ggg

Wyjazdowe Posiedzenie Komitetu RPO WM w Wąsewie

22 lutego br. w Urzędzie Gminy Wąsewo obyło się XXXIII wyjazdowe posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM 2014-2020.

W obradach Komitetu ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie udział wzięli, m.in.: Wiesław Raboszuk – wicemarszałek (prowadził obrady posiedzenia) oraz Aleksandra Szwed – zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich. Ponadto obecna była Elżbieta Szymanik – zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz przedstawiciel Komisji Europejskiej – Przemysław Kalinka Programme Manager, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.
W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych oraz uczelni wyższych. Członkowie Komitetu na bieżąco obserwują realizację RPO. Mają również ogromny wkład w regionalny program, zwłaszcza, jeśli chodzi o kryteria wyboru rożnego rodzaju projektów.
W czasie XXXIII posiedzenia, m.in. odbyła się prezentacja oraz głosowanie nad przyjęciem kryteriów wyboru projektów dla Działania 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, prezentacja postępu rzeczowego RPO WM 2014 – 2020 i inne.
Na początku posiedzenia zebrani zapoznali się z prezentacją przygotowaną przez wójta gminy Wąsewo Rafała Kowalczyka. Omówiono dane dot. gminy: wydatki, pomoc społeczną, subwencję oświatową, zadłużenie, liczbę ludności, itp. Widoczny jest wzrost potencjału gminy i istotnie zwiększyła się dynamika tego wzrostu. Oprócz tego przedstawiono dane na temat dwóch projektów, które były współfinansowane ze środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Pierwszy projekt: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Wąsewo” kosztował – 575.551,85 zł (koszty kwalifikowane – 448.595,39 zł, koszty niekwalifikowane – 126.956,46 zł). Dotyczył m.in.: modernizacji systemu ogrzewania, ocieplenia stropu nad piętrem budynku, docieplenia ścian zewnętrznych, wymiany stolarki drzwiowej, wymiany świetlówek na LED, instalacji fotowoltaicznej, wymiany pokrycia dachowego, kanalizacji deszczowej, komina ze stali kwasoodpornej i remontu sali konferencyjnej. Dodatkowo ze środków własnych gminy podjęto się utwardzenia placu. Drugi projekt pt. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4 x 4 wraz ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsewie” w całości kosztował 969.240,00 zł (koszty kwalifikowane – 387.599,08 zł, pozostałe współfinansowane ze środków własnych, WFOSiGM, Komendy Głównej PSP).
Dokonano oględzin budynku Urzędu Gminy Wąsewo oraz pokazu samochodu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsewie. Członkowie Komitetu Monitorującego odwiedzili również zabytkowe Sanktuarium Maryjne Narodzenia NMP w Wąsewie.
/J.Cz./

3 833 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Inwestycje gminne warte 6 653 235,81 złotych będą zrealizowane dzięki środkom unijnym

W dniu 13 lutego 2018 roku Wójt Gminy Małkinia Górna Pani Bożena Kordek wraz ze Skarbnikiem Gminy Panią Krystyną Ewą...

Zamknij