ggg ggg ggg ggg

Powiatowo – miejsko – gminne obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w mieście i na terenie powiatu ostrowskiego

Starosta Ostrowski Zbigniew Chrupek, Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka Jerzy Bauer, Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka Waldemar Brzostek i Dowódca 22 Wojskowego Ośrodka Kartograficznego płk Leszek Iwaniec byli organizatorami 22 stycznia 2023 r. powiatowo – miejsko – gminnych obchodów 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

  1. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego w Ostrowi Mazowieckiej uczczono wspólnymi obchodami trzech samorządów: powiatu, miasta i gminy Ostrów Mazowiecka. W dniu 22 stycznia o godz. 11.00 odbyła się uroczysta Msza Święta w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej pod przewodnictwem
    bpa Tadeusza Bronakowskiego i ks. Jana Okuły. W uroczystościach wzięli udział m.in.: starosta Zbigniew Chrupek, burmistrz miasta Jerzy Bauer, wójt gminy Ostrów Mazowiecka Waldemar Brzostek, płk Leszek Iwaniec, a także senator Robert Mamątow, radni wojewódzcy Mirosław Augustyniak i Krzysztof Winiarski, Michał Giers – dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce, a także przedstawiciele służb mundurowych, radni miejscy, gminni i powiatowi na czele z przewodniczącymi rad, dyrektorzy, kierownicy i prezesi instytucji oraz młodzież i mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej i powiatu. Przybyły również poczty sztandarowe.
    Po Mszy Św. uczestnicy obchodów udali się przed obelisk pamięci ku czci powstańców z 1863 roku przy
    ul. 3 Maja w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie w tamtych czasach znajdował się polowy szpital powstańczy. Wysłuchano Hymnu Państwowego i Apelu Pamięci, a po oddaniu salwy honorowej oraz przemówieniach okolicznościowych złożono kwiaty. Wojskową asystę honorową pełnił 22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie.

Na tym obchodów 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego nie zakończono, bowiem delegacje z miasta i powiatu Ostrów Mazowiecka złożyły kwiaty w miejscach upamiętniających Powstanie Styczniowe
tj. w miejscu straceń: Feliksa Ambrozieńskiego – żandarma narodowego, Józefa Mroza i Teofila Wądołowskiego na rogu ulic Sikorskiego i Orzeszkowej oraz w miejscu stracenia szer.
Szczepana Szeremietiewa i pdf. Bonifacego Bielickiego u zbiegu ulic 63 Roku i Warszawskiej.
Pozostałe delegacje udały się w miejsca bitew i potyczek na terenie ziemi ostrowskiej do Stoku, Nagoszewa i Kietlanki.
Ponadto w Gminie Brok złożone zostały kwiaty i zapalone znicze pod pomnikiem Powstańców Styczniowych usytuowanym w Kaczkowie Starym (Antonowo), na którym umieszczona jest tablica z napisem „Wojownikom walk o niepodległość – leśnicy 1863 – 1963”.
W Gminie Nur nastąpiło złożenie kwiatów przy Krzyżu pamięci z Powstania Styczniowego 1863 r. w miejscu zwanym „Na Grodzi”, gdzie został rozstrzelany przez Rosjanin polski patriota Adam Szuster, który ostrzegł nurskich powstańców przed mającymi nastąpić aresztowaniami.
Ostatnim punktem obchodów uroczystości był koncert galowy Orkiestry Wojskowej z Siedlec, który odbył się o godz. 14:00 w sali widowiskowej Klubu 22. Wojskowego Ośrodka Kartograficznego w Komorowie.
/KW/

447 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Królach Małych

Dnia 18 stycznia 2023 roku została podpisana umowa dotycząca realizacji zadania inwestycyjnego ,,Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiejw Królach Małych’’. Umowa została...

Zamknij