ggg ggg

XXIX Spotkanie Noworoczne w Ostrowi Mazowieckiej w świątecznej atmosferze i z niespodzianką

20 stycznia 2023 r. po raz dwudziesty dziewiąty w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się spotkanie noworoczne, w trakcie, którego burmistrz miasta dzielił się osiągnięciami z poprzedniego roku i przedstawiał plany na rok bieżący.

Znakomitym miejscem do podsumowań w 2023 r. okazała się Stara Elektrownia i tradycyjnie rozpoczął ją koncert artystyczny. Dla wprowadzenia odpowiedniego świątecznego nastroju zebrani wysłuchali koncertu zaprezentowanego przez duet Marta i Tomasz Bacajewscy. Artyści zaśpiewali m.in.: Last Christmas, Merry Christmas Everyone, Let it snow!, Feliz Navidad i Christmas Time. Były standardy świąteczne, ale też muzyka filmowa i z musicalów. Nie zabrakło bardziej Bożonarodzeniowego i popularnego utworu, jakim jest – „Mario, czy już wiesz?”. Po zakończeniu muzycznego show prowadzący spotkanie przywitali zebranych gości i samorządowców, a następnie zebrani obejrzeli krótki film promocyjny opowiadający o Ostrowi Mazowieckiej, nagradzając go oklaskami.
W spotkaniu wzięli udział m.in. prof. Adam Dobroński (Honorowy Obywatel Miasta), ks. Jan Okuła – proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP, Marcin Grabowski – kierownik delegatury w Ostrołęce Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Michał Giers – dyrektor delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie, radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosław Augustyniak i Krzysztof Winiarski, Danuta Janusz – przedstawiciel marszałka województwa mazowieckiego, Roman Lulis – przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wśród gości byli także starosta ostrowski Zbigniew Chrupek wraz z kierownictwem Starostwa Powiatowego oraz przewodniczący i radni Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej, wójtowie gmin powiatu ostrowskiego, kierownictwo Urzędu Miasta oraz przewodniczący i radni Rady Miasta w Ostrowi Mazowieckiej, a także przedstawiciele służb mundurowych oraz dyrektorzy, prezesi i kierownicy instytucji i firm z terenu miasta i powiatu.
Tegoroczne Spotkanie Noworoczne, które zainicjował samorząd miasta Ostrowi Mazowieckiej w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, odbyło się po kilkuletniej (3 letniej) przerwie związaną z pandemią, więc podsumowanie zaprezentowane przez burmistrza Ostrowi Mazowieckiej Jerzego Bauera obejmowało nie tylko rok ubiegły, ale zawierało informacje zbiorcze z kilku ostatnich lat i dwóch kadencji w latach 2015-2022. Jak tłumaczył burmistrz Jerzy Bauer prezentacja obejmuje lata upływającej kadencji samorządu, która i tak została nieco przedłużona ze względu na przesunięty termin wyborów samorządowych. Burmistrz Jerzy Bauer w pokazie multimedialnym przedstawił, z podziałem na obszary działalności, to, co miasto zrealizowało, stan wykonania inwestycji i działań, które są w trakcie realizacji oraz plany na rok obecny i lata przyszłe. W materiale podkreślał i pokazywał jak zmieniła się Ostrów w ostatnich latach i co zostało osiągnięte, czasami z przeszkodami, ale w efekcie powodujące rozwój miasta i zmiany w jego wizerunku. Jak podkreślał priorytetem dla niego było wywiązywanie się z zobowiązań, nie obiecywać za dużo, ale jak coś się nie udało to przedstawiać, dlaczego. Jeśli się udawało – wyjaśniać mieszkańcom dlaczego coś wyszło. W prezentacji zawarł tabele, wykresy dochodów i wydatków budżetu miasta, gdzie szczegółowo widać było jak bardzo wzrosły dochody budżetu, nakłady na inwestycje, czy też wskazywał prognozowany spadek w roku 2023 ze względu na zmniejszenie podatków, a więc mniejsze kwoty np. z podatku PiT. Odniósł się również do sprawy kredytów, czy wydatków budżetowych miasta. Przypomniał, że obecne kredyty są tymi, które spłaca samorząd z lat ubiegłych. Kredytowanie inwestycji bieżących jest potrzebne, bo ma to bezpośrednie przełożenie na możliwości rozwoju Ostrowi Mazowieckiej poprzez inwestycje. Zapewniał, że samorząd ma jeszcze możliwości, jeśli chodzi o inwestycje i kredytowanie ich. Przedstawił dotychczasowe osiągnięcia z podziałem na działy m.in.: Bezpieczeństwo i komunikacja (drogi i rozwiązania komunikacyjne w mieście i wokół), Środowiskowe (Stacja Uzdatniania Wody, nowa kwatera Zakładu Utylizacji Odpadów komunalnych w Starym Lubiejewie, nasadzenia, termomodernizacja budynków), Ekonomia Społeczna (Spółdzielnia Socjalna, programy, Ośrodki), Kultura i Edukacja (budowa szkoły i przedszkola, programy edukacyjne, wydarzenia, uroczystości itp.) Sport i Rekreacja (obiekty modernizowane i nowe, boiska, place zabaw, programy edukacyjne i dla uzdolnionej młodzieży itp.) oraz mnóstwo innych działań, dzięki którym w Ostrowi Mazowieckiej żyje się lepiej i rozwiązuje problemy, np. drogowe, komunikacyjne i edukacyjne. Burmistrz Jerzy Bauer przedstawił również plany na przyszłość np. targowisko miejskie, nowa siedziba Komendy Policji, miejska oczyszczalnia ścieków, PSZOK, cmentarz żydowski. Poza tym budowa kolejnych dróg np. nad ciekiem wodnym, ulicy Kochanowskiego, Długosza, Kubusia Puchatka, budowa ciągów pieszo – rowerowych, rewitalizacja linii kolejowej Małkinia – Ostrołęka, przebudowa systemu energetyki cieplnej itp. Wyjaśnił szczegółowo, jakie wyzwania stoją przed samorządem, aby plany mogły zostać zrealizowane. Podsumowując stwierdził, że te 8 lat możemy uznać, jako czas bardzo udany. Burmistrz w trakcie prezentacji dziękował za współpracę z samorządami i szczególnie podkreślał zgodne współdziałanie ze starostwem powiatowym i starostą Zbigniewem Chrupkiem oraz z radnymi Rady Miejskiej.
Po prezentacji został odczytany list od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, a przybyli goście w swoich wypowiedziach gratulowali sukcesu Burmistrzowi Ostrowi Mazowieckiej.
Przyszedł czas na niespodziankę, którą ogłosił burmistrz Jerzy Bauer – podjęcie decyzji i ogłoszenie jej podczas Spotkania Noworocznego, a dotyczącą startu w wyborach samorządowych na funkcję burmistrza w następnej kadencji.
Na zakończenie spotkania zaproszono zebranych na poczęstunek składający się ze świątecznych potraw.

/Janina Czerwińska/

456 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Powiatowo – miejsko – gminne obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w mieście i na terenie powiatu ostrowskiego

Starosta Ostrowski Zbigniew Chrupek, Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka Jerzy Bauer, Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka Waldemar Brzostek i Dowódca 22 Wojskowego...

Zamknij