ggg ggg

WSPARCIE I POPARCIE dla wyszkowskiego szpitala

Korzystając z możliwości zwrócenia się do władz samorządowych o sytuacji szpitala w Wyszkowie podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 29 stycznia 2015 r. mówiła dyrektor Cecylia Domżała.

dscf6818

W związku z koniecznością dostosowaniem placówki do nowych przepisów prawnych okazało się, że wyszkowski szpital musi wyremontować oddział kardiologii i oddział chorób wewnętrznych do 2016 r. Cały koszt remontu może zamknąć się kwotą 11 mln zł i nie ma możliwości, aby szpital finansowo poradził sobie sam. „Szliśmy w kierunku kompleksowego remontu całego wyposażenia tych oddziałów, który jest z lat siedemdziesiątych. Z własnych środków nie jesteśmy w stanie, bo wkład własny to byłyby kwoty 2,5 mln zł.” – mówiła Pani dyrektor. Zwracała się z „wielką, ogromna prośba, aby gmina wsparła szpital”. Oczywiście zwracają się do wszystkich gmin powiatu wyszkowskiego. SP ZZOZ wykonuje 12 tys. hospitalizacji miesięcznie, udziela 100 tys. porad w miesiącu, a całość świadczeń usytuowane jest w jednym miejscu przy ul. KEN w Wyszkowie. Jak bardzo potrzebny jest szpital w Wyszkowie wszyscy wiedzą. Wiedzą to również samorządowcy. Wielokrotnie wspierali oni istnienie szpitala i pomagali w budowaniu oraz sfinansowaniu lądowiska, parkingów, sprzętu, itp. Zaproponowała gminom przeznaczenie 1 zł od mieszkańca danej gminy. Dla samorządów nie są to znaczące kwoty, ale dla szpitala, który nie ma innych dochodów jak dotacje z umów zawartych z NFZ, byłaby to istotna pomoc. Remont będzie poważny: modernizacja całego skrzydła szpitala w części, gdzie znajdują się w/w oddziały wewnętrzny i kardiologiczny oraz kondygnacja piwnic. Brak tego dostosowania może skutkować zamknięciem oddziałów i utrata kontraktów. Pani dyrektor prosi o wsparcie, aby z końcem 2016 roku nie nastąpiło znaczne pogorszenie zakresu świadczonych przez szpital usług.
Burmistrz Grzegorz Nowosielski ze zrozumieniem przyjął apel dyrektor Domżały. Wspomniał o niedawno przeprowadzonej ankiecie, w której nasi mieszkańcy akcentowali potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego i zapewniony dostęp do odpowiedniego leczenia. Bez dobrej bazy lokalowej, sprzętu tego nie będzie. Poinformował, że odpowiednia inicjatywa wśród samorządowców została podjęta, odbyło się w grudniu spotkanie w tej sprawie. „Moglibyśmy to wsparcie dla szpitala uwzględnić” – zwrócił się burmistrz Wyszkowa do radnych uczestniczących w sesji.
/J.Cz./

1 875 views

Zamieścił: admin

Udostępnij ten artykuł na
Przeczytaj poprzedni wpis:
Budżet Gminy Wyszków uchwalony

Radni Rady Miejskiej w Wyszkowie 29 stycznia 2015r. uchwalili budżet gminy z uwzględnieniem autopoprawki burmistrza oraz z gorącą dyskusją na...

Zamknij