ggg ggg ggg ggg

Złoty jubileusz kobyłkowskiej Przychodni

We wtorek, 8 listopada odbyły się obchody jubileuszu 50-lecia MSP ZOZ w Kobyłce. Z tej okazji dziesięciu pracowników Przychodni na wniosek Burmistrz Kobyłki Edyty Zbieć zostało wyróżnionych odznaką honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, nadawaną przez Ministra Zdrowia.

Obchody Jubileuszu 50-lecia Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce rozpoczęto od symbolicznego otwarcia pomieszczeń Przychodni po remoncie.
– Zmiany rzeczywiście robią wrażenie – oceniła Burmistrz Kobyłki Edyta Zbieć, zwracając uwagę, że „dzięki pozyskiwanym środkom zewnętrznym i staraniom wielu ludzi (w tym Pani Dyrektor Urszuli Starużyk, która jest machiną napędową tego miejsca) Przychodnia stale się rozwija, remontuje i doposaża. Wystarczy wspomnieć ostatni, niedawny remont likwidujący bariery w dostępie do usług. W ostatnim czasie w znaczący sposób zwiększyło się również wyposażenie Przychodni, dzięki zakupom nowoczesnego sprzętu: aparatów USG, spirometru, skanera naczyniowego, dermatoskopu i wielu innych. To pokazuje skalę zmian, jaka zaszła w ciągu minionych lat”.
Z okazji jubileuszu Marszałek Województwa Mazowieckiego nadał MSP ZOZ w Kobyłce medal pamiątkowy „Pro Masovia” (jest to medal honorowy przyznawany za przyczynienie się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza).
Dziesięciu pracowników Przychodni na wniosek Burmistrz Kobyłki zostało odznaczonych odznaką honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, przyznawaną przez Ministra Zdrowia. Są to następujące osoby: Elżbieta Mianowska-Ezzat, Swietłana Bura-Krętowska, Danuta Rosak, Bogusław Dąbkowski, Tadeusz Wolski, Hanna Krakowska, Dorota Bulińska-Lewandowska, Barbara Rostkowska, Elżbieta Sierota, Monika Jurczak. Serdecznie Państwu gratulujemy!
„Historia służby zdrowia i Przychodni w Kobyłce to wiele wydarzeń, miejsc i osób z nią związanych. Początki zorganizowanej służby zdrowia w Kobyłce to okres międzywojenny, gdzie w maleńkim mieszkanku przyjmował felczer i pielęgniarka, a przy ulicy Żymirskiego aptekarz pomagał chorym o każdej porze dnia i nocy. Wiemy, że w 1940 roku do doktora Euzebiusza Domaszewskiego, który przyjmował przy ul. Słowackiego, codziennie przychodziło około 100 chorych. Z kolei w 1972 roku, gdy otwierano nową siedzibę Przychodni, mieszczącą się już przy ul. Żymirskiego, na pamiątkowym zdjęciu z oficjalnego otwarcia widzimy 18 pracowników.
Od tego czasu, przyznacie Państwo, sporo się zmieniło – w Kobyłce istnieje duża, mająca sporo ponad 1000 m² powierzchni, dobrze wyposażona i nowoczesna przychodnia, świadcząca kompleksową opiekę medyczną, dzięki doświadczonej kadrze lekarskiej oraz wykwalifikowanemu personelowi pielęgniarskiemu. Dziennie przyjmuje ponad 400 osób i jest do niej zadeklarowanych 16 tys. pacjentów. Zatrudnia aż 100 osób.
Ale jedno jest niezmienne. Od samego początku, gdy Mieszkańcy mogli zacząć liczyć na opiekę zdrowotną w Kobyłce, najważniejsi byli ludzie, których obchodził dobrostan psychiczny i stan zdrowia innych. Tych pionierów w Kobyłce – felczerów, aptekarzy niewiele różniło od obecnych pracowników Przychodni – najważniejszy był człowiek, jego zdrowie i życie. I za to Państwu dziękuję – lata mijają, a pracownicy Przychodni w Kobyłce niezmiennie, każdego dnia kogoś ratują” – przypomniała Burmistrz Edyta Zbieć wyrażając słowa uznania dla personelu kobyłkowskiej
służby zdrowia.
– Chciałabym dzisiaj całemu środowisku medycznemu z MSP ZOZ na czele z Panią Dyrektor Urszulą Starużyk podziękować za codzienną pracę. Ostatni czas podkreśla szczególne znaczenie służby zdrowia, dostępu do leczenia, a przede wszystkim nieocenioną rolę personelu medycznego w czasie, gdy zdrowie okazuje się najważniejszą kwestią. Ostatnie lata pokazały również, że mimo bardzo intensywnej Państwa pracy, związanej ze zwiększonym zapotrzebowaniem na ochronę zdrowia, znalazły się również możliwości rozwoju.
I za to bardzo dziękuję Pani Dyrektor i wszystkim osobom zaangażowanym. Dlatego dziś w sposób bardzo szczególny Państwu dziękuję za Waszą determinację, trud i za wytrwałość. Życzę Państwu siły, wszelkiej pomyślności
i satysfakcji. Wszystkiego dobrego na następne lata – powiedziała Burmistrz Kobyłki.
/opr. KW; źródło: UM Kobyłka/

802 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Złote Gody 2022 w Serocku

Tegoroczna jesień przyniosła w Serocku szczególnie wzruszającą uroczystość wręczenia medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, które Prezydent RP nadał aż 28...

Zamknij