ggg

XII Noworoczne Spotkanie Mediów

W imponującym miejscu – w Sali pod Kopułą Ministerstwa Gospodarki w Warszawie odbyło się tegoroczne spotkanie dziennikarzy mediów krajowych i lokalnych z przedstawicielami władzy. Przedstawiciele redakcji KURIER W… również brali w nim udział.

13 lutego 2015 r. na zorganizowane przez Stowarzyszenie Polskich Mediów spotkanie i zaproszonych przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki – Janusza Piechocińskiego; Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marka Sawickiego; Ministra Pracy i Polityki Społecznej – Władysława Kosiniaka-Kamysz oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Tomasza Jędrzejczaka przybyło ponad 350 dziennikarzy, gości i przedstawicieli instytucji. Spotkanie poprowadziła Danuta Ryszkowska-Grabowska – rzecznik prasowy Ministra Gospodarki oraz Marek Traczyk prezes Zarządu Stowarzyszenia Polskich Mediów. Przywitali wspólnie zebranych, a w szczególności ambasadorów krajów europejskich i azjatyckich. Prezes Traczyk przedstawił program i występujących w panelach tematycznych ministrów oraz dyrektorów.

dscf1107
Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Janusz Piechociński rozmawiał z dziennikarzami jako pierwszy. Rozpoczął od podsumowania roku 2014 w gospodarce, następnie mówił o lepszych regulacjach i rozwiązaniach wdrażanych przez resort w zakresie ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej. Podsumował działalności oraz plany rozwoju Specjalnych Stref Ekonomicznych i inwestycje zagraniczne w Polsce w 2014 r. Szczegółowo przedstawiał kolejne tematy tj.; propozycje Ministerstwa dot. odbudowy kształcenia zawodowego, zamówień publicznych, programów promocji eksportu dla firm oraz programów operacyjnych POIG oraz POIiŚ – nowa perspektywa finansowa. Oczywiście ilość informacji była tak duża, że na pytania dziennikarzy niewiele pozostało czasu. Generalnie usłyszeliśmy, że wyniki gospodarcze: osiągnięty PBK i wzrost exportu (bardzo dobre wyniki z grudnia 2014 r.) jak wyraził nadzieję Minister Piechociński – „…są to sygnały całkiem dobrego 2015 roku”. Pytania dziennikarzy dotyczyły dodatkowego wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw do eksportu, ubezpieczeń, dopłat itp., zielonego światła dla biznesu, uproszczeń prawa oraz (co było nieco frustrujące dla władzy) – raczej informacji o braku odpowiedzi na zapytania dziennikarzy.
Korzystając z okazji prezes Stowarzyszenie Polskich Mediów w obecności Ministra Gospodarki wręczył dyplomy osobom współpracującym oraz dowody uznania za działalność na rzecz mediów.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marek Sawicki -kolejny rozmówca przedstawił założenia ustawowe rozwoju lokalnego z udziałem lokalnej społeczności. Jego wypowiedzi były zdecydowane i znacznie krótsze. Pytania zaś dziennikarzy nie mogły ominąć teraźniejszych problemów rolnictwa i 1000 ciągników na drogach. Pytano również o promocję Polski, blokowanie decyzji samorządów, lobbowanie grup interesów, ale też jak pomoc rolnikom, o działaniu kół łowieckich, zagrożenia dla szlaków turystycznych, fundusz sołecki lub obawy o pszczelarstwo.
W trakcie przerwy na kawę uczestnicy mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami, porozmawiać z ministrami w mniej oficjalnej atmosferze oraz spróbować wypieków i specjałów przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich lub pozować do zdjęcia na specjalnej ściance.
Po przerwie Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz przedstawił priorytety Ministerstwa w realizacji polityki prorodzinnej państwa, zmiany i tendencje zachodzące na rynku pracy oraz instrumenty wsparcia przedsiębiorców w ochronie miejsc pracy.
O roli turystyki w gospodarce Polski na tle trendów światowych mówił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Tomasz Jędrzejczak w prezentacji pt. „Rola turystyki w gospodarce Polski na tle trendów światowych”. W trakcie prezentacji omówił on m.in. trendy rozwojowe w turystyce, udział turystyki w PKB Polski, zagraniczną turystykę przyjazdową do Polski, wydatki turystów, charakterystykę infrastruktury turystycznej oraz podejmowane działania na rzecz promocji Polski za granicą.
Prezes Stowarzyszenia Polskich Mediów zaproponował, żeby w najbliższym czasie odbyły się kolejne spotkania z Ministrami.
Wielu pytań nie zadano, w wielu przypadkach zabrakło czasu, a więc istotne i ważne sprawy nie mogły doczekać się odpowiedzi i debaty, ale też formuła spotkania nie była przygotowana w sposób, który dałby możliwość pozyskania istotnych wiadomości.
Po Konferencji, w godzinach wieczornych, zgodnie z tradycją panującą w Stowarzyszeniu Polskich Mediów, dla jej uczestników i zaproszonych gości odbyła się Noworoczna Biesiada w Restauracji Krasnodwór w Warszawie.
/Janina Czerwińska/

Galeria zdjęć

1 991 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
CZAROWNY WIECZÓR

Długo zapamiętają ostatnią sobotę karnawału 2015 r. mieszkańcy Zielonki i okolic. 14 lutego 2015 r. w Miejskim Gimnazjum im. Stefana...

Zamknij