsztatami i agregatami awaryjnie zasilającymi SP ZZOZ w prąd, a także budowę niezależnych, wspomagających przygotowanie ciepłej wody użytkowej systemów solarnych dla węzłów ciepła w budynku przychodni oraz budynku administracyjno – biurowym. Ponadto w projekcie przewidziano:
– budowę niezależnych, wspomagających przygotowanie ciepłej wody użytkowej systemów solarnych dla węzłów ciepła w budynku przychodni specjalistycznych oraz w budynku adm. – biurowym, – modernizację przyłączy sieci cieplnej do budynku administracyjnego, warsztatowo – garażowego, przychodni z apteką,
– wymianę instalacji elektrycznych i technicznych, – modernizację zasilania awaryjnego w energię elektryczną.

Galeria zdjęć

3 340 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Nowoczesne gimnazjum w Radzyminie

We wtorek, 26 sierpnia w radzymińskim ratuszu podpisana została umowa na budowę nowego gmachu Gimnazjum nr 1 im. mjr Stefana...

Zamknij